Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (Ga 10,27-30)

NGHE TIẾNG VÀ ĐI THEO ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Ga 10,27-30) Hy Lạp Việt 22Ἐγένετο τότε τὰ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh, năm C (Ga 21,1-19)

MƯU SINH HAY THI HÀNH SỨ VỤ?  ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 21,1-19) Hy Lạp Việt 1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν...

Chú Giải Tin Mừng Lễ Vọng Phục Sinh, năm C (Lc 24,1-12)

LÒNG TRỐNG VÀ MỘ TRỐNG ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải  Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 1 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C (Lc 22,1 – 23,56)

VỤ ÁN CỦA ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI TỬ TÙ VÔ TỘI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải XUNG ĐỘT VÀ ÂM MƯU Xung đột bắt...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C (Ga 8,1-11)

CÚI XUỐNG VÀ NGẨNG LÊN ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Ga 8,1-11) Hy Lạp Việt 1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay, Năm C (Lc 15,1-3.11-32)

THƯƠNG XÓT VÀ HOÁN CẢI Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 15,1-3.11-32) Hy Lạp Việt Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm C (Lc 13,1-9)

HOÁN CẢI LÀ SỐNG, SỐNG LÀ HOÁN CẢI Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 13,1-9) Hy Lạp Việt Παρῆσαν δέ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm C (Lc 9,28-36)

VINH QUANG VÀ KHỔ NẠN Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa  (Lc 9,28-36) Hy Lạp Việt 28  Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm C (Lc 4,1-13)

BÁI THỜ QUỶ SẼ ĐƯỢC VINH QUANG THẾ GIAN Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 4,1-13) Hy Lạp Việt Ἰησοῦς...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên, năm C (Lc 6,39-45)

CÂY TỐT – TRÁI TỐT; NGƯỜI TỐT – VIỆC TỐT ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc...

Bài Viết Mới Nhất

Vp. Ơn gọi SVD quảng bá ơn gọi tại Gh. Thanh Sơn và Gx....

♦ Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam Trong hai ngày 21 và 22/05/2022, Lm. Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD, “Tân” Giám đốc Ơn gọi của...

LỜI SỐNG (26/5, Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 18,1-8 Tin Mừng: Ga 16,16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn...

LỜI SỐNG (25/5, Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh)

Bài đọc: Cv 17,15.22-18,1 Tin Mừng: Ga 16,12-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh...
1,460Người theo dõiĐăng Ký