LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 7 Phục Sinh)

Tin Mừng: Ga 21,15-19 15Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến...

LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 7 Phục Sinh)

Tin Mừng: Ga 17,20-26  20Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21để...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 7 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 20,28-38 Tin Mừng: Ga 17,11b-19 11Phần con, con đến cùng Cha. 12Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha...

SỰ KHIÊM HẠ (Thứ Ba, Tuần 7 Phục Sinh)

Tin mừng: Ga 17,1-11a 1Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 7 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 19,1-8 Tin Mừng: Ga 16,29-33 Khi ấy, các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Chúa Thăng Thiên, năm A)

Bài đọc 1: Cv 1,1-11; Bài đọc 2: Ep 1,17-23 Tin Mừng: Mt 28, 16-20 16 Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 18,23-28 Tin Mừng: Ga 16, 23b-28 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh...

LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 18,1-8 Tin Mừng: Ga 16,20-23a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em...

LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 18,1-8 Tin Mừng: Ga 16,16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 17,15.22-18,1 Tin Mừng: Ga 16,12-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm A)

Bài đọc 1: Cv 2,1-11; Bài đọc 2: 1Cr 12,3b-7.12-13 Tin Mừng: Ga 20,19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A

0
Thánh Lễ Chính Ngày Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11 "Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói". Trích sách Tông...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 7 Phục Sinh)

Tin Mừng: Ga 21,20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là...
2,640Người theo dõiĐăng Ký