Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm C (Lc 16,19-31)

0
HAI SỐ PHẬN TRÁI NGƯỢC Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 16,19-31) Hy Lạp Việt 19  Ἄνθρωπος δέ τις ἦν...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C (Lc 16,1-13)

0
MUA NGƯỜI THÂN TỪ TÀI SẢN BẤT CHÍNH ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 16,1-13) Hy Lạp Việt 1...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm C (Lc 15,1-32)

0
HOÁN CẢI VÀ CHUNG VUI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 15,1-32) Hy Lạp Việt 1 Ἦσαν δὲ...

08/09/2022: Những niềm vui Tạ ơn: Sinh nhật và kỷ niệm Khấn dòng

♦ Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam Lúc 10 giờ 00 sáng ngày 8/9/2022, tại Nhà Chính Dòng Ngôi Lời (Nha Trang) đã diễn ra...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên, năm C (Lc 14,25-33)

0
SỰ TỪ BỎ & NGƯỜI MÔN ĐỆ ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Lc 14,25-33) Hy Lạp Việt 25  Συνεπορεύοντο...

1/9/2022: NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC & BẢO VỆ CÔNG...

Bản tiếng Việt (4 trang): Bản tiếng Anh (4 trang):

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm C (Lc 14,1.7-14)

0
CHỖ NHẤT – CHỖ CUỐI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 14,1.7-14) Hy Lạp Việt 1 Καὶ ἐγένετο ἐν...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm C (Lc 13,22-30)

0
TÔI KHÔNG BIẾT CÁC NGƯƠI TỪ ĐÂU ĐẾN ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa  Hỵ Lạp Việt 22 Καὶ διεπορεύετο κατὰ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm C (Lc 12,49-53)

0
BÌNH AN VÀ CHIA RẼ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 12,49-53) Hy Lạp Việt 49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm C (Lc 12, 32-48)

0
♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 12, 32-48) Hy Lạp Việt 32 Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον,...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 27 TN)

  Tin mừng: Lc 11, 5-13 5Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy...

Arnoldus Nota 10/2022: Chung tay chữa lành thế giới bị tổn thương*

0
♦ Cha tổng quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời Link nghe: https://youtu.be/CEOjZwp9SHU Chủ đề Tổng Tu Nghị tiếp theo của Dòng...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 27 TN)

  Bài đọc: Gn 4,1-11 Tin Mừng: Lc 11,1-4 Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người...
1,660Người theo dõiĐăng Ký