Thứ Sáu, ngày 17/06/2016 Lượt xem: 124

Bảng Phân Chia Mục Vụ Hè 2016

BẢNG PHÂN CHIA MỤC VỤ HÈ 2016

STT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

ĐIỂM ĐẾN MỤC VỤ

ĐT. LIÊN LẠC

ANH EM GIÚP XỨ/CỘNG ĐOÀN

01

Cha Phanxicô Hương

(thông qua Cha Inhaxio Hiệp, SVD)

Gx Vĩnh An- Xuân Lộc ĐT: 0906700053 (cha Hiệp) 1/ Gioan Trần Nam Phong

02

Cha German Phùng Nhẫn, SVD CĐ. Kim Châu ĐT: 0651 3774776 1/ Phêrô Nguyễn Thành Trung

03

Cha Phêrô Nguyễn Tương Lai, SVD Gx. An Mỹ – Gia Lai ĐT: 0978430391 1/ Giuse Hoàng Quốc Phán

04

Cha Gioakim Đỗ Sỹ Hùng, SVD Gh. Kon Thụp – Gia Lai ĐT: 0975833633 1/PX. Đinh Duy Thiên

2/ Giuse Nguyễn Văn Thanh

05

Cha Antôn Lê Sơn, SVD Gx. Kim Cương – Vinh ĐT: 0907032798 1/ Phêrô Nguyễn Quốc Hưng

06

Cha Phêrô Lê Đức Bắc, SVD Gx. Vĩnh Giang – Vinh ĐT: 0982238998 1/ Gioan Lê Đình Thuần

07

Cha Gioan Maria Vianney Ngô Hồng Phúc, SVD Gx. Sơn Long – BMT ĐT: 0947667360 1/ Giuse Nguyễn Văn Linh

2/ Micae Trần Quốc Thạch

08

Cha Micae Trần Phúc Ca, SVD Gh. Vinh Hà – BMT ĐT: 0989856545 1/GB. Trần Vui

2/ Gioan Hoàng Xuân Hải

09

Cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ, SVD Gh. Đập Đá – QN ĐT: 0902410271 1/Giuse Huỳnh Ngọc Thiên Ân

10

Cha Luca Lê Hoàng Vũ, SVD Nhà Chính – NT ĐT: 0902932370 1/Antôn Nguyễn văn Khoát

11

Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD Gh. Pơng drang, Gx. Buôn Hồ – BMT ĐT: 0905537437 1/G. B. Phan Lĩnh

12

Cha Antôn Ngô Hồng Tú, SVD Gx. Thánh Gia – NT ĐT: 0935544175 1/ Gioan Đinh Quốc Tĩnh

13

Cha Antôn Nguyễn Thông, SVD Gx. Phước Đồng – NT ĐT: 0984874212 1/ Giuse Trần Thanh Hải

2/ Phaolo Phan Phước Hiền

14

Cha Đaminh Lê Văn Đức, SVD Giáo xứ Tân Tiến – BMT ĐT: 0905484577 1/ Giuse Nguyễn Văn Chín

2/ G. B. Đinh Dương Minh Quân

15

Cha GB. Hoàng Đình Ưng, SVD Gx. Trung Phước – QN ĐN ĐT: 0988248477 1/ Giuse Nguyễn Quốc Đại

16

Cha GB. Nguyễn Văn Sỹ, SVD Gx. Tâm Ngân – NT ĐT: 0905240552 1/ Phêrô Hán Duy Hạp

2/ Phaolô Đặng Văn Lãng

17

Cha G.B. Nguyễn Kim Hướng, SVD CĐ. Phương Lâm – Xuân Lộc ĐT: 01654869264 Nhóm OTP (6 anh em)

18

Cha Anphonsô Đinh Công Sáng, SVD Điểm Nhơn Trạch SVD ĐT: 0969979556 Nhóm OTP

19

Cha Nguyễn Hoàng Vũ Gx. Tam Sóc – Sóc Trăng ĐT: 0909393690 1/ Giuse Nguyễn Văn Dũng

20

Cha Phêrô Bùi Duy Tân Gx. Thạnh An – Long Xuyên ĐT: 0915768174 1/ Giuse Nguyễn Công Lai

2/ Giuse Nguyễn Văn Lý

21

Cha Giuse Vũ Đức Hước Gx. Kim Hòa- kênh G1. Long Xuyên ( 279B ấp G1). ĐT: 0916754918

ĐT: 071103856901

1/ Phêrô Nguyễn Văn Thìn

2/ Tađêô Đào Duy Thiện

22

Cha Gioan Vũ Đình Thuần Gx. Cồn Tròn – Sóc Trăng ĐT: 0918880561 1/ P. X. Nguyễn Du Trí

23

Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Gx. Tân Long – Long Xuyên ĐT: 0919414105 1/ Phêrô Hoàng Quốc Việt

2/ Giuse Mai Văn Dương

24

 

Yă Marie Reine Y Lanh

 

 

1, Vinh Sơn 6 (Ảnh Phép Lạ) ĐT: 0603863240

anhphepla@gmail.com

1/ G. B. Phan Tuấn Thể
2, Vinh Sơn 1 (Ảnh Phép Lạ) 2/ Antôn P. Nguyễn Tất Bính
3, Trại phong Đakkia – Kontum (Ảnh Phép Lạ) 3/ Máctinô Nguyễn Hoàng Vũ

GHI CHÚ:

Anh em trong chương trình mục vụ hè 2016 sẽ được chia thành ba nhóm:

  • Nhóm I: Anh em mục vụ trong suốt kỳ hè sẽ đi mục vụ từ ngày 16/06/2016 đến hết ngày 22/08/2016. Anh em có mặt tại Học viện vào ngày 23/08/16.
  • Nhóm II: Anh em vừa xong tập kỳ II sẽ đi mục vụ hè từ ngày 16/06/2016 đến hết ngày 09/08/2016. Sau thời gian thăm gia đình ba tuần, anh em có mặt tại Học viện ngày 30/08/2016.
  • Nhóm III: Anh em phó tế sẽ đi mục vụ từ ngày 16/06/2016 đến ngày 20/11/2016 và có mặt tại Học viện ngày 21/11/2016.

 

T/m. Ban Giám Đốc

Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD

(Điều Phối Mục Vụ)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *