Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm B

BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 "Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta". Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B

BÀI ĐỌC I: St 9, 8-15 "Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt". Trích sách Sáng...

Lời Chúa + Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro

Bài Ðọc I: Ge 2, 12-18 "Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi". Trích sách Tiên tri Giôel. Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi...

Lời Chúa + Bài giảng MỒNG BA TẾT

Bài đọc 1: St 2,4b-9.15 Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai. Bài trích...

Lời Chúa + Bài giảng MỒNG HAI TẾT

Bài đọc 1: Hc 44,1.10-15 Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại. Bài trích sách...

Lời Chúa + Bài giảng MỒNG MỘT TẾT

  Bài đọc 1: St 1,14-18 Phải có những vầng sáng ... xác định các đại lễ, ngày và năm. Bài trích sách Sáng thế. 14 Thiên Chúa phán: “Phải...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm B

Bài Ðọc I: G 7, 1-4. 6-7 "Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối". Trích sách Gióp. Bấy giờ Gióp nói rằng: "Khổ dịch là đời...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 4 Thường Niên – B

Bài Ðọc I: Ðnl 18, 15-20 "Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người". Trích sách Ðệ Nhị...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm B

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 10 “Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán...

Ngày 15/01: THÁNH ARNOLD JANSSEN, Lễ trọng trong Dòng Ngôi Lời

LỄ TRỌNG TRONG DÒNG NGÔI LỜI, MỪNG KÍNH ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG NGÔI LỜI (SVD) Tải file PDF Bộ Lễ và Bài Đọc Bài giảng chủ...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 12 TN – B)

Bài đọc 1: G 38,1.8-11 ; Bài đọc 2: 2Cr 5,14-17 Tin Mừng: Mc 4,35-41 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ:...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B

Bài Ðọc I: G 38, 1. 8-11 "Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây". Trích sách Gióp. Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 11 TN)

Tin mừng: Mt 6,24-34 24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn...
3,320Người theo dõiĐăng Ký