BÀI GIẢNG – CHIA SẺ: 1/11, LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Các bài đọc: Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3 Tin Mừng: Mt 5,1-12a Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bài đọc I: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Chúa Nhật Lòng Thương...

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH  CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Bài Ðọc I: Cv 2, 42-47 "Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp...

Lời Chúa + Bài giảng MỒNG HAI TẾT

Bài đọc 1: Hc 44,1.10-15 Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại. Bài trích sách...

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

LỜI CHÚA: Ga 20,19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B

Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8 "Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa". Trích sách Các Vua quyển thứ...

Lời Chúa & Bài giảng Lễ Chúa Hiển Linh

Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 "Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi". Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem!...

BÀI GIẢNG (CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH)

Tin mừng: Mt 2, 1-12 1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A

Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 "Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại". Trích sách Tông đồ...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A

Bài Ðọc I: Xh 34, 4b-6. 8-9 "Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu". Trích sách Xuất Hành. Ngày ấy, từ sáng sớm,...

Bài Viết Mới Nhất

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

Bài Ðọc I: Gr 23, 1-6 "Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn". Trích sách...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 15 TN)

Tin mừng: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. 15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. 16 Dân...

Cùng SVD chung tay bảo vệ môi trường tại Giáo họ Thanh Sơn và...

0
♦ Truyền thông Cđ. Ngôi Lời Thanh Sơn Chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường” của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam tiếp tục...
3,380Người theo dõiĐăng Ký