Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: Dcr 9, 9-10 "Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi". Trích sách Tiên tri Dacaria. Ðây Chúa phán: "Hỡi thiếu nữ Sion, hãy...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: 2 V 4, 8-11. 14-16a "Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa". Trích sách Các Vua quyển thứ...

Lời Chúa + Bài Giảng (29/6, Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, Lễ trọng)

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16, 13-19 Bài Ðọc I: Cv 12, 1-11 "Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê". Trích sách...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm A

Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13 "Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ". Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ta đã nghe...

Lời Chúa + Bài giảng LỄ SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ (24/6)

Bài Ðọc I: Gr 1, 4-10 "Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi". Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật, tuần 11 Thường Niên – Năm A

Bài đọc 1: Xh 19,2-6a; Bài đọc 2: Rm 5,6-11; Tin mừng: Mt 9, 36 - 10, 8 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng,...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A

Bài Ðọc I: Ðnl 8, 2-3. 14b-16a "Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A

Bài Ðọc I: Xh 34, 4b-6. 8-9 "Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu". Trích sách Xuất Hành. Ngày ấy, từ sáng sớm,...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A

Thánh Lễ Chính Ngày Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11 "Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói". Trích sách Tông...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Thăng Thiên (CN7PS) – Năm A

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11 "Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời". Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 10,1-12 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

Ánh sáng soi đường đường đức tin: Thánh Arnold Janssen và Thánh Giuse Freinademetz

0
♦ Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Vào ngày 5/10/2023 chúng ta tưởng nhớ kỷ niệm 20 năm phong thánh...

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...
2,850Người theo dõiĐăng Ký