Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm A (Mt 14,22-33)

0
♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 14,22-33) Việt Hy Lạp 22 Và lập tức, Người thúc giục các...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm A (Mt 13,1-9)

0
NGƯỜI GIEO LỜI VỀ VƯƠNG QUỐC Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 13,1-9)   Việt Hy Lạp 1 Trong ngày...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20,1-9)

0
♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn dịch sát nghĩa (Ga 20,1-9) Hy Lạp Việt Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm C (Lc 9,10-17)

0
LẤY GÌ MÀ CHO HỌ ĂN? ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 10b Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C (Ga 16,12-15)

0
SỰ THẬT TOÀN VẸN LÀ GÌ? Chú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C (Ga 16,12-15) Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C (Lc 16,1-13)

0
MUA NGƯỜI THÂN TỪ TÀI SẢN BẤT CHÍNH ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 16,1-13) Hy Lạp Việt 1...

Chú giải Tin Mừng – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – B

0
Chú giải Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B (Mc 14,12-16.22-26) MÁU GIAO ƯỚC ĐỔ RA VÌ NHIỀU NGƯỜI ♦ Chú giải của linh...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23)

0
SỨ VỤ HÒA GIẢI (Chúa Nhật Năm A và Năm C) ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Ga...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C (Lc 4,21-30)

0
VỊ NGÔN SỨ BỊ NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG LOẠI BỎ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 21 ἤρξατο δὲ...

Chú Giải Tin Mừng Canh Thức Vượt Qua, Năm A (Mt 28,1-10)

0
ĐI XEM MỘ - GẶP SỨ GIẢ THIÊN CHÚA ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 28,1-10) Việt Hy...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 10,1-12 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

Ánh sáng soi đường đường đức tin: Thánh Arnold Janssen và Thánh Giuse Freinademetz

0
♦ Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Vào ngày 5/10/2023 chúng ta tưởng nhớ kỷ niệm 20 năm phong thánh...

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...
2,850Người theo dõiĐăng Ký