THÁI ĐỘ LẮNG NGHE (Thứ Sáu, Tuần 16 TN-B)

Tu sĩ Phaolô A Hoá, SVD Tin Mừng: Mt 13,18-23 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng...

THÁNH MARIA MÁCĐALA (Lễ kính, Ngày 22/7)

Tu sĩ Giuse Đinh Ngọc Hiển, SVD Tin Mừng: Ga 20,1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi...

CHỌN LỰA CÁCH SỐNG LỜI CHÚA (Thứ Tư, Tuần 16 TN-B)

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Hiền, SVD Tin Mừng: Mt 13,1-9 Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân...

AI LÀ MẸ TA, AI LÀ ANH EM TA? (Thứ Ba, Tuần 16 TN-B)

Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD Tin Mừng: Mt 12,46-50 Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh...

DẤU LẠ (Thứ Hai, Tuần 16 TN-B)

Tu sĩ Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD Tin Mừng: Mt 12,38-42 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng:...

NGHỈ NGƠI ĐỂ TIẾN BƯỚC (Chúa Nhật XVI TN-B)

Các bài đọc: Gr 23,1-6; Ep 2,13-18 Tin Mừng: Mc 6,30-34 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết...

NIỀM HY VỌNG (Thứ Bảy, Tuần 15 TN-B)

Tu sĩ Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD Tin Mừng: Mt 12,14-21 Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu  bàn  bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy,...

SỐNG ĐẠO (Thứ Sáu, Tuần 15 TN-B)

Tu sĩ Carôlô Nguyễn Đình Giá, SVD Tin Mừng: Mt 12,1-8 Hôm ấy, vào ngày  sabát,  Đức  Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các...

CHÚA LÀ NGUỒN BÌNH AN (15/7, Thứ Năm, Tuần 15 TN-B)

Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD Tin Mừng: Mt 11,28-30 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,...

ĐIỀU ĐẸP Ý CHA (14/7, Thứ Tư, Tuần 15 TN-B)

Tu sĩ G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD Tin Mừng: Mt 11,25-27 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất,...

Bài Viết Mới Nhất

PHÉP LẠ (CHÚA NHẬT XVII TN-B)

Bài đọc 1: 2V 4,42-44; Bài đọc 2: Ep 4,1-6 Tin Mừng: Ga 6,1-15 Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia  Biển Hồ Galilê, cũng gọi là...

CỎ LÙNG VÀ LÚA (Thứ Bảy, Tuần 16 TN-B)

Tu sĩ Giuse Phạm Minh Hoàng, SVD Tin Mừng: Mt 13,24-30 Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví...

Chú Giải Tin Mừng CN XVII TN – B (Ga 6,1-15)

0
TƯỞNG KHÔNG THỂ MÀ LẠI CÓ THỂ CÁCH KHÔNG TƯỞNG Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm B Bản văn Gioan 6,1-15 ♦ Lm....
847Người theo dõiĐăng Ký