LỜI SỐNG (24/5, Thứ Ba, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 16,22-34 Tin Mừng: Ga 16,5-11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai...

LỜI SỐNG (23/5, Thứ Hai, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 16,11-15 Tin Mừng: Ga 15,26-16, 4a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà...

LỜI SỐNG (22/5, Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm C)

Bài đọc 1: Cv 15,1-2.22-29 Bài đọc 2: Kh 21,10-14.22-23 Tin Mừng: Ga 14, 23-29 Đức Giêsu đáp:“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha...

LỜI SỐNG (21/5, Thứ Bảy, Tuần 5 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 16,1-10 Tin Mừng: Ga 15,18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em...

LỜI SỐNG (20/5, Thứ Sáu, Tuần 5 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 15,22-31 Tin Mừng: Ga 15,12-17 12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương...

LỜI SỐNG (19/5, Thứ Năm, Tuần 5 Phục Sinh)

Tin Mừng: Ga 15,9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu...

LỜI SỐNG (18/5, Thứ Tư, Tuần 5 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 15,1-6 Tin Mừng: Ga 15,1-8 1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2Cành nào gắn liền với Thầy...

LỜI SỐNG (17/5, Thứ Ba, Tuần 5 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 14,19-28 Tin Mừng: Ga 14,27-31a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh...

LỜI SỐNG (16/5, Thứ Hai, Tuần 5 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 14,5-18 Tin Mừng: Ga 14,21-26 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy....

LỜI SỐNG (15/5, Chúa Nhật V Phục Sinh, năm C)

Bài đọc 1: Cv 14,21b-27 Bài đọc 2: Kh 21,1-5a Tin Mừng: Ga 13,3-33,33-35 31 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ...

Bài Viết Mới Nhất

Vp. Ơn gọi SVD quảng bá ơn gọi tại Gh. Thanh Sơn và Gx....

♦ Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam Trong hai ngày 21 và 22/05/2022, Lm. Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD, “Tân” Giám đốc Ơn gọi của...

LỜI SỐNG (26/5, Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 18,1-8 Tin Mừng: Ga 16,16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn...

LỜI SỐNG (25/5, Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 17,15.22-18,1 Tin Mừng: Ga 16,12-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh...
1,460Người theo dõiĐăng Ký