Thứ Sáu, ngày 23/08/2019

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm C

Bài Ðọc I: Is 66, 18-21

“Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”. Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. – Ðáp.

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 12, 5-7, 11-13

“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 13, 22-30

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

CHIẾN ĐẤU QUA CỬA HẸP

Tu sĩ Giuse Nguyễn Trung Tâm, SVD

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu thường dùng những dụ ngôn, những câu chuyện rất thực tế trong đời sống thường ngày để giảng dạy về Nước Thiên Chúa cho dân chúng thời bấy giờ. Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa ví Nước Trời như bữa tiệc cánh chung cho tất cả những ai muốn tham dự; ai muốn vào thì phải qua cửa hẹp. Ngài nói: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24). Tiêu chí Người đặt ra như thế có hà khắc hay gây khó khăn cho những người muốn vào Nước Trời? Thưa, tiêu chí đó không dễ cũng không khó nhưng tùy thuộc vào sự cố gắng nỗ lực của mỗi người. Những tiêu chuẩn Người đặt ra là muốn chúng ta phải “qua cửa hẹp,” nghĩa là cố gắng phấn đấu vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống thường ngày để tiến bước theo Chúa vào dự phần thưởng Nước Trời.

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết cố gắng đi qua cửa hẹp, nghĩa là phải giữ tâm hồn lành mạnh, nhẹ nhàng, thanh thoát; đừng để tâm hồn ra u mê tăm tối, nặng nề và tội lỗi vì cửa vào Nước Trời thì nhỏ hẹp. Ngày nay, con người luôn bị cám dỗ bởi những toan tính thiệt hơn, thua kém, nhiều ít trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Ngay cả trong đời sống đức tin, người ta tính xem ai được cứu độ, ai được vào Nước Thiên Chúa và tính xem bao nhiêu người được vào, chính vì thế mà có người đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13,23). Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy, không có ưu tiên cho bất kỳ một ai hay bất cứ hạng người nào khi muốn vào Nước Trời, khi Người nói: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13, 24).

Vì thế, để vào cửa hẹp đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nỗ lực cá nhân là lòng trung thành thực hành Lời Chúa và các giới răn của Người. Ở đây, muốn vào cửa hẹp không thể áp dụng thuyết định mệnh hay đặc quyền đặc lợi mà chỉ có tự do và lòng khao khát Thiên Chúa trong hành trình đức tin mà thôi. Là những người Kitô hữu, theo lẽ thường một khi chúng ta đã được lãnh Bí Tích Rửa Tội là đã trở thành con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc tham dự thánh lễ, rước lễ, xưng tội, đọc kinh, cầu nguyện không đương nhiên mang lại cứu độ, nhưng phải đi qua cửa hẹp, nghĩa là chúng ta phải sống và thực hành đức tin một khi đã được đón nhận đức tin ấy. Do vậy, chúng ta phải tỉnh thức, sẵn sàng, nỗ lực trong hành trình đức tin và hoán cải từng ngày trong đời sống, đừng để khi cửa đã đóng rồi chúng ta mới kêu cầu lên Chúa thì quá trễ: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào… chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi” (Lc 13,25.26).

Con đường mà Chúa đã nói và vạch ra cho chúng ta để vào được Nước Trời đó là con đường hẹp, chứ không phải con đường quốc lộ thẳng băng, rộng thênh thang, hay con đường trải đầy hoa hồng mềm mại láng bóng, không có bất kỳ một ngã rẽ hay gồ ghề nào. Con đường Nước Trời là con đường hẹp và cánh cửa cũng hẹp, chính vì thế mà những ai muốn vào thì phải trải qua thập giá, đau khổ và khó khăn. Tuy nhiên, cánh cửa Nước Trời dầu có hẹp nhưng vẫn đủ rộng để đón tất cả mọi người không miễn trừ một ai muốn vào cửa hẹp đó. Và để qua được, mỗi người trong chúng ta phải nỗ lực phấn đấu không ngừng trong đời sống đức tin và quan trọng hơn nữa là sống thực hành giới răn yêu thương và trở thành men muối Tin Mừng cho thế gian. Nói như thế, muốn qua để vào được cửa hẹp thì có quá khó không? Khó thì cũng không khó, nhưng đòi buộc mỗi người phải cố gắng và chiến đấu, như chúng ta đã thấy các mẫu gương của các thánh nhân; các ngài đã nỗ lực chiến đấu hết sức lực có thể và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để được qua cửa hẹp mà vào hưởng vinh phúc vĩnh hằng nơi Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình đức tin của mình, có lẽ tôi chưa thực sự cố gắng phấn đấu để qua cửa hẹp khi mà trong tôi còn những đam mê dục vọng xác thịt, những thói ích kỷ và thái độ kiêu căng luôn tồn tại, căng phồng và sẽ có nguy cơ ngấm ngầm bùng cháy.

Cửa hẹp thì chẳng mấy ai muốn bước vào vì đó là con đường đầy chông gai và gồ ghề, nhưng chính Chúa đã chọn con đường đó để đi và vạch ra cho chúng ta để chúng ta tiến bước theo Ngài. Đó là con đường thập giá, hy sinh, từ bỏ. Xin cho chúng ta luôn biết hãm mình từ bỏ, vác thập giá mình hằng ngày để theo Chúa trên con đường hẹp, vì con đường mà Chúa vạch ra cho chúng ta là con đường đưa đến ơn cứu độ và sự sống vĩnh hằng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.