CHIA SẺ TIN MỪNG (Chúa Nhật 14 TN – C)

Bài đọc 1: Is 66,10-14c; Bài đọc 2: Gal 6,16-18; Tin Mừng: Lc 10,1-12,17-20 Tin Mừng: Lc 10, 1-9 {hoặc 1-12. 17-20} 1 Khi ấy, Chúa chọn...

BÀI GIẢNG (29/6, Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, Lễ trọng)

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16, 13-19 Bài Ðọc I: Cv 12, 1-11 "Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê". Trích sách...

Bài giảng LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (24/6, Thứ Sáu)

Các bài đọc: Ed 34, 11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7 HÃY YÊU NHƯ GIÊSU (Lm. Giuse Lâm Sơn Tòng, SVD), 2022 Hôm nay, cùng với toàn thể...

Bài giảng LỄ SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ (23/6)

Các bài đọc lễ chính ngày: Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1, 57-66.80 (Năm 2022, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả được cử hành...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C

Bài Ðọc I: St 14, 18-20 "Ông mang bánh và rượu tới". Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

Bài Ðọc I: Cn 8, 22-31 "Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành". Trích sách Châm Ngôn. Ðây sự Khôn Ngoan...

ĐIỀU THẦY TRUYỀN LẠI CHO ANH EM (CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN, năm C)

Bài đọc 1: Cv 1,1-11 Bài đọc 2: Ep 1,17-23 Tin Mừng: Lc 24,46-53 Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ...

TÂM TÌNH MẠC KHẢI (CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM C)

Bài đọc 1: Cv 15,1-2.22-29 Bài đọc 2: Kh 21,10-14.22-23 Tin Mừng: Ga 14, 23-29 Đức Giêsu đáp:“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha...

ÂN MẾN LỜI TRỐI CỦA ĐỨC GIÊ-SU (CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM C)

Bài đọc 1: Cv 14,21b-27 Bài đọc 2: Kh 21,1-5a Tin Mừng: Ga 13,3-33,33-35 31 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ...

NIỀM HY VỌNG – SỐNG VĨNH CỬU (Chúa Nhật IV PS, Chúa Chiên Lành, Năm...

Bài đọc 1: Cv 13,14.43-52 Bài đọc 2: Kh 7,9.14b-17 Tin mừng: Ga 10, 27-30 27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 27 TN)

  Tin mừng: Lc 11, 5-13 5Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy...

Arnoldus Nota 10/2022: Chung tay chữa lành thế giới bị tổn thương*

0
♦ Cha tổng quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời Link nghe: https://youtu.be/CEOjZwp9SHU Chủ đề Tổng Tu Nghị tiếp theo của Dòng...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 27 TN)

  Bài đọc: Gn 4,1-11 Tin Mừng: Lc 11,1-4 Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người...
1,660Người theo dõiĐăng Ký