LỜI SỐNG (2/10, Các Thiên Thần hộ thủ – Lễ Nhớ)

Bài đọc: Xh 23,20-23 Tin Mừng: Mt 18,1-5.10 “Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 26 TN-A)

Bài đọc 1: Ed 18,25-28 |  Bài đọc 2: Pl 2,1-11 Tin Mừng: Mt 21,28-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 25 TN)

Bài đọc: Dcr 2,5-9.14-15a Tin Mừng: Lc 9,43b-45 Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, Người...

LỜI SỐNG (29/9, Các Tổng Lãnh Thiên Thần, lễ kính)

Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Lễ Kính Bài đọc: Đn 7,9-10.13-14 Tin Mừng: Ga 1,47-51 Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình,...

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 25 TN)

Bài đọc: Kg 1,1-8 Tin Mừng: Lc 9,7-9 Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm....

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 25 TN)

  Bài đọc: Er 9,5-9 Tin Mừng: Lc 9,1-6 Khi ấy, Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền...

LỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 25 TN)

Tin Mừng: Lc 8,19-21 Khi ấy, mẹ và anh em m Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân...

LỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 25 TN)

Tin Mừng: Lc 8,16-18 “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 25 TN-A)

Bài đọc 1: Is 55,6-9        |      Bài đọc 2: Pl 1,20c-24.27a Tin mừng: Mt 20, 1-16a 1 “Nước Trời giống như chuyện...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 24 TN)

  Tin Mừng: Lc 8,4-15 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...

LỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 26 TN)

Bài đọc: Dcr 8, 20-23 Tin Mừng: Lc 9,51-56 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người...

Kỷ niệm 20 năm phong thánh cha Arnold Janssen và cha Giuse Freinademetz

0
1. Bài giảng của Đức thánh cha Gioan Phaolô II trong thánh lễ phong thánh cho ba vị: Arnold Janssen, Joseph Freinademetz, và Daniel Comboni vào...
2,850Người theo dõiĐăng Ký