Lời Chúa + Bài giảng Lễ Thánh Giuse (19-3)

Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16 "Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người". Trích sách Samuel quyển...

Mùa Chay – Tuần III – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 19 - Tháng 3 MÙA CHAY - TUẦN III (Không cử hành lễ thánh Giuse, bạn trăm năm đức Maria) Bài đọc 1...

Mùa Chay – Tuần II – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 12 - Tháng 3 MÙA CHAY - TUẦN II Bài đọc 1 : St 12,1-4a Bài đọc 2 : 2 Tm 1,8b-10 Tin Mừng...

Mùa Chay – Tuần I – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 05 - Tháng 3 MÙA CHAY - TUẦN I Bài đọc 1 : St 2,7-9.3,1-7 Bài đọc 2 : Rm 5,12-19 Tin Mừng :...

Mùa Thường Niên – Tuần VII – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 19 - Tháng 2 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN VII Bài đọc 1 : Lv 19,1-2.17-18 Bài đọc 2 : 1 Cr 3,16-23 Tin...

Mùa Thường Niên – Tuần VI – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 12 - Tháng 2 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN VI Bài đọc 1: Hc 15,16-21 Bài đọc 2: 1 Cr 2,6-10 Tin Mừng :...

Mùa Thường Niên – Tuần V – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 05 - Tháng 2 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN V Không cử hành lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Bài đọc 1 :...

Mùa Thường Niên – Tuần IV – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 29 - Tháng 1 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN IV MỒNG HAI TẾT Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ Bài đọc...

Mùa Thường Niên – Tuần III – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 22 - Tháng 1 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN III Bài đọc 1 : Is 8,23b-9,3 Bài đọc 2 : 1 Cr 1,10-13.17 Tin...

Mùa Thường Niên – Tuần II – Năm A

CHÚA NHẬT - NGÀY 15 THÁNG 1 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN II Bài đọc 1 : Is 49,3.5-6 Bài đọc 2 : 1 Cr 1,1-3 Tin Mừng...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...

LỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 26 TN)

Bài đọc: Dcr 8, 20-23 Tin Mừng: Lc 9,51-56 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người...

Kỷ niệm 20 năm phong thánh cha Arnold Janssen và cha Giuse Freinademetz

0
1. Bài giảng của Đức thánh cha Gioan Phaolô II trong thánh lễ phong thánh cho ba vị: Arnold Janssen, Joseph Freinademetz, và Daniel Comboni vào...
2,850Người theo dõiĐăng Ký