Không có bài viết để hiển thị

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (09/12, Thứ Năm, Tuần 2 MV)

https://youtu.be/bJhXQkyUBoI https://youtu.be/1PYKNJ-V31o Tin Mừng: Mt 11,11-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông răng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt...

LỜI SỐNG (08/12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng)

https://youtu.be/OkZ8k6uRXZI https://youtu.be/SbULjaXRyd0 https://youtu.be/J5z4husIEIY Tin mừng: Lc 1, 26-38  26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi...

SỐNG TÂM TÌNH XIN VÂNG (8/12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng)

Các bài đọc: St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38   Tin mừng: Lc 1, 26-38  26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai...
847Người theo dõiĐăng Ký