NGÃ RẼ TÌNH YÊU (21/10, Thứ Năm, Tuần XXIX TN)

https://youtu.be/nR8VIyFVVc0 Bài đọc: Rm 6,19-23 Tin Mừng: Lc 12,49-53 Khi ấy, Đức Giêsu nói  với  các  môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,...

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG (20/10, Thứ Tư, Tuần XXIX TN)

https://youtu.be/djDILz5YpwM Bài đọc: Rm 6,12-18 Tin Mừng: Lc 12,39-48 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã...

TỈNH THỨC (19/10, Thứ Ba, Tuần XXIX TN)

https://youtu.be/kaQ7IXEM9qs Bài đọc: Rm 5,12.15b17-19.20b-21 Tin Mừng: Lc 12,35-38 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp...

LÊN ĐƯỜNG CHO SỨ VỤ (18/10, Thánh Luca, lễ kính)

https://youtu.be/5ecxRrKCgBg Tin Mừng: Lc 10,1-9 Sau đó, Đức Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi...

ĐỪNG LO PHẢI NÓI GÌ (16/10, Thứ Bảy, Tuần XXVIII TN)

https://youtu.be/B_yla8S-hiA Tin Mừng: Lc 12,8-12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận...

MEN PHARISÊU (15/10, Thứ Sáu, Tuần XXVIII TN)

https://youtu.be/jDKgBx41Vl4 Tin Mừng: Lc 12,1-7 1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu...

LUẬT VÀ SỰ YÊU MẾN (14/10, Thứ Năm, Tuần XXVIII TN)

https://youtu.be/9VRd0WqFHtQ Tin Mừng: Lc 11,47-54 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các...

SỐNG CÔNG CHÍNH (13/10, Thứ Tư, Tuần XXVIII TN)

https://youtu.be/xIhxryQZlgI Tin Mừng: Lc 11,42-46 42Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ...

CÁI BÊN TRONG (12/10, Thứ Ba, Tuần XXVIII TN)

https://youtu.be/CFT0MyIC784 Tin Mừng: Lc 11,37-41 Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì  có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền...

DẤU LẠ (11/10, Thứ Hai, Tuần XXVIII TN-B)

Tin Mừng: Lc 11,29-32 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian...

Bài Viết Mới Nhất

SÁM HỐI! (23/10, Thứ Bảy, Tuần XXIX TN)

Bài đọc: Rm 8,1-11 Tin Mừng: Lc 13,1-9 1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị...

ƯU TIÊN NƯỚC TRỜI (22/10, Thứ Sáu, Tuần XXIX TN)

https://youtu.be/Qa0108N4C4E Bài đọc: Rm 7,18-25a Tin Mừng: Lc 12,54-59 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía...

NGÃ RẼ TÌNH YÊU (21/10, Thứ Năm, Tuần XXIX TN)

https://youtu.be/nR8VIyFVVc0 Bài đọc: Rm 6,19-23 Tin Mừng: Lc 12,49-53 Khi ấy, Đức Giêsu nói  với  các  môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,...
847Người theo dõiĐăng Ký