Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: Hc 27, 33 - 28, 9 "Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: Ed 33, 7-9 "Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi". Trích sách Tiên...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: Gr 20, 7-9 "Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã". Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi,...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: Is 22, 19-23 "Ta sẽ để chìa khoá nhà Ðavít trên vai nó". Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán cùng Sobna, quan...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: Is 56, 1. 6-7 "Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh". Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Thiên Chúa phán: "Hãy giữ...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Lễ...

Bài Ðọc I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab "Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng". Trích sách Khải Huyền của Thánh...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: 1 V 19, 9a. 11-13a "Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Hiển Dung – Năm A

Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 "Áo Người trắng như tuyết". Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong,...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: 1 V 3, 5. 7-12 "Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: Kn 12, 13. 16-19 "Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại". Trích sách Khôn Ngoan. Ngoài Chúa, không có chúa...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 10,1-12 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

Ánh sáng soi đường đường đức tin: Thánh Arnold Janssen và Thánh Giuse Freinademetz

0
♦ Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Vào ngày 5/10/2023 chúng ta tưởng nhớ kỷ niệm 20 năm phong thánh...

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...
2,850Người theo dõiĐăng Ký