Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh B (Ga 15,1-8)

CÂY NHO GIÊ-SU, CÀNH NHO MÔN ĐỆ, VÀ VINH QUANG CỦA CHÚA CHA Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh B (Ga 15,1-8) ♦...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH (Ga 10,11-18)

0
  “MỤC TỬ TỐT LÀNH” BIẾT, TÌM VÀ CHẾT CHO ĐÀN CHIÊN Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B (Ga 10,...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B (Lc 24,35-48)

0
Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD TỪ CHỨNG KIẾN ĐẾN CHỨNG NHÂN Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B (Lc 24,35-48) Hy Lạp Việt 33...

Chú Giải Tin Mừng CN II Phục Sinh Năm B (Ga 20,19-31)

TỪ NGHI NGỜ SÂU THẰM ĐẾN NIỀM TIN TUYỆT ĐỈNH Hy Lạp Việt 19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20,1-9)

0
Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD Hy Lạp Việt Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm B (Mc 14,1 – 15,47)

0
Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD CHÚA CHA ĐÃ BỎ RƠI CON MÌNH?! Chú Giải Mc 15,34 Hy lạp Việt 34  καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CN V MC NĂM B (Ga 12,20-33)

0
Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD TÔN VINH – CHẾT – NÂNG LÊN – CHẾT CHÚ GIẢI TIN MỪNG CN V MC NĂM B (Ga...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MC NĂM B (Ga 3,13-21)

0
Lm. Joseph Phạm Duy Thạch, SVD

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MC B (Ga 2,13-25)

0
Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD

Bài Viết Mới Nhất

Ngày 18/05: CHO ĐI VỚI LÒNG QUẢNG ĐẠI

Chúa Thánh Thần là dòng suối trong lành, nguồn suối tuôn tràn không ngừng trao ban. Vì vậy, Ngài luôn luôn mời gọi chúng...

SỰ KHIÊM HẠ (Thứ Ba, Tuần VII Phục Sinh)

0
♦ Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD Tin Mừng: Ga 17,1-11a Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ...

Ngày 17/05: XIN ƠN TRỢ GIÚP CỦA THÁNH THẦN

  Lời cầu nguyện làm nhẹ nhõm nội tâm chúng ta, bởi vì khi xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ, chúng ta cảm thấy rằng...
762Người theo dõiĐăng Ký