Mùa Vọng – Tuần II – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 8 - Tháng 12 MÙA VỌNG - TUẦN II Bài đọc 1 : Is 11,1-10 Bài đọc 2 : Rm 15,4-9 Tin Mừng :...

Mùa Vọng – Tuần I – Năm A

MÙA VỌNG NĂM A – TUẦN I Chúa Nhật - Ngày 1 - Tháng 12 MÙA VỌNG - TUẦN I Bài đọc 1 : Is 2, 1-5 Bài...

Thường Niên – Tuần XXXIV – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 24 - Tháng 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXXIV ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng (Tr). Bài đọc 1 : 2Sm...

Thường Niên – Tuần XXXIII – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 17 - Tháng 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXXIII Kính Trọng Thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Bài đọc 1 :...

Thường Niên – Tuần XXXII – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 10 - Tháng 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXXII Bài đọc 1 : 2Mcb 7,1-2.9-14 Bài đọc 2 : 2Tx 2,16-3,15 Tin Mừng...

Thường Niên – Tuần XXXI – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 3 - Tháng 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXXI Bài đọc 1 : Kn 11,22-12,2 Bài đọc 2 : 2Tx 1,11-2,2 Tin Mừng...

Thường Niên – Tuần XXX – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 27 - Tháng 10 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXX Bài đọc 1 : Hc 35,12-14.16-18 Bài đọc 2 : 2Tm 4,6-8.16-18 Tin Mừng...

Thường Niên – Tuần XXIX – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 20 - Tháng 10 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXIX CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO Bài đọc 1 : Xh 17,8-13 Bài đọc 2 :...

Thường Niên – Tuần XXVIII – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 13 - Tháng 10 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXVIII Bài đọc 1 : 2V 5,14-17 Bài đọc 2 : 2Tm 2,8-13 Tin Mừng...

Thường Niên – Tuần XXVII – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 6 - Tháng 10 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXVII Bài đọc 1 : Kb 1,2-3;2,2-4 Bài đọc 2 : 2Tm 1,6-8.12-13 Tin Mừng...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 4 Phục Sinh – A, C)

Bài đọc: Cv 11,1-18 Tin Mừng: Ga 10,1-10 (Thứ Hai - Tuần 4 PS Năm A, C) "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi...

Mission Procure trong nhịp cầu sứ vụ “kết nối và sẻ chia”

Từ ngày 17-19/04/2024, cha Xavier Alangaram, SVD đại diện cho đoàn Mission Procure của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Đức đã ghé thăm và làm...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật 4 Phục Sinh – B – Chúa Chiên Lành)

Bài đọc 1: Cv 4,8-12 Bài đọc 2: 1Ga 3,1-2 Tin Mừng: Ga 10,11-18 11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh...
3,220Người theo dõiĐăng Ký