Chú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C (Ga 16,12-15)

0
SỰ THẬT TOÀN VẸN LÀ GÌ? Chú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C (Ga 16,12-15) Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23)

0
Sứ vụ hoà giải ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Ga 20,19-23) Hy Lạp Việt 19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm C (Lc 24,46-53)

0
CHIA TAY TRONG NIỀM VUI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 44 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· οὗτοι...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, C (Ga 14, 23-29)

0
LÝ DO ĐỨC GIÊSU TỎ MÌNH CHO CÁC MÔN ĐỆ MÀ KHÔNG CHO THẾ GIAN ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải  Bản Văn...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm C (Ga 13,31-35)

0
“ĐIỀU RĂN MỚI” CÓ GÌ MỚI? ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 13,31-35) Hỵ Lạp Việt 31 Ὅτε οὖν...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (Ga 10,27-30)

0
NGHE TIẾNG VÀ ĐI THEO ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Ga 10,27-30) Hy Lạp Việt 22Ἐγένετο τότε τὰ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh, năm C (Ga 21,1-19)

0
MƯU SINH HAY THI HÀNH SỨ VỤ?  ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 21,1-19) Hy Lạp Việt 1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Vọng Phục Sinh, năm C (Lc 24,1-12)

0
LÒNG TRỐNG VÀ MỘ TRỐNG ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải  Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 1 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C (Lc 22,1 – 23,56)

0
VỤ ÁN CỦA ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI TỬ TÙ VÔ TỘI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải XUNG ĐỘT VÀ ÂM MƯU Xung đột bắt...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C (Ga 8,1-11)

0
CÚI XUỐNG VÀ NGẨNG LÊN ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 8,1-11) Hy Lạp Việt 1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 12 TN, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ)

Bài đọc: Is 61, 9-11 Tin mừng: Lc 2,41-51 41 Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. 42 Lúc bấy giờ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên, năm C (Lc 9,51-62)

0
VÌ SAO ĐỨC GIÊSU PHẢI LÊN GIÊRUSALEM? Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 9,51-62) Hy Lạp Việt 51 Ἐγένετο δὲ...

Bài giảng LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (24/6, Thứ Sáu)

0
Các bài đọc: Ed 34, 11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7 HÃY YÊU NHƯ GIÊSU (Lm. Giuse Lâm Sơn Tòng, SVD), 2022 Hôm nay, cùng với toàn thể...
1,500Người theo dõiĐăng Ký