ÂN MẾN LỜI TRỐI CỦA ĐỨC GIÊ-SU (CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM C)

Bài đọc 1: Cv 14,21b-27 Bài đọc 2: Kh 21,1-5a Tin Mừng: Ga 13,3-33,33-35 31 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm C (Ga 13,31-35)

0
“ĐIỀU RĂN MỚI” CÓ GÌ MỚI? ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 13,31-35) Hỵ Lạp Việt 31 Ὅτε οὖν...

NIỀM HY VỌNG – SỐNG VĨNH CỬU (Chúa Nhật IV PS, Chúa Chiên Lành, Năm...

Bài đọc 1: Cv 13,14.43-52 Bài đọc 2: Kh 7,9.14b-17 Tin mừng: Ga 10, 27-30 27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (Ga 10,27-30)

0
NGHE TIẾNG VÀ ĐI THEO ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Ga 10,27-30) Hy Lạp Việt 22Ἐγένετο τότε τὰ...

TỰA NƯƠNG CHÚA… (Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C)

Bài đọc 1: Cv 5,27b-32.40b-41 Bài đọc 2: Kh 5,11-14 Tin mừng: Ga 21, 1-14 1 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria,...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh, năm C (Ga 21,1-19)

0
MƯU SINH HAY THI HÀNH SỨ VỤ?  ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 21,1-19) Hy Lạp Việt 1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν...

BÌNH AN CỦA ĐẤNG PHỤC SINH (24/4, CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NĂM C)

0
Bài đọc 1: Cv 5,12-16 Bài đọc 2: Kh 1,9-11a.12-13.17-19 Tin mừng: Ga 20, 19-31 19 Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các...

TÌM KIẾM NIỀM VUI PHỤC SINH (Chúa Nhật Phục Sinh Năm C)

0
Bài đọc 1: Cv 10,34a.37-43 ; Bài đọc 2: Cl 3,1-4 hay 1 Cr 5,6b-8 Tin mừng: Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-8, hay Lc 24,13-35) 1 Sáng sớm...

ÁNH SÁNG CỨU ĐỘ (Lời Chúa + Bài giảng Đêm Vọng Phục Sinh –...

(Ðề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Vọng Phục Sinh, năm C (Lc 24,1-12)

0
LÒNG TRỐNG VÀ MỘ TRỐNG ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải  Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 1 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων...

Bài Viết Mới Nhất

Vp. Ơn gọi SVD quảng bá ơn gọi tại Gh. Thanh Sơn và Gx....

♦ Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam Trong hai ngày 21 và 22/05/2022, Lm. Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD, “Tân” Giám đốc Ơn gọi của...

LỜI SỐNG (26/5, Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 18,1-8 Tin Mừng: Ga 16,16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn...

LỜI SỐNG (25/5, Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 17,15.22-18,1 Tin Mừng: Ga 16,12-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh...
1,460Người theo dõiĐăng Ký