Mùa Vọng – Tuần III – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 15 - Tháng 12 MÙA VỌNG - TUẦN III Bài đọc 1 : Is 35,1-6a.10 Bài đọc 2 : Gc 5,7-10 Tin Mừng :...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Năm...

Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ". Trích sách Sáng...

Mùa Vọng – Tuần II – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 8 - Tháng 12 MÙA VỌNG - TUẦN II Bài đọc 1 : Is 11,1-10 Bài đọc 2 : Rm 15,4-9 Tin Mừng :...

Mùa Vọng – Tuần I – Năm A

MÙA VỌNG NĂM A – TUẦN I Chúa Nhật - Ngày 1 - Tháng 12 MÙA VỌNG - TUẦN I Bài đọc 1 : Is 2, 1-5 Bài...

Thường Niên – Tuần XXXIV – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 24 - Tháng 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXXIV ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng (Tr). Bài đọc 1 : 2Sm...

Thường Niên – Tuần XXXIII – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 17 - Tháng 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXXIII Kính Trọng Thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Bài đọc 1 :...

Thường Niên – Tuần XXXII – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 10 - Tháng 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXXII Bài đọc 1 : 2Mcb 7,1-2.9-14 Bài đọc 2 : 2Tx 2,16-3,15 Tin Mừng...

Thường Niên – Tuần XXXI – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 3 - Tháng 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXXI Bài đọc 1 : Kn 11,22-12,2 Bài đọc 2 : 2Tx 1,11-2,2 Tin Mừng...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ

Bài Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14 "Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi...

Thường Niên – Tuần XXX – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 27 - Tháng 10 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXX Bài đọc 1 : Hc 35,12-14.16-18 Bài đọc 2 : 2Tm 4,6-8.16-18 Tin Mừng...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 4 Mùa Chay)

Tin Mừng: Ga 7,1-2.10.25-30 1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang...

LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 4 Mùa Chay)

Bài đọc: Xh 32,7-14 Tin Mừng: Ga 5,31-47 31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 4 Mùa Chay)

Bài đọc: Is 49,8-15 Tin mừng: Ga 5, 17-30 17 Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, Đức Giê-su tuyên bố với người...
2,370Người theo dõiĐăng Ký