Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A (Mt 16,21-27)

0
CĂN TÍNH NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH ♦ Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD & Cs. Jos. Nguyễn Ngọc Minh Tiến  chú giải   Bản văn Hy...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm A (Mt 16,13-20)

0
♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 16,13-20) Việt Hy Lạp 13 Khi Đức Giêsu đi vào vùng Kaisarêa và...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm A (Mt 15,21-28)

0
NIỀM TIN CỦA NHỮNG CHÚ CHÓ CON ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 15,21-28) Việt Hy Lạp 21...

Chú giải Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Lc 1,39-56)

0
♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn Lc 1,39-56 Hy Lạp Việt 39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm A (Mt 14,22-33)

0
♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 14,22-33) Việt Hy Lạp 22 Và lập tức, Người thúc giục các...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm A (Mt 13,44-52)

0
BÁN HẾT NHỮNG GÌ ANH CÓ ĐỂ MUA… ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 13,44-52) Việt Hy Lạp 44...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm A (Mt 13,24-43)

0
NƯỚC TRỜI GIỐNG NHƯ… ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 13,24-43) Việt Hy Lạp 24 Người đã kể cho...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm A (Mt 13,1-9)

0
NGƯỜI GIEO LỜI VỀ VƯƠNG QUỐC Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 13,1-9)   Việt Hy Lạp 1 Trong ngày...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên, Năm A (Mt 11,25-30)

0
SỰ NGHỈ NGƠI ĐÍCH THỰC Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải  Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 11,25-30) Việt Hy Lạp 25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên, Năm A (Mt 10,37-42)

0
YÊU CHA VÀ MẸ HƠN THẦY, KHÔNG XỨNG VỚI THẦY ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 10,1-12 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

Ánh sáng soi đường đường đức tin: Thánh Arnold Janssen và Thánh Giuse Freinademetz

0
♦ Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Vào ngày 5/10/2023 chúng ta tưởng nhớ kỷ niệm 20 năm phong thánh...

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...
2,850Người theo dõiĐăng Ký