LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh)

0
763

Bài đọc: Cv 17,15.22-18,1

Tin Mừng: Ga 16,12-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”

Suy niệm: 

SỐNG THEO SỰ THẬT (Tu sĩ  Phêrô Trần Văn Dương, SVD)

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. Vậy sự thật là gì và nhờ đâu chúng ta nhận ra sự thật?

Sự thật mà Chúa Giêsu muốn nói đến cho các môn đệ đó chính là tình yêu của Thiên Chúa, là chương trình cứu độ của Ngài dành cho nhân loại bằng những phương thế mà con người không thể hiểu được. Hơn nữa, sự thật chính là tình yêu cứu độ mà Ngôi Hai đã phải trải qua nhiều đau khổ, phải dùng cả mạng sống của mình để đưa con người vào một sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Mặt khác, sự thật chính là để cho con người đắm mình vào trong tương quan với Thiên Chúa. Khi đó, con người mới sống trong tình yêu của Thiên Chúa để dám đón nhận con đường thập giá đầy đau khổ và chông gai trong cuộc đời mình. Như vậy, muốn hiểu được những điều này, cần phải có một Đấng soi sáng và hướng dẫn. Đấng ấy chính là Chúa Thánh Thần sẽ sai đến khi Chúa Giêsu Phục Sinh từ cõi chết.

Ngang qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta biết rằng, chỉ có ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta mới nhận biết rõ những giới hạn của mình, nhận ra con người thật của mình. Vì nhiều lúc vì vô ý hay cố ý, chúng ta có những lập luận, những biện giải để che đậy, lấp liếm sự thật, lái nó đi theo ý hướng riêng của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải cậy dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nhờ Người, chúng ta được biến đổi, trở thành một con người mới, với những suy nghĩ chân thực, dám sống cho chân lý, và bác ái trong những mối tương quan.

Lạy Chúa, sống giữa cuộc đời, thật giả lẫn lộn, chúng con không nhận ra được đâu là chân lý, đâu là dối trá, xin ban Thánh Thần đến với chúng con, để nhờ Thánh Thần, chúng con mới hiểu và sống theo sự thật mà Chúa đã nói đến. Amen.


THẦN KHÍ SỰ THẬT (Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch, SVD)

Đối với người Kitô hữu, khi nói đến Thiên Chúa là nói đến một Đấng Tối Cao, là Chân, Thiện, Mỹ. Ngài vượt lên trên mọi điều chúng ta có thể biết và nói về Ngài. Thánh Augustinô đã nói: “Nếu bạn thấu hiểu Người thì Người không phải là Thượng Đế”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã thấy được những giới hạn nơi các môn đệ của mình. “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12). Vì thế, cùng một lúc các ông không thể hiểu và nhận thức được toàn vẹn sự mặc khải của Thầy mình, nên Đức Giêsu đã hứa ban Thần Khí sự thật, để Thần Khí sự thật ấy sẽ làm chứng về sự thật và ban ơn khôn ngoan cho các ông, để các ông nhận biết một cách tường tận về Thầy của mình.

Để từ đó các ông mạnh mẽ, can đảm làm chứng về Thầy, sẵn sàng ra đi rao giảng Lời của Thầy và dám chết để làm chứng về những điều các ông rao giảng.

Quả thật, Lời của Chúa không thể chỉ được hiểu biết bằng lý trí, nhưng còn bằng ơn soi sáng và chỉ dạy của Chúa Thánh Thần nữa. Là Kitô hữu, để hiểu được Lời Chúa, chúng ta cần phải nại đến Chúa Thánh Thần, cần có khả năng đi vào mối tương quan cá vị với Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, chúng ta mới có thể tiến tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về Thiên Chúa, về Lời của Ngài. Khi ta đi vào mối tương quan kết hợp mật thiết với Chúa Thánh Thần, ta sẽ xuất phát ra những tương quan khác trong sự yêu thương, can đảm và dấn thân, để rồi chúng ta dám làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống hằng ngày một cách cụ thể nhất.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đồng hành và ban ơn cho chúng con, để chúng con đủ sức hiểu và đón nhận thánh ý Thiên Chúa, hầu chúng con thêm lòng can đảm mà rao giảng Lời Chúa cho người khác, đặc biệt là cho những ai chưa nhận biết Chúa. Amen.


 

THẦN KHÍ SỰ THẬT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

SỰ THẬT TOÀN VẸN (Tu sĩ Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD)

Sự thật toàn vẹn là lời mạc khải của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, nhưng để hiểu được tận căn lời mạc khải này chỉ khi Thần Khí sự thật đến và khai mở cho các ông hiểu (x. Ga 16,13a). Vậy dựa trên trình thuật Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn mạc khải điều gì cho các môn đệ?

