Suy niệm LC Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B

0
Thầy Phêrô Đỗ Huy Xuân - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Ed 18,21-28 Tin Mừng: Mt 5,20-26 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh...

Suy niệm LC Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B

0
Thầy Phanxicô Nguyễn Quốc Vương - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Et 14,1.3-5.12-14 Tin Mừng: Mt 7,7-12 “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm...

Suy niệm LC Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B

0
Thầy Martinô Nguyễn Hoàng Vũ - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Gn 3,1-10 Tin Mừng: Lc 11,29-32 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu...

Suy niệm LC Thứ Ba Tuần I Mùa Chay B

0
Thầy Gioan Trần Văn Vinh - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Is 55,10-11 Tin Mừng: Mt 6,7-15 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như...

Có lẽ đời ta mãi thế này?

0
Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD Người mới, người cũ Con người mới thời nay ở đây là một sự phóng đại dị thường. Họ...

Suy niệm LC Thứ Hai Tuần I Mùa Chay B

0
Thầy P.X. Nguyễn Trung Tuyến, SVD Lập Tông Tòa Thánh Phêrô - Lễ Kính Bài đọc: 1Pr 5,1-4 Tin Mừng: Mt 16,13-19 Khi Đức Giêsu đến vùng...

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

0
Lm. Phêrô Đỗ Văn Năng, SVD St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15 HÀNH TRÌNH VÀO SA MẠC Như thường lệ, cứ vào thứ Tư hàng tuần, Đức...

Suy Niệm LC Thứ Bảy Sau Lễ Tro

0
Thầy G.B. Trần Anh Tuấn - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Is 58,9b-14 Tin Mừng: Lc 5,27-32 Sau đó, Đức Giêsu đi ra và trông thấy...

Bài Viết Mới Nhất

SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

0
Thầy Giuse Nguyễn Đình Trường – Học Viện Ngôi Lời Sống giây phút hiện tại vẫn là thông điệp của không ít những bộ phim,...

Suy niệm LC Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Năm B

0
Thầy Giuse Nguyễn Văn Xuyên - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Đnl 26,16-19 Tin Mừng: Mt 5,43-48 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu...

Suy niệm LC Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B

0
Thầy Phêrô Đỗ Huy Xuân - Học viện Ngôi Lời Bài đọc: Ed 18,21-28 Tin Mừng: Mt 5,20-26 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh...
610Người theo dõiĐăng Ký