Thánh Giuse: Đấng bảo vệ đời sống nội tâm

0
499

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD

Không có lời nào của Thánh Giuse được ghi lại, nhưng việc đón nhận những gợi ý của Thiên Chúa, sự vâng phục thầm lặng, và sự tận tâm trong các việc làm của ngài “nói” với chúng ta một cách trọn vẹn về mình. Thật vậy, đàng sau “sự thinh lặng kiên vững của Thánh Giuse […] luôn là những cử chỉ cụ thể của tin tưởng” (Patris Corde).

Qua sự im lặng của mình, Thánh Giuse đã tạo ra một không gian để lời Chúa có thể nói vào trong đó và biến đổi ngài. Như thế, Giuse đã trở thành một người thực sự kính sợ Thiên Chúa và ngoan đạo. Kính sợ Chúa và đạo đức là hai trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Các ơn này giúp chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa ngự trong mình và trong mọi khía cạnh của đời sống, cũng như biết dành cho Chúa sự ưu tiên và chỗ quan trọng nhất trong đời ta.

Mang tâm lý của những con-người-tập-thể, người Việt chúng ta yêu thích tụ tập ồn ào và bầu khí sôi động. Tĩnh lặng là một thách đố lớn, và không gian cho thinh lặng thật hiếm thật hẹp. Nhưng đó chính là điều không thể thiếu trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Chúa Kitô hiện diện trong chúng ta, gần gũi với chúng ta hơn là chúng ta với chính mình (Meister Eckhart).

Nói như vậy thì tôi/chúng ta cần học tập thinh lặng, để có thể tập trung vào bên trong mình. Chính sự liên hệ nội tâm với “Chúa trong tôi” bảo vệ sự tồn tại, sự sống và các việc làm của tôi/chúng ta, giữ gìn tôi/chúng ta trước sự đánh mất mình, khi đeo đuổi những thành tích gây tiếng vang, nhưng chỉ mang lợi ích bên ngoài và sự thỏa mãn chóng qua. Trong khi đó, đời tu nhắm đến sự tiến triển không ngừng của việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và sự dồi dào của đời sống nội tâm.

Cuộc đời của Thánh Giuse là một đời đầy những việc làm, xuất phát từ mối liên hệ nội tâm sống động của ngài với Thiên Chúa. Thái độ nội tâm của ngài, là muốn phục vụ mầu nhiệm cứu độ, đã sinh ra một hoa trái mà toàn thể Giáo Hội ngày nay được vui hưởng.

Xin Thánh Giuse cầu giúp chúng ta biết biến đời sống nội tâm với Chúa thành nền tảng cho mọi hành động của mình, để có thể đạt được tình yêu hoàn hảo. Xin Ngài giúp chúng ta biết tiếp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, trong cuộc sống của mình và nơi những người chung quanh mình ●

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 2 MC)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 2 MC)