HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY! (Thứ Bảy, Tuần VI Phục Sinh,...

♦ Tu sĩ Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD Tin Mừng: Ga 15,9-17 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em...

NIỀM VUI TRỌN VẸN (Thứ Sáu, Tuần VI Phục Sinh, B)

♦ Tu sĩ Carôlô Nguyễn Đình Giá, SVD Tin Mừng: Ga 16,20-23a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật...

HÃY CẬY TRÔNG VÀO CHÚA (Thứ Năm, Tuần VI Phục Sinh, B)

♦ Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD Tin Mừng: Ga 16,16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh...

SỰ THẬT TOÀN VẸN (Thứ Tư, Tuần VI Phục Sinh)

♦ Tu sĩ G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD Tin Mừng: Ga 16,12-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều...

THÁNH THẦN – QUÀ TẶNG VÔ GIÁ (Thứ Ba, Tuần VI Phục Sinh, B)

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD Tin Mừng: Ga 16,5-11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến...

THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI (Thứ Hai, Tuần VI Phục Sinh, B)

♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Cương, SVD Tin Mừng: Ga 15,26-16, 4a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo...

MANG DANH THẦY (Thứ Bảy, Tuần V Phục Sinh)

♦ Tu sĩ Phaolô Trần Khắc Công, SVD Tin Mừng: Ga 15,18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét...

YÊU NHƯ THẦY (Thứ Sáu, Tuần V Phục Sinh)

♦ Tu sĩ Phaolô Trần Phúc Chân, SVD Tin Mừng: Ga 15,12-17 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức...

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA (Thứ Năm, Tuần V Phục Sinh)

♦ Tu sĩ Phêrô Kỳ Khắc Chí, SVD Tin Mừng: Ga 15,9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu...

GIÁ TRỊ CỦA SỰ CẮT TỈA (Thứ Tư, Tuần V Phục Sinh)

GIÁ TRỊ CỦA SỰ CẮT TỈA ♦ Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD Tin Mừng: Ga 15,1-8 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ...

Bài Viết Mới Nhất

Ngày 18/05: CHO ĐI VỚI LÒNG QUẢNG ĐẠI

Chúa Thánh Thần là dòng suối trong lành, nguồn suối tuôn tràn không ngừng trao ban. Vì vậy, Ngài luôn luôn mời gọi chúng...

SỰ KHIÊM HẠ (Thứ Ba, Tuần VII Phục Sinh)

♦ Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD Tin Mừng: Ga 17,1-11a Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ...

Ngày 17/05: XIN ƠN TRỢ GIÚP CỦA THÁNH THẦN

  Lời cầu nguyện làm nhẹ nhõm nội tâm chúng ta, bởi vì khi xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ, chúng ta cảm thấy rằng...
762Người theo dõiĐăng Ký