LIÊN HỆ

Mọi chi tiết xin liên hệ tới Tỉnh Dòng Ngôi Lời- Giuse Việt Nam
38 Võ Thị Sáu, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa
: 0258.388 11 00
Bề Trên Giám Tỉnh : giamtinhsvd@gmail.com
Văn Phòng Tỉnh Dòng : vanphongsvd@gmail.com
Văn Phòng Truyền Thông : truyenthongsvd@gmail.com