Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên, Năm C (Lc 10, 1-12.17-20)

0
NHƯ CHIÊN GIỮA SÓI RỪNG ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 10, 1-12.17-20) Hy Lạp Việt 1 Μετὰ δὲ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên, năm C (Lc 9,51-62)

0
VÌ SAO ĐỨC GIÊSU PHẢI LÊN GIÊRUSALEM? Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 9,51-62) Hy Lạp Việt 51 Ἐγένετο δὲ...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm C (Lc 9,10-17)

0
LẤY GÌ MÀ CHO HỌ ĂN? ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 10b Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C (Ga 16,12-15)

0
SỰ THẬT TOÀN VẸN LÀ GÌ? Chú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C (Ga 16,12-15) Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23)

0
Sứ vụ hoà giải ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Ga 20,19-23) Hy Lạp Việt 19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm C (Lc 24,46-53)

0
CHIA TAY TRONG NIỀM VUI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 44 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· οὗτοι...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, C (Ga 14, 23-29)

0
LÝ DO ĐỨC GIÊSU TỎ MÌNH CHO CÁC MÔN ĐỆ MÀ KHÔNG CHO THẾ GIAN ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải  Bản Văn...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm C (Ga 13,31-35)

0
“ĐIỀU RĂN MỚI” CÓ GÌ MỚI? ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 13,31-35) Hỵ Lạp Việt 31 Ὅτε οὖν...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (Ga 10,27-30)

0
NGHE TIẾNG VÀ ĐI THEO ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Ga 10,27-30) Hy Lạp Việt 22Ἐγένετο τότε τὰ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh, năm C (Ga 21,1-19)

0
MƯU SINH HAY THI HÀNH SỨ VỤ?  ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 21,1-19) Hy Lạp Việt 1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 2 MV)

Tin Mừng: Mt 11,16-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng; “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ...

LỜI SỐNG (08/12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng)

Tin mừng: Lc 1, 26-38  26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi...

BÀI GIẢNG (8/12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng)

0
Các bài đọc: St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38   Tin mừng: Lc 1, 26-38  26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai...
1,720Người theo dõiĐăng Ký