Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-11. 13-14 Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C

Bài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29 "Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: 1 V 19, 9a. 11-13a "Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật, Tuần 31 Thường Niên – Năm C

Bài Ðọc I: Kn 11, 23 - 12, 2 "Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật". Trích sách Khôn Ngoan. Lạy Chúa,...

BÀI GIẢNG (CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH)

Tin mừng: Mt 2, 1-12 1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Đêm Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: Is 9, 2-4. 6-7 (Hr 1-3. 5-6) “Chúa ban Con của Người cho chúng ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Dân tộc bước đi...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm C

Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16 "Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng". Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông đồ làm...

ĐỔI THAY (Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C)

Kiệu Lá: Bài Phúc Âm: Lc 19, 28-4 "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm C

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7 Trích sách Tiên tri Amos. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết...

SỐNG GIÁ TRỊ TIN MỪNG (24/10, Chúa Nhật XXX TN – B)

Tin Mừng Mc 10,42-45 (hoặc Mc 10,25-45) Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 10,1-12 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

Ánh sáng soi đường đường đức tin: Thánh Arnold Janssen và Thánh Giuse Freinademetz

0
♦ Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Vào ngày 5/10/2023 chúng ta tưởng nhớ kỷ niệm 20 năm phong thánh...

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...
2,850Người theo dõiĐăng Ký