Ngày 4/5: HÃY MỞ RỘNG TÂM HỒN ĐÓN CHÚA THÁNH THẦN

0
58

Tin Mừng Máccô (Mc 3,22-30) nói đến tội nghịch lại với Chúa Thánh Thần. Điều này ý là gì?

Lời nói phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là thái độ của người khóa mình trước hành động của Thần Khí bằng cách cố bào chữa; đó là khi nhìn thấy những dấu chỉ mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta để nhờ đó chúng ta tin, nhưng lại làm Thiên Chúa im lặng bằng những lời bào chữa báng bổ, làm cho Ngài không thay đổi những kế hoạch của con người được. Rõ ràng khi trái tim đóng lại theo cách đó, Chúa Thánh Thần không thể hành động được.

Tội phản lại Chúa Thánh Thần cũng có nghĩa là tâm hồn đóng kín, từ chối Lời Thiên Chúa, từ chối những dấu chỉ của tình yêu Người và cuối cùng chối bỏ luôn sự tha thứ của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao người này không thể được tha thứ trong khi vẫn kiên trì trong thái độ đó, vì Thiên Chúa không hành động chống lại các quyết định tự do của con người.

Sự tự do của chúng ta là sự tự do bệnh hoạn và yếu ớt, nhưng Ngài cho phép ta có thể làm nên một lịch sử, vấp ngã và đứng dậy. Ngài cũng cho phép chúng ta nói rằng, nếu chúng ta đi theo đường Ngài chỉ dạy thì đó không phải là vì Ngài đã ép buộc chúng ta. Sáng kiến luôn là của Ngài và Ngài ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta có thể đáp trả lời Ngài; nhưng sự đáp trả này phải phát sinh từ sự đón nhận một cách tự do của chúng ta. Chúa Thánh Thần là Đấng đáng kính trọng vô cùng, nhưng sẽ không có giá trị gì nếu ta đóng kín cửa tâm hồn không cho Ngài vào, rồi tự mình chọn lấy cái chết. Vậy, chúng ta hãy chọn tình yêu và sự sống của Ngài ngay từ hôm nay.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]