Phục Sinh – Tuần VI – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 21 - Tháng 5 MÙA PHỤC SINH - TUẦN VI Bài đọc 1 : Cv 8,5-8.14-17 Bài đọc 2 : 1Pr 3,15-18 Tin Mừng...

Phục Sinh – Tuần V – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 14 - Tháng 5 MÙA PHỤC SINH - TUẦN V Bài đọc 1 : Cv 6,1-7 Bài đọc 2 : 1 Pr 2,4-9 Tin...

Phục Sinh – Tuần IV – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 07 - Tháng 5 MÙA PHỤC SINH - TUẦN IV LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH Bài đọc 1 : Cv 2,14a.36-41 Bài đọc 2 :...

Phục Sinh – Tuần III – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 30 - Tháng 4 MÙA PHỤC SINH - TUẦN III Bài đọc 1 : Cv 2,14.22b-33 Bài đọc 2 : 1 Pr 1,17-21 Tin...

Phục Sinh – Tuần II – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 23 - Tháng 4 MÙA PHỤC SINH - TUẦN II CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA Bài đọc 1 :...

Phục Sinh – Tuần I – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 16 - Tháng 4 CHÚA NHẬT PHỤC SINH - MỪNG CHÚA SỐNG LẠI Bài đọc 1 : Cv 10,34a.37-43 Bài đọc 2 : Cl...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh – Năm A

Bài đọc: St 1,1–2,2 Bài đọc: St 22,1-18 Bài đọc: Xh 14,15–15,1a Bài đọc: Is 54,5-14 Bài đọc: Is 55,1-11 Bài đọc: Br 3,9-15.32–4,4 Bài đọc: Rm 6,3-11 Tin Mừng: Mt...

Tuần Thánh – 2017 – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 09 - Tháng 4 CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA Bài đọc 1 : Is 50,4-7 Bài đọc...

Mùa Chay – Tuần V – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 02 - Tháng 4 MÙA CHAY - TUẦN V (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu) Bài đọc 1 : Ed...

Mùa Chay – Tuần IV – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 26 - Tháng 3 MÙA CHAY - TUẦN IV Bài đọc 1 : 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Bài đọc 2 : Ep 5,8-14 Tin Mừng...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 10,1-12 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

Ánh sáng soi đường đường đức tin: Thánh Arnold Janssen và Thánh Giuse Freinademetz

0
♦ Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Vào ngày 5/10/2023 chúng ta tưởng nhớ kỷ niệm 20 năm phong thánh...

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...
2,850Người theo dõiĐăng Ký