SVD với ngày thế giới Đa văn hóa 21-05-2022: Đối thoại và Phát triển

ĐỐI THOẠI VÀ PHÁT TRIỂN: NGÀY THẾ GIỚI ĐA VĂN HOÁ (21/05/2022) ♦ Bản dịch của Vp. JPIC-SVD-VIE DẪN NHẬP Chúng tôi, những nhà truyền giáo dòng...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm C (Ga 13,31-35)

0
“ĐIỀU RĂN MỚI” CÓ GÌ MỚI? ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 13,31-35) Hỵ Lạp Việt 31 Ὅτε οὖν...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (Ga 10,27-30)

0
NGHE TIẾNG VÀ ĐI THEO ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Ga 10,27-30) Hy Lạp Việt 22Ἐγένετο τότε τὰ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh, năm C (Ga 21,1-19)

0
MƯU SINH HAY THI HÀNH SỨ VỤ?  ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 21,1-19) Hy Lạp Việt 1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Vọng Phục Sinh, năm C (Lc 24,1-12)

0
LÒNG TRỐNG VÀ MỘ TRỐNG ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải  Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 1 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C (Lc 22,1 – 23,56)

0
VỤ ÁN CỦA ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI TỬ TÙ VÔ TỘI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải XUNG ĐỘT VÀ ÂM MƯU Xung đột bắt...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C (Ga 8,1-11)

0
CÚI XUỐNG VÀ NGẨNG LÊN ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 8,1-11) Hy Lạp Việt 1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay, Năm C (Lc 15,1-3.11-32)

0
THƯƠNG XÓT VÀ HOÁN CẢI Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 15,1-3.11-32) Hy Lạp Việt Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες...

KHÁT VỌNG HÒA BÌNH

0
♦ Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm WGPMT (22.3.2022) - Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi toàn thể Hội Thánh Công giáo, vào lễ Truyền Tin...

SVD-VIE NĂM THỨ NHẤT: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG LAUDATO-SI’

Tài liệu gồm có 4 trang, có thể download theo link dưới đây: https://ngoiloivn.net/wp-content/uploads/2022/05/JPIC-SVD-VIE-LaudatoSi-1st-Year.pdf

Bài Viết Mới Nhất

Vp. Ơn gọi SVD quảng bá ơn gọi tại Gh. Thanh Sơn và Gx....

♦ Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam Trong hai ngày 21 và 22/05/2022, Lm. Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD, “Tân” Giám đốc Ơn gọi của...

LỜI SỐNG (26/5, Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 18,1-8 Tin Mừng: Ga 16,16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn...

LỜI SỐNG (25/5, Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 17,15.22-18,1 Tin Mừng: Ga 16,12-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh...
1,460Người theo dõiĐăng Ký