Bài giảng MỒNG MỘT TẾT – 2023: HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA

(St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34) Bài giảng HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA (Lm. P. X. Nguyễn Tất Đạt, SVD) Một Mùa Xuân nữa lại về...

Lời Chúa & Bài giảng Chúa Nhật, Tuần 3 – Thường Niên – Năm...

Bài Ðọc I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b - 9, 3) "Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ...

Ngày 15/01: LỄ THÁNH ARNOLD JANSSEN: SỐNG MẦU NHIỆM TỰ HẠ

LỄ TRỌNG TRONG DÒNG, MỪNG KÍNH ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG NGÔI LỜI (SVD) (Tin Mừng: Ga 1,1-5.9-14.16-18) ♦ Lm. Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD Lời tựa trong...

BÀI GIẢNG (CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH)

Tin mừng: Mt 2, 1-12 1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ...

Lời Chúa & Bài giảng Lễ Chúa Hiển Linh

Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 "Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi". Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem!...

BÀI GIẢNG (Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa)

Bài đọc 1: Ds 6, 22-27; Bài đọc 2: Gl 4, 4-7 Tin Mừng: Lc 2,16-21 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến...

BÀI GIẢNG (Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm A)

Bài Ðọc I: Is 7, 10-14 "Này trinh nữ sẽ thụ thai". Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy...

BÀI GIẢNG (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm A)

Bài Ðọc I: Is 35, 1-6a. 10 "Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi". Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi...

BÀI GIẢNG (8/12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng)

Các bài đọc: St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38   Tin mừng: Lc 1, 26-38  26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai...

BÀI GIẢNG (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm A)

Bài Ðọc I: Is 11, 1-10 "Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó". Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 4 TN)

Tin mừng: Mc 6,1-6 1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người...

LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 4 TN)

Tin mừng: Mc 5, 21-43 21 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 4 TN)

Tin mừng: Mc 5, 1-20 1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra...
1,990Người theo dõiĐăng Ký