AI TÍN: Bà Cố Maria Lê Thị Thử (Thân mẫu Lm. Giuse Nguyễn Văn...

0
“THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Tỉnh Dòng Ngôi...

AI TÍN: Tu sĩ Batôlômêô Nguyễn Thanh Hùng, SVD (Thầy Bạch Mỹ)

0
CÁO PHÓ "Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Tỉnh Dòng Ngôi...

AI TÍN: Bà Cố Maria Vũ Thị Hồng (Thân mẫu Thầy Phó tế Phêrô...

0
"Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25). CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Tỉnh Dòng Ngôi...

AI TÍN: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thịnh (Thân mẫu Lm. Đaminh Nguyễn Đức...

0
"Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25). CÁO PHÓ  Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Dòng Truyền Giáo...

CẢM TẠ (Gia đình Bà Cố Anna Nguyễn Kim Sang)

0
Kính gửi Cha bề trên giám tỉnh Dòng Ngôi Lời, cùng quý cha, quý thầy cùng nhà dòng. Trong thời gian mẹ chúng con nằm...

AI TÍN: Bà Cố Anna Trần Thị Phúc (Thân mẫu của Lm. Antôn Trần...

0
CÁO PHÓ "Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Tỉnh Dòng Ngôi...

AI TÍN: Bà Cố Têrêxa Phan Thị Nhẫn (thân mẫu của Lm. Giuse Cao...

0
CÁO PHÓ "Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Tỉnh Dòng Ngôi...

AI TÍN: Bà Cố Maria Trần Thị Mai (thân mẫu của Lm. Phaolô Nguyễn...

0
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) + CÁO PHÓ Trong...

CÁO PHÓ: Bà Cố Anna Dương Thị Nghiêm (Thân mẫu Lm. Phêrô Nguyễn Thanh...

0
CÁO PHÓ "Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Tỉnh Dòng Ngôi...

CÁO PHÓ: Tu sĩ Antôn Trần Đình Lệ, SVD

0
CÁO PHÓ "Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Tỉnh Dòng Ngôi...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 4 Phục Sinh – A, C)

Bài đọc: Cv 11,1-18 Tin Mừng: Ga 10,1-10 (Thứ Hai - Tuần 4 PS Năm A, C) "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi...

Mission Procure trong nhịp cầu sứ vụ “kết nối và sẻ chia”

Từ ngày 17-19/04/2024, cha Xavier Alangaram, SVD đại diện cho đoàn Mission Procure của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Đức đã ghé thăm và làm...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật 4 Phục Sinh – B – Chúa Chiên Lành)

Bài đọc 1: Cv 4,8-12 Bài đọc 2: 1Ga 3,1-2 Tin Mừng: Ga 10,11-18 11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh...
3,220Người theo dõiĐăng Ký