SỰ GÌ THIÊN CHÚA KẾT HỢP, LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY (CN...

Các bài đọc St 2,18-24; Hr 2,9-11 Tin Mừng (Mc 10,2-16) Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người...

CHỚ LÀM CỚ VẤP PHẠM (26/9, Chúa Nhật XXVI TN-B)

Bài đọc 1: Ds 11,25-29 Bài đọc 2: Gc 5,1-600 Tin Mừng: Mc 9,38-43.45.47-48 Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy...

PHỤC VỤ (19/9, Chúa Nhật XXV TN – B)

Bài đọc 1: Kn 2,12.17-20; Bài đọc 2: Gc 3,16-4,3 Tin Mừng: Mc 9,30-37 30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền...

NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THẬT CỦA ĐẤNG KITÔ (12/9, Chúa Nhật XXIV TN-B)

Bài đọc 1: Is 50,5-9a Bài đọc 2: Gc 2,14-18 Tin Mừng: Mc 8,27-35 27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng...

MỞ TAI, MỞ MIỆNG VÀ MỞ LÒNG (5/9, Chúa Nhật XXIII TN-B)

Bài đọc 1: Is 35,4-7a; Bài đọc 2: Gc 2,1-5 Tin Mừng: Mc 7,31-37 Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi  qua ngả Xiđôn, đến biển...

HÀNH ĐỘNG BẰNG TRÁI TIM (29/8, Chúa Nhật 22 TN, năm B)

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - B Bài đọc 1: Đnl 4, 1-2.6-8; Bài đọc 2: Gc 1,17-18.21b-22.27; Tin Mừng Mc 7,1-8a.14-15.21-23 1 Có những người Pha-ri-sêu và...

CHỌN LỰA THEO CHÚA (22/8, Chúa Nhật XXI TN-B)

Bài đọc 1: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Bài đọc 2: Ep 5,21-32 Tin Mừng: Ga 6,61-70 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này...

PHÚC CHO NGƯỜI LẮNG NGHE LỜI CHÚA (15/8, Đức Mẹ Lên Trời)

CHÚA NHẬT XX – LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI Bài đọc 1: Kh 11,19a; 12,1- 6a.10ab; Bài đọc 2: 1Cr 15,20-27 Tin Mừng: Lc 1,39-56 Hồi ấy, bà...

LƯƠNG THỰC PHẦN XÁC VÀ LƯƠNG THỰC PHẦN HỒN (8/8, Chúa Nhật 19 TN-B)

Các bài đọc: 1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-52 Bài giảng của linh mục F.X. Nguyễn Tất Đạt, SVD Từ ngàn xưa và cho đến ngày nay,...

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (1/8, Chúa Nhật 18 TN – Năm B)

Các bài đọc Chúa Nhật 18 TN-B: Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Tin Mừng: Ga 6,24-35 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn...

Bài Viết Mới Nhất

SÁM HỐI! (23/10, Thứ Bảy, Tuần XXIX TN)

Bài đọc: Rm 8,1-11 Tin Mừng: Lc 13,1-9 1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị...

ƯU TIÊN NƯỚC TRỜI (22/10, Thứ Sáu, Tuần XXIX TN)

https://youtu.be/Qa0108N4C4E Bài đọc: Rm 7,18-25a Tin Mừng: Lc 12,54-59 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía...

NGÃ RẼ TÌNH YÊU (21/10, Thứ Năm, Tuần XXIX TN)

https://youtu.be/nR8VIyFVVc0 Bài đọc: Rm 6,19-23 Tin Mừng: Lc 12,49-53 Khi ấy, Đức Giêsu nói  với  các  môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,...
847Người theo dõiĐăng Ký