Thường Niên – Tuần XIV – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 09 - Tháng 7 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XIV Bài đọc 1 : Dcr 9,9-10 Bài đọc 2 : Rm 8,9.11-13 Tin Mừng...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lễ...

Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ". Trích sách Sáng...

Phục Sinh – Tuần III – Năm B

Chúa Nhật - Ngày 15 - Tháng 4 MÙA PHỤC SINH - TUẦN III Bài đọc 1 : Cv 3,13-15.17-19 Bài đọc 2 : 1 Ga 2,1-5a Tin...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Truyền Tin (ngày 25 tháng 3)

Bài Ðọc I: Is 7, 10-14 "Này trinh nữ sẽ thụ thai". Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin...

Thường Niên – Tuần XXX – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 27 - Tháng 10 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXX Bài đọc 1 : Hc 35,12-14.16-18 Bài đọc 2 : 2Tm 4,6-8.16-18 Tin Mừng...

Thường Niên – Tuần XXXIV – Năm B

Chúa Nhật - Ngày 25 - Tháng 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XXXIV ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng (Tr). Bài đọc 1 : Đn...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (ngày 1 tháng...

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c "Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó". Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem...

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Thánh Giuse (ngày 19 tháng 3)

Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16 "Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người". Trích sách Samuel quyển...

Phục Sinh – Tuần II – Năm A

Chúa Nhật - Ngày 19 - Tháng 4 MÙA PHỤC SINH - TUẦN II CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA Bài đọc 1 :...

Thường Niên – Tuần XI – Năm C

Chúa Nhật - Ngày 16 - Tháng 6 MÙA THƯỜNG NIÊN - TUẦN XI Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng (Tr) Bài đọc 1 : Cn 8,...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 4 Mùa Chay)

Tin Mừng: Ga 7,1-2.10.25-30 1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang...

LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 4 Mùa Chay)

Bài đọc: Xh 32,7-14 Tin Mừng: Ga 5,31-47 31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 4 Mùa Chay)

Bài đọc: Is 49,8-15 Tin mừng: Ga 5, 17-30 17 Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, Đức Giê-su tuyên bố với người...
2,360Người theo dõiĐăng Ký