KHAO KHÁT SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (10/10, Chúa Nhật XXVIII TN-B)

Bài đọc 1: Kn 7,7-11; Bài đọc 2: Hr 4,12-13 Tin Mừng: Mc 10,17-30 (17) Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quì xuống...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII TN B (Mc 10,17-30)

0
CÁI KHÓ CỦA NGƯỜI GIÀU Chú giải Tin Mừng CN XXVIII TN B (Mc 10,17-30) Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς...

SỰ GÌ THIÊN CHÚA KẾT HỢP, LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY (CN...

Các bài đọc St 2,18-24; Hr 2,9-11 Tin Mừng (Mc 10,2-16) Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên – B (Mc 10,1-16)

0
CẢ HAI SẼ TRỞ NÊN MỘT “SARS” Bản văn và dịch sát nghĩa (Mc 10,1-16) Hy Lạp Việt 1Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας ...

CHỚ LÀM CỚ VẤP PHẠM (26/9, Chúa Nhật XXVI TN-B)

Bài đọc 1: Ds 11,25-29 Bài đọc 2: Gc 5,1-600 Tin Mừng: Mc 9,38-43.45.47-48 Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVI TN B (Mc 9,38-48)

0
BỊ NÉM VÀO GHE-EN-NA HAY ĐI VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA                                      Chú giải của Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD Bản văn và dịch sát nghĩa...

PHỤC VỤ (19/9, Chúa Nhật XXV TN – B)

Bài đọc 1: Kn 2,12.17-20; Bài đọc 2: Gc 3,16-4,3 Tin Mừng: Mc 9,30-37 30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên – B (Mc 9,30-37)

0
TỪ ĐÓN TIẾP ĐỨA TRẺ ĐẾN ĐÓN TIẾP CHÚA CHA Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 30 Κἀκεῖθεν...

NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THẬT CỦA ĐẤNG KITÔ (12/9, Chúa Nhật XXIV TN-B)

Bài đọc 1: Is 50,5-9a Bài đọc 2: Gc 2,14-18 Tin Mừng: Mc 8,27-35 27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIV TN B (Mc 8,27-35)

0
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ Chú giải Tin Mừng CN XXIV TN B (Mc 8,27-35) Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát...

Bài Viết Mới Nhất

SÁM HỐI! (23/10, Thứ Bảy, Tuần XXIX TN)

Bài đọc: Rm 8,1-11 Tin Mừng: Lc 13,1-9 1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị...

ƯU TIÊN NƯỚC TRỜI (22/10, Thứ Sáu, Tuần XXIX TN)

https://youtu.be/Qa0108N4C4E Bài đọc: Rm 7,18-25a Tin Mừng: Lc 12,54-59 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía...

NGÃ RẼ TÌNH YÊU (21/10, Thứ Năm, Tuần XXIX TN)

https://youtu.be/nR8VIyFVVc0 Bài đọc: Rm 6,19-23 Tin Mừng: Lc 12,49-53 Khi ấy, Đức Giêsu nói  với  các  môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,...
847Người theo dõiĐăng Ký