Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B (Mc 13,33-37)

HÃY CANH THỨC ♦Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 33“Hãy cảnh giác, hãy canh thức, vì anh em...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A (Mt 25, 31-46)

Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ NGƯỜI BÊN PHẢI, KẺ BÊN TRÁI Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 31...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Tuần 34 Thường...

Bài Ðọc I: Ed 34, 11-12. 15-17 "Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên". Trích sách Tiên...

BÀI GIẢNG (24/11, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng)

(Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lễ trọng, mừng chính ngày) Bài đọc: Kn 3,1-9; 2 Cr 4,7-15; Mt 10,17-22 (hoặc 2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29;...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 33 Thường Niên – A

Bài Ðọc I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31 "Nàng cần mẫn dùng tay làm việc". Trích sách Châm Ngôn. Ai tìm được một người vợ tài đức?...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 32 Thường Niên – A

Bài Ðọc I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16) "Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó". Trích sách Khôn Ngoan. Sự khôn ngoan sáng...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXII, Thường Niên, Năm A (Mt 25,1-13)

KHÔN NGOAN VÀ KHỜ DẠI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 1 Nước Trời giống như mười...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 31 Thường Niên – A

4Bài Ðọc I: Ml 1, 14b - 2, 2b. 8-10 "Các ngươi đã đi sai đường lối, và làm cho nhiều người vấp phạm lề...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm A (Mt 23,1-12)

NÓI MÀ KHÔNG LÀM ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 1 Rồi Đức Giêsu nói cùng những...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ

Bài Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14 "Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Mt 18, 12-14 12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Lc 5,17-26 17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MV-B)

Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 ; Bài đọc 2: 2Pr 3,8-14 Tin Mừng: Mc 1,1-8 1 Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn...
2,920Người theo dõiĐăng Ký