LỜI SỐNG (3/7, Thánh Tôma Tông đồ, Lễ kính)

0
896

Tin Mừng: Ga 20,24-29

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđimô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

—– o0o —–

Suy niệm

KHÔNG THẤY MÀ TIN (Tu sĩ  G. B. Nguyễn Văn Đồng, SVD)

Bài Tin Mừng trong ngày lễ thánh Tôma Tông Đồ hôm nay làm nổi bật lên niềm tin của một vị Tông Đồ trước và sau khi gặp gỡ Đấng Phục Sinh, cũng như phản ảnh những thái độ tin nơi con người: Có người đòi được thấy mới tin; có người không thấy mà lòng vẫn vững tin.

Đây là trích đoạn Tin Mừng nổi tiếng về ông Tôma, vốn là vị Tông Đồ thường hoài nghi về sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, các Tông Đồ đã gặp nhau vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nhưng ông Tôma vắng mặt trong cuộc gặp gỡ này nên không thể nhìn thấy Đức Giêsu Phục Sinh. Khi các bạn báo cho ông biết tin Chúa sống lại, ông nói rằng, ông chỉ tin khi “thấy dấu đinh ở tay Người” và “đặt ngón tay vào cạnh sườn Người”. Và rồi, vài ngày sau, Đức Giêsu lại hiện ra với các Tông Đồ và có cả ông Tôma ở đó. Khi tận mắt nhìn thấy Đức Giêsu, ông đã tuyên xưng niềm tin: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Niềm tin của ông tiêu biểu cho việc tin dựa trên sự kiểm chứng chắc chắn của các giác quan. Với Đức Giêsu, Người đề cao những người không thấy, không được kiểm chứng bằng giác quan nhưng vẫn tin: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

Sự đề cao này của Đức Giêsu có chiều sâu tâm linh và cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay. Thật vậy, đức tin là một thực tế khó hiểu, đôi khi khó chấp nhận với lý trí thông thường của con người. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng đức tin là chìa khóa dẫn đến sự sống đời đời, và những ai tin vào Người sẽ được cứu rỗi. Vì vậy, qua niềm tin của ông Tôma, chúng ta hãy khẳng định lại niềm tin của mình và để cho tình yêu không bao giờ cạn của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta. Đồng thời, hằng ngày chúng ta cũng không quên cầu xin Chúa tăng thêm đức tin yếu kém của chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa trong cuộc đời, xin ban thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn âu lo. Amen.


KHÔNG THẤY MÀ TIN (Tu sĩ Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD)

Chúng ta đang sống trong một thế giới thông tin và  kỹ  thuật  truyền  thông hiện đại. Mọi tin tức xảy ra trên thế giới sẽ được truyền đi một cách nhanh nhất và dù là tin thật hay giả. Người đón nhận tin tức đó, tin hay không tin không quan trọng. Có những sự việc thấy mà vẫn không tin, tuy nhiên có nhưng việc không thấy nhưng vẫn tin.

Bài Tin Mừng hôm nay, lễ kính thánh Tôma tông đồ, cho chúng ta biết cuộc đối thoại chứng từ đức tin giữa các Tông đồ, đặc biệt là với ông Tôma, người biệt danh là “Tông đồ cứng tin”. Ông Tôma đã xác quyết lòng tin bằng quan điểm giác quan và lý trí của mình rõ ràng rằng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20, 25). Thấy mà tin là chuyện cuộc sống bình thường hằng ngày, biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong một ngày mà chúng ta tin và loan tin mặc dầu không thấy. Hơn nữa, chuyện không thấy mà tin là chuyện của đức tin tôn giáo. Chúa đã cho Tôma và thế hệ đức tin sau Tôma bài học về việc không thấy mà tin mới thật có phúc, mới là đức tin Công giáo. Tuy nhiên, cám dỗ của con người mọi thời là chỉ có thể tin khi được thấy và chứng nghiệm bằng lý trí. Đức tin của người Kitô hữu đòi hỏi phải vượt qua lý trí và giác quan tự nhiện để hướng tới một đức tin không thấy mà tin. Cuộc chiến đấu giữa đức tin và lý trí luôn xảy ra trong chúng ta nhất là trong thời đại khoa học và kỷ thuật hiện đại này. Để có đức tin cần có sự khiêm nhường và tấm lòng phó thác hoàn toàn vào Thiên chúa. Quả thật, chúng ta có được đức tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh là nhờ minh chứng của Kinh Thánh và truyền thống Tông đồ truyền lại. Vì thế, trong truyền thống đức tin của Giáo Hội, chúng ta, thuộc thế hệ không thấy mà tin, cần có lòng tin và củng cố lòng tin thật vững vàng để chuyển giao đức tin cho thế hệ sau.

Xin Chúa tăng thêm lòng tin cho chúng ta, củng cố lòng tin còn yếu kém của chúng ta như lời Chúa dạy “phúc cho những ai không thấy mà tin.” Amen.


 

PHÚC NÀO HƠN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

PHÚC CHO NHỮNG AI KHÔNG THẤY MÀ TIN ( Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Xuyên, SVD)

Ngày nay, khi khoa học và công nghệ phát triển không ngừng, người ta thường chỉ tin vào những điều khoa học đã khám phá hay những điều mắt thấy, tai nghe. Niềm tin tôn giáo dần bị xem nhẹ. Hệ lụy là con người đang dần chối bỏ đức tin của mình, mà bám víu vào các thực tại của trần gian.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay họa lại hình ảnh một thánh Tôma ngờ vực, khi không tin Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra lúc ngài vắng mặt. Thế nhưng tám ngày sau, khi nhìn thấy Chúa hiện ra với các môn đệ và với mình thì thánh Tôma lại tuyên xưng một lời tuyệt vời: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con”. Thánh nhân đã tin khi được nhìn thấy Chúa Phục Sinh. Qua con mắt đức tin, ngài còn tin nhận Thầy mình là Thiên Chúa.

Sau lời tuyên xưng ấy, Chúa Giêsu đã nói với thánh Tôma: “Vì đã thầy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Với câu nói này, Chúa Giêsu tuyên bố phúc cho tất cả chúng ta là những người ở trong cùng tình trạng không được nhìn thấy Chúa. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu, Đấng ở giữa chúng ta, cũng là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của một đức tin trưởng thành, giúp chúng ta bền tâm vững chí khi gặp gian nan thử thách, và kiên tâm bước trọn hành trình đức tin của mình với lòng trung thành và gắn bó với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin non yếu của con. Xin cho con noi gương thánh Tôma tin Chúa và tuyên xưng niềm tin của mình trong suốt cả cuộc đời con. Xin cho con luôn biết tin tưởng, phó thác cuộc đời con trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 13 TN)
Bài tiếp theoAI TÍN: Bà cố Maria TRẦN THỊ LƯƠNG (thân mẫu của Tu sĩ Phêrô Phan Văn Thắng, SVD)