Trang chủ Giáo Xứ GIÁO XỨ MINH CHÂU

GIÁO XỨ MINH CHÂU

GIÁO XỨ MINH CHÂU (Giáo hạt Rạch Giá, Gp. Long Xuyên)
Các linh mục Dòng Ngôi Lời về phục vụ bắt đầu từ ngày 12/07/2023.
Đức Cha Giuse Trần Văn Toản và Hội Đồng Tỉnh Dòng bổ nhiệm các tu sĩ Dòng Ngôi Lời lần đầu tiên hiện diện tại Giáo phận Long Xuyên.
Cha xứ: Lm. Phêrô Hồ Hà Tiến Nam, SVD
Cha phó: Phêrô Hán Duy Hạp, SVD

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 3 MC – B)

Bài đọc 1: Xh 20,1-17;   Bài đọc 2: 1Cr 1,22-25 Tin mừng: Ga 2,13-25 13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm B

0
BÀI ĐỌC I: Xh 20, 1-17 “Luật do Môsê đã ban ra”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây:...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 2 MC)

Bài đọc: Mk 7,14-15 Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32 1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức...
3,180Người theo dõiĐăng Ký