“Họ là những con người”

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường – Học Viện Ngôi Lời “Người nghèo, họ là những con người” đó là điều mà Đức Thánh...

 Cho lòng tìm thấy lẽ hằng

♦ Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh Một ngày như ngàn năm ... Con người cần một tầm nhìn xa hơn chốn này để có thể "sống...

Cầu nguyện như Giêrêmia

♦ Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD Lời thì thầm con dâng lên Chúa...? Cầu nguyện có nghĩa là nói, là thưa chuyện...

“Người đương thời” mang tên Đức Giêsu Kitô

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường – Học Viện Ngôi Lời Một ý tưởng được đề xuất để tìm về một cảm nghiệm đức...

Suy tư: ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD   Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với...

Thiên đàng là …

♦ Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD Chúa ở đâu? Ở trên trời. Để hiểu rõ hơn cần hỏi tiếp: “Trời ở đâu?”. Tôi...

“Abba , Cha ơi !”

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường - Học Viện Ngôi Lời Trong phụng vụ Rôma, cộng đoàn tham dự thánh lễ được mời đọc kinh...

Hỏa ngục là…   

             Bài viết: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD   Lá thư từ hỏa ngục Nếu địa chỉ người gửi của một...

Hoàn thiện “tối đa”

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường – Học Viện Ngôi Lời Lời mời gọi “hãy nên hoàn thiện” “Nếu anh muốn nên hoàn...

Lương Thực Trường Sinh

(Suy Niệm theo Tin Mừng Gioan 6,51-59) ♦ Gioan Trần Văn Vinh, SVD Nếu ta đói thì ta ăn, khi ta khát thì ta uống. Thức...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Mt 18, 12-14 12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Lc 5,17-26 17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MV-B)

Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 ; Bài đọc 2: 2Pr 3,8-14 Tin Mừng: Mc 1,1-8 1 Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn...
2,920Người theo dõiĐăng Ký