Suy niệm LC Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Năm B

Thầy Giuse Nguyễn Văn Xuyên - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Đnl 26,16-19 Tin Mừng: Mt 5,43-48 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu...

Suy niệm LC Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B

Thầy Phêrô Đỗ Huy Xuân - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Ed 18,21-28 Tin Mừng: Mt 5,20-26 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh...

Suy niệm LC Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B

Thầy Phanxicô Nguyễn Quốc Vương - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Et 14,1.3-5.12-14 Tin Mừng: Mt 7,7-12 “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm...

Suy niệm LC Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B

Thầy Martinô Nguyễn Hoàng Vũ - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Gn 3,1-10 Tin Mừng: Lc 11,29-32 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu...

Suy niệm LC Thứ Ba Tuần I Mùa Chay B

Thầy Gioan Trần Văn Vinh - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Is 55,10-11 Tin Mừng: Mt 6,7-15 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như...

Suy niệm LC Thứ Hai Tuần I Mùa Chay B

Thầy P.X. Nguyễn Trung Tuyến, SVD Lập Tông Tòa Thánh Phêrô - Lễ Kính Bài đọc: 1Pr 5,1-4 Tin Mừng: Mt 16,13-19 Khi Đức Giêsu đến vùng...

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Lm. Phêrô Đỗ Văn Năng, SVD St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15 HÀNH TRÌNH VÀO SA MẠC Như thường lệ, cứ vào thứ Tư hàng tuần, Đức...

Suy Niệm LC Thứ Bảy Sau Lễ Tro

Thầy G.B. Trần Anh Tuấn - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Is 58,9b-14 Tin Mừng: Lc 5,27-32 Sau đó, Đức Giêsu đi ra và trông thấy...

Suy Niệm LC Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Thầy Phêrô Trần Nhật Trường - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Is 58,1-9a Tin Mừng: Mt 9,14-15 Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại...

Bài Viết Mới Nhất

CHỌN LỰA HẠNH PHÚC

0
Paul Bằng - Học viện Ngôi Lời Khi nói đến hạnh phúc, mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau cho riêng mình. Một...

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Lm. Giuse Nguyễn Công Lai, SVD St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,1-9 VINH QUANG ĐÍCH THỰC Chúng ta đang bước vào Chúa Nhật thứ II, Mùa Chay...
620Người theo dõiĐăng Ký