Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A (Mt 25, 31-46)

Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ NGƯỜI BÊN PHẢI, KẺ BÊN TRÁI Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 31...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXII, Thường Niên, Năm A (Mt 25,1-13)

KHÔN NGOAN VÀ KHỜ DẠI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 1 Nước Trời giống như mười...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm A (Mt 23,1-12)

NÓI MÀ KHÔNG LÀM ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 1 Rồi Đức Giêsu nói cùng những...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm A (Mt 22,34-40)

“MỆNH LỆNH TỐI CAO TRONG LUẬT” Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 34 Khi nghe rằng Người đã...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm A (Mt 22,15-22)

ĐÁNH BẪY BẰNG LỜI Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm A (Mt 22,15-22) ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm A (Mt 22,1-14)

NHỮNG NGƯỜI KHÁCH DỬNG DƯNG ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 1 Đáp trả lại, Đức Giêsu...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên, Năm A (Mt 21,33-43)

NHỮNG NGƯỜI THUÊ VƯỜN XẤU XA TỆ HẠI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 33 Các ông...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm A (Mt 18,21-35)

SAO KHÔNG THƯƠNG XÓT? ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Việt Hy Lạp 21 Khi ấy, ông Phêrô tiến đến,...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A (Mt 18,15-20)

♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Mt 18,15-20) Việt Hy Lạp 15 Nếu người anh em ngươi phạm tội...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A (Mt 16,21-27)

CĂN TÍNH NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH ♦ Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD & Cs. Jos. Nguyễn Ngọc Minh Tiến  chú giải   Bản văn Hy...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Mt 18, 12-14 12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 MV)

Tin mừng: Lc 5,17-26 17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MV-B)

Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 ; Bài đọc 2: 2Pr 3,8-14 Tin Mừng: Mc 1,1-8 1 Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn...
2,920Người theo dõiĐăng Ký