Ngày 17/4 – CHIÊM NGẮM CHÚA BA NGÔI

0
416

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay con muốn được chiêm ngắm Ngài trong sự kết hợp với Chúa Cha và Chúa Con, trong Chúa Ba Ngôi cực thánh.

Xin ban cho con ân sủng nhận biết vẻ đẹp của Ngài, đây là mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa.

Bởi vì Ngài sống trong sự kết hiệp với Chúa Cha và Chúa Con trong sự thông truyền tình yêu vô hạn.

Như vậy con khám phá rằng Thiên Chúa là cộng đoàn và mỗi người chúng ta được tạo dựng theo khuôn mẫu linh thánh.

Vì vậy, lạy Chúa, khi con chiêm ngắm Ngài, con nhận ra rằng con không thể sống đơn độc, trong sâu thẳm của con có lời mời gọi sống với tha nhân, trong sự hợp nhất và yêu thương.

Con có thể thấy thêm rằng không ai sống xứng với nhân phẩm của mình khi né tránh những người khác, hoặc bị loại trừ ra ngoài đời sống xã hội.

Vì vậy, lạy Thiên Chúa của con, con chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu và sự hiệp nhất của Ngài, Ngài có thể chữa lành những chia rẽ, những ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy dùng con như khí cụ tình yêu vĩnh cửu của Ngài để con có thể Phúc âm hóa việc gieo trồng tình hiệp thông huynh đệ, sự công chính và trung tín. Amen.”

Bài trướcNgày 16/4 – THÂN XÁC TA LÀ ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN
Bài tiếp theoNgày 18/4: BIỂU TƯỢNG CHIM BỒ CÂU