NIỀM HY VỌNG – SỐNG VĨNH CỬU (Chúa Nhật IV PS, Chúa Chiên Lành, Năm...

Bài đọc 1: Cv 13,14.43-52 Bài đọc 2: Kh 7,9.14b-17 Tin mừng: Ga 10, 27-30 27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi...

TỰA NƯƠNG CHÚA… (Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C)

Bài đọc 1: Cv 5,27b-32.40b-41 Bài đọc 2: Kh 5,11-14 Tin mừng: Ga 21, 1-14 1 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria,...

BÌNH AN CỦA ĐẤNG PHỤC SINH (24/4, CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NĂM C)

Bài đọc 1: Cv 5,12-16 Bài đọc 2: Kh 1,9-11a.12-13.17-19 Tin mừng: Ga 20, 19-31 19 Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các...

TÌM KIẾM NIỀM VUI PHỤC SINH (Chúa Nhật Phục Sinh Năm C)

Bài đọc 1: Cv 10,34a.37-43 ; Bài đọc 2: Cl 3,1-4 hay 1 Cr 5,6b-8 Tin mừng: Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-8, hay Lc 24,13-35) 1 Sáng sớm...

ÁNH SÁNG CỨU ĐỘ (Lời Chúa + Bài giảng Đêm Vọng Phục Sinh –...

(Ðề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho...

ĐỔI THAY (Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C)

Kiệu Lá: Bài Phúc Âm: Lc 19, 28-4 "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu...

HÃY SUY ĐỂ BIẾT MÌNH (CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, năm C)

(Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8:1-11) Tin Mừng: Ga 8, 1-11 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi...

TÍNH KHẨN TRƯƠNG CỦA VIỆC HOÁN CẢI CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, năm C

(Xh 3, 1-8a, 13-15; 1Cr 10, 1-6.10-12; Lc 13, 1-9) Tin mừng: Lc 13, 1-9 1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe...

THÁNH GIUSE LÀ ĐẤNG CÔNG CHÍNH (19/3, Lễ trọng)

(2 Sm 7,4-5.12.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a) Tin mừng: Mt 1,16.18-21.24a 16 Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi...

KHOẢNH KHẮC KỲ DIỆU (CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, năm C)

  St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 Tin Mừng: Lc 9,28b-36 28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang...

Bài Viết Mới Nhất

Vp. Ơn gọi SVD quảng bá ơn gọi tại Gh. Thanh Sơn và Gx....

♦ Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam Trong hai ngày 21 và 22/05/2022, Lm. Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD, “Tân” Giám đốc Ơn gọi của...

LỜI SỐNG (26/5, Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 18,1-8 Tin Mừng: Ga 16,16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn...

LỜI SỐNG (25/5, Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 17,15.22-18,1 Tin Mừng: Ga 16,12-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh...
1,460Người theo dõiĐăng Ký