Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm C (Lc 15,1-32)

HOÁN CẢI VÀ CHUNG VUI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 15,1-32) Hy Lạp Việt 1 Ἦσαν δὲ...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên, năm C (Lc 14,25-33)

SỰ TỪ BỎ & NGƯỜI MÔN ĐỆ ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản Văn và dịch sát nghĩa (Lc 14,25-33) Hy Lạp Việt 25  Συνεπορεύοντο...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm C (Lc 14,1.7-14)

CHỖ NHẤT – CHỖ CUỐI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 14,1.7-14) Hy Lạp Việt 1 Καὶ ἐγένετο ἐν...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm C (Lc 13,22-30)

TÔI KHÔNG BIẾT CÁC NGƯƠI TỪ ĐÂU ĐẾN ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa  Hỵ Lạp Việt 22 Καὶ διεπορεύετο κατὰ...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm C (Lc 12,49-53)

BÌNH AN VÀ CHIA RẼ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 12,49-53) Hy Lạp Việt 49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm C (Lc 12, 32-48)

♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 12, 32-48) Hy Lạp Việt 32 Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον,...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên, năm C (Lc 12,13-21)

LÀM GIÀU VÌ THIÊN CHÚA ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 12,13-21) Hy Lạp Việt 13  Εἶπεν δέ τις...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên, năm C (Lc 11,1-13)

QUÀ TẶNG TỐT NHẤT CỦA CHA TRÊN TRỜI ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 11,1-13) Hy Lạp Việt 1 Καὶ...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên, năm C (Lc 10,38-42)

CHỌN LỰA PHẦN TỐT Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 38 Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên, năm C (Lc 10,25-37)

  VÔ CẢM VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 10,25-37) Hy Lạp Việt 25  Καὶ ἰδοὺ νομικός...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 27 TN)

  Tin mừng: Lc 11, 5-13 5Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy...

Arnoldus Nota 10/2022: Chung tay chữa lành thế giới bị tổn thương*

0
♦ Cha tổng quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời Link nghe: https://youtu.be/CEOjZwp9SHU Chủ đề Tổng Tu Nghị tiếp theo của Dòng...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 27 TN)

  Bài đọc: Gn 4,1-11 Tin Mừng: Lc 11,1-4 Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người...
1,660Người theo dõiĐăng Ký