Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh (Ga 20,19-31)

TỪ NGHI NGỜ SÂU THẰM ĐẾN NIỀM TIN TUYỆT ĐỈNH ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 19Οὔσης...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20,1-9)

♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn dịch sát nghĩa (Ga 20,1-9) Hy Lạp Việt Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B (Mc 14,1 – 15,47)

CHÚA CHA ĐÃ BỎ RƠI CON MÌNH?! ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bài này chỉ Chú Giải Tin Mừng câu Mc...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM B (Ga 12,20-33)

TÔN VINH – CHẾT – NÂNG LÊN – CHẾT ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 20  Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM B (Ga 3,13-21)

CHUYỆN TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT Lm. Joseph Phạm Duy Thạch, SVD   Hy Lạp Việt 13  καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς,...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT III Mùa Chay, Năm B (Ga 2,13-25)

Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD   Hy Lạp Việt 13  Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 14  Καὶ εὗρεν ἐν τῷ...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B (Mc 1,29-39)

RAO GIẢNG - CẦU NGUYỆN - CHỮA BỆNH ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 29  Καὶ εὐθὺς...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B (Mc 1,21-28)

LINH HỒN Ô UẾ Ở TRONG HỘI ĐƯỜNG ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải 15 Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên, Năm B (Mc 1,14-20)

GỌI HAI CẶP ANH EM ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt  14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 4 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 11,19-26 Tin mừng: Ga 10,22-30 22 Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. 23 Chúa Giêsu đi bách bộ...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 4 Phục Sinh – A, C)

Bài đọc: Cv 11,1-18 Tin Mừng: Ga 10,1-10 (Thứ Hai - Tuần 4 PS Năm A, C) "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi...

Mission Procure trong nhịp cầu sứ vụ “kết nối và sẻ chia”

Từ ngày 17-19/04/2024, cha Xavier Alangaram, SVD đại diện cho đoàn Mission Procure của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Đức đã ghé thăm và làm...
3,220Người theo dõiĐăng Ký