BÀI GIẢNG (24/11, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng)

(Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lễ trọng, mừng chính ngày) Bài đọc: Kn 3,1-9; 2 Cr 4,7-15; Mt 10,17-22 (hoặc 2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29;...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 33 Thường Niên – A

Bài Ðọc I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31 "Nàng cần mẫn dùng tay làm việc". Trích sách Châm Ngôn. Ai tìm được một người vợ tài đức?...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 32 Thường Niên – A

Bài Ðọc I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16) "Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó". Trích sách Khôn Ngoan. Sự khôn ngoan sáng...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 31 Thường Niên – A

4Bài Ðọc I: Ml 1, 14b - 2, 2b. 8-10 "Các ngươi đã đi sai đường lối, và làm cho nhiều người vấp phạm lề...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ

Bài Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14 "Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên – A

Bài Ðọc I: Xh 22, 21-27 "Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi". Trích sách Xuất Hành. Ðây...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 Trích sách Tiên Tri Isaia. Ðứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 28 Thường Niên – A

Bài Ðọc I: Is 25, 6-10a "Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt". Trích sách Tiên tri...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 27 Thường Niên – A

Bài Ðọc I: Is 5, 1-7 "Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel". Trích sách Tiên tri Isaia. Tôi sẽ ca tặng người yêu...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ". Trích sách Sáng...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Mt 18, 12-14 12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Lc 5,17-26 17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MV-B)

Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 ; Bài đọc 2: 2Pr 3,8-14 Tin Mừng: Mc 1,1-8 1 Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn...
2,920Người theo dõiĐăng Ký