Trang chủ Giáo Xứ GIÁO XỨ MINH CHÂU

GIÁO XỨ MINH CHÂU

GIÁO XỨ MINH CHÂU (Giáo hạt Rạch Giá, Gp. Long Xuyên)
Các linh mục Dòng Ngôi Lời về phục vụ bắt đầu từ ngày 12/07/2023.
Đức Cha Giuse Trần Văn Toản và Hội Đồng Tỉnh Dòng bổ nhiệm các tu sĩ Dòng Ngôi Lời lần đầu tiên hiện diện tại Giáo phận Long Xuyên.
Cha xứ: Lm. Phêrô Hồ Hà Tiến Nam, SVD
Cha phó: Phêrô Hán Duy Hạp, SVD

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 25 TN-A)

Bài đọc 1: Is 55,6-9        |      Bài đọc 2: Pl 1,20c-24.27a Tin mừng: Mt 20, 1-16a 1 “Nước Trời giống như chuyện...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm A

0
Bài Ðọc I: Is 55, 6-9 "Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi". Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy tìm Chúa khi còn tìm...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 24 TN)

  Tin Mừng: Lc 8,4-15 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người...
2,850Người theo dõiĐăng Ký