Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật, Lễ Thăng Thiên (B) – (Mc 16,15-20)

CHÚA THĂNG THIÊN: CHIA TAY VÀ SỨ VỤ ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD   Bản văn và bản dịch (Mc 16,15-20) Hy lạp Việt 14  Ὕστερον ἀνακειμένοις...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B (Ga 15,9-17)

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU, CHẾT CHO NGƯỜI MÌNH YÊU ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD (Xin đọc file PDF để có định dạng và...

Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh B (Ga 15,1-8)

CÂY NHO GIÊ-SU, CÀNH NHO MÔN ĐỆ, VÀ VINH QUANG CỦA CHÚA CHA ♦ Chú giải: Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD Bản văn và dịch...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B (Ga 10,...

  “MỤC TỬ TỐT LÀNH” BIẾT, TÌM VÀ CHẾT CHO ĐÀN CHIÊN ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD (Vui lòng đọc dưới dạng PDF để bảo...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B (Lc 24,35-48)

TỪ CHỨNG KIẾN ĐẾN CHỨNG NHÂN ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn và dịch sát nghĩa (Lc 24,35-48) Hy Lạp Việt 33 Καὶ ἀναστάντες...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh (Ga 20,19-31)

TỪ NGHI NGỜ SÂU THẰM ĐẾN NIỀM TIN TUYỆT ĐỈNH ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải   Bản văn và dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 19Οὔσης...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20,1-9)

♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản văn dịch sát nghĩa (Ga 20,1-9) Hy Lạp Việt Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται...

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B (Mc 14,1 – 15,47)

CHÚA CHA ĐÃ BỎ RƠI CON MÌNH?! ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bài này chỉ Chú Giải Tin Mừng câu Mc...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM B (Ga 12,20-33)

TÔN VINH – CHẾT – NÂNG LÊN – CHẾT ♦ Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD chú giải Bản dịch sát nghĩa Hy Lạp Việt 20  Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM B (Ga 3,13-21)

CHUYỆN TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT Lm. Joseph Phạm Duy Thạch, SVD   Hy Lạp Việt 13  καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς,...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 8 TN)

Tin Mừng: Mc 10,46-52 46 Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 8 TN)

Tin Mừng: Mc 10,32-45 32 Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn...

LỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 8 TN)

Tin Mừng: Mc 10,28-31 Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức...
3,270Người theo dõiĐăng Ký