Tự do của dân Chúa

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường – Học Viện Ngôi Lời “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Aicập… Ta...

Ngôn sứ của những cái không

♦ Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD Tôi không là….  Tôi là… Danh xưng thật quan trọng cho nhiều người. Nó phản ảnh sự...

“Họ là những con người”

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường – Học Viện Ngôi Lời “Người nghèo, họ là những con người” đó là điều mà Đức Thánh...

 Cho lòng tìm thấy lẽ hằng

♦ Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh Một ngày như ngàn năm ... Con người cần một tầm nhìn xa hơn chốn này để có thể "sống...

Cầu nguyện như Giêrêmia

♦ Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD Lời thì thầm con dâng lên Chúa...? Cầu nguyện có nghĩa là nói, là thưa chuyện...

“Người đương thời” mang tên Đức Giêsu Kitô

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường – Học Viện Ngôi Lời Một ý tưởng được đề xuất để tìm về một cảm nghiệm đức...

Suy tư: ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD   Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với...

Thiên đàng là …

♦ Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD Chúa ở đâu? Ở trên trời. Để hiểu rõ hơn cần hỏi tiếp: “Trời ở đâu?”. Tôi...

“Abba , Cha ơi !”

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường - Học Viện Ngôi Lời Trong phụng vụ Rôma, cộng đoàn tham dự thánh lễ được mời đọc kinh...

Hỏa ngục là…   

             Bài viết: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD   Lá thư từ hỏa ngục Nếu địa chỉ người gửi của một...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 2 Mùa Chay)

Bài đọc: Gr 17,5-10 Tin Mừng: Lc 16,19-31 19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, tuần 2 MC)

Bài đọc: Gr 18,18-20 Tin Mừng: Mt 20,17-28 Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người...

LỜI SỐNG (Thứ Ba, tuần 2 MC)

Bài đọc: Is 1,10.16-20 Tin mừng: Mt 23,1-12 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và...
3,170Người theo dõiĐăng Ký