Ngày 9/4 – XIN CHO CON BIẾT NHẬN RA GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA CUỘC SỐNG

0
304

Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn, SVD (Chuyển dịch)

“Lạy Chúa Thánh Thần, con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng nơi Ngài, con yêu mến Ngài. Chỉ có Ngài mới xứng đáng được trái tim nhân loại tôn thờ và chỉ trước nhan Ngài con phải suy phục kính tôn. Chỉ có Ngài là Thiên Chúa, vinh quang, với vẻ đẹp ngoài sự tưởng tượng của con người. Vì vậy, Chúa ơi, xin đừng để con ngưỡng mộ bất cứ điều gì như thể nó là một vị thần, bởi vì không có ai và không có thứ gì trong thế giới này cao quý cả.

Chỉ bằng cách từ bỏ bản thân mình con mới có thể hàn gắn nỗi thống khổ của con, vì biết rằng không có gì trong thế giới này là tuyệt đối.

Lạy Chúa, xin ban cho con một tấm lòng khiêm nhường và tự do, không bị ràng buộc bởi sự hư vô, tán thưởng, tung hô. Xin hãy cho con một trái tim đơn sơ để có khả năng trao ban  mọi thứ, nhưng để lại cho Ngài vinh quang và danh dự.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy ban cho con những ơn này, xin giải thoát con khỏi kiêu ngạo, để con có thể tìm kiếm vinh quang của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến với, để con có thể tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa duy nhất và là bậc thầy trong tất cả mọi sự của đời con, của tất cả những gì con đang sống, đang có và tất cả tương lai của con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Amen.”