Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm B (Mc 1,1-8)

KHỞI ĐẦU TIN VUI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Ngữ Hy Lạp 1Sự bắt đầu của Tin Vui...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B (Mc 13,33-37)

HÃY CANH THỨC ♦Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 33“Hãy cảnh giác, hãy canh thức, vì anh em...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A (Mt 25, 31-46)

Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ NGƯỜI BÊN PHẢI, KẺ BÊN TRÁI Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 31...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXII, Thường Niên, Năm A (Mt 25,1-13)

KHÔN NGOAN VÀ KHỜ DẠI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 1 Nước Trời giống như mười...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm A (Mt 23,1-12)

NÓI MÀ KHÔNG LÀM ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 1 Rồi Đức Giêsu nói cùng những...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm A (Mt 22,34-40)

“MỆNH LỆNH TỐI CAO TRONG LUẬT” Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 34 Khi nghe rằng Người đã...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm A (Mt 22,15-22)

ĐÁNH BẪY BẰNG LỜI Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm A (Mt 22,15-22) ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm A (Mt 22,1-14)

NHỮNG NGƯỜI KHÁCH DỬNG DƯNG ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 1 Đáp trả lại, Đức Giêsu...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên, Năm A (Mt 21,33-43)

NHỮNG NGƯỜI THUÊ VƯỜN XẤU XA TỆ HẠI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 33 Các ông...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm A (Mt 18,21-35)

SAO KHÔNG THƯƠNG XÓT? ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 21 Khi ấy, ông Phêrô tiến đến,...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 12 TN – B)

Bài đọc 1: G 38,1.8-11 ; Bài đọc 2: 2Cr 5,14-17 Tin Mừng: Mc 4,35-41 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ:...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B

0
Bài Ðọc I: G 38, 1. 8-11 "Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây". Trích sách Gióp. Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 11 TN)

Tin mừng: Mt 6,24-34 24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn...
3,320Người theo dõiĐăng Ký