Chắc hẳn “sự thật toàn vẹn” mà Đức Giêsu muốn mạc khải nhờ Thần Khí không phải là một chân lý mới mà là chân lý toàn vẹn về Chúa Cha, về thánh ý và kế hoạch cứu độ của Chúa Cha; về cuộc đời, con người, sứ mạng và nguồn gốc thần linh của chính Đấng mạc khải, là Đức Giêsu Kitô; đồng thời Đức Giêsu cũng muốn cho các môn đệ hiểu rằng chính Người là sự mạc khải của Chúa Cha và là Lời của Thiên Chúa (x. Ga 1,1.14.18). Do đó, Thần Khí sự thật sẽ dẫn các môn đệ tới “sự thật toàn vẹn” (x. Ga 16,13), nghĩa là giúp các ông đạt tới một sự hiểu biết đầy đủ về các mầu nhiệm của Thiên Chúa trong hành trình đức tin và đời sống ơn gọi làm môn đệ của Chúa. Và muốn hiểu được “sự thật toàn vẹn” này một cách tròn nghĩa thì chỉ sau khi Đức Giêsu phục sinh vinh hiển và được rước lên cõi trời cao. Bởi, sau khi Đấng Phục Sinh về trời thì Đấng Bảo Trợ mới được sai đến với các môn đệ. Đấng ấy chính là Thần Khí sự thật.

Đấng trước chân lý mạc khải của Thiên Chúa là những mầu nhiệm thiên giới, vượt quá sức hiểu của con người, nên chúng ta là những Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô muốn hiểu về các mầu nhiệm của Chúa tự sức mình chúng ta không thể nếu không có ơn Chúa và không có Thần Khí của Người soi sáng, hướng dẫn. Bởi thế, chúng ta nại vào quyền năng, sức mạnh, ân sủng của Chúa Thánh Thần để Người giúp ta thông hiểu tường tận hơn về chân lý và mạc khải của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ chậm tin trước những mạc khải và mầu nhiệm của Chúa, xin Người ban Thần Khí sự thật đến khai mở và đổi mới tâm trí chúng con và dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Amen.


 

SỰ THẬT TOÀN VẸN (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Chúa Giêsu hứa ban Thần Khí sự thật, Đấng sẽ dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn. Thế nào là sự thật toàn vẹn?

Thần Khí không mang đến những mặc khải mới, mà chỉ nói lại những gì đã nghe (x. Ga 16,13b). Vai trò của Thần Khí là làm sáng tỏ những gì Chúa Giêsu đã mặc khải, là dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn (x. Ga 16,13a). Bản văn Hy Lạp sử dụng cách nói “tất cả sự thật”, nghĩa là trọn vẹn mặc khải về Chúa Giêsu, điều mà cho đến lúc này các môn đệ chưa có khả năng lãnh hội hết được, vì sự giới hạn của người đón nhận, chứ không phải do sự giới hạn của mặc khải. Vì thế, cần có ơn Thần Khí để tiếp tục soi sáng, kiên nhẫn chờ đợi sự chậm chạp của các môn đệ, và thêm sự can đảm để các ông có thể hiểu và đón nhận mặc khải đầy đủ về mầu nhiệm Giêsu, một mầu nhiệm phải qua thập giá mới bước vào vinh quang.

Hiểu rõ con đường yêu thương cứu độ của Chúa Giêsu không quá khó khăn, nhưng cảm nếm sâu xa giá trị của con đường yêu thương đó bằng tất cả con tim, biến nó thành lý tưởng sống của đời mình, và mạnh dạn rao giảng về Tin Mừng yêu thương đó bằng chính cách sống của mình là một tiến trình dài lâu và lắm thử thách. Nó đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân bằng những hy sinh, từ bỏ và trao ban tình thương cách vô điều kiện. Con người khó có thể đạt tới sự hoàn thiện đó nếu không có sự trợ giúp của Thần Khí, là Đấng sẽ bù đắp cho những bất toàn và giúp người ta mở lòng ra với Chúa và với nhau.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở trí chúng con để hiểu về sự thật toàn vẹn là con đường cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa, mở lòng để đón nhận và mở đôi tay để thực thi trong cuộc sống hằng ngày.

Bài trướcĐÀO TẠO NHỮNG MÔN ĐỆ TRUNG THÀNH VÀ SÁNG TẠO
Bài tiếp theoLạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!