LỜI SỐNG (25/5, Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh)

0
299

Bài đọc: Cv 17,15.22-18,1

Tin Mừng: Ga 16,12-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”

Suy niệm: 

SỰ THẬT TOÀN VẸN (Tu sĩ Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD)

Sự thật toàn vẹn là lời mạc khải của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, nhưng để hiểu được tận căn lời mạc khải này chỉ khi Thần Khí sự thật đến và khai mở cho các ông hiểu (x. Ga 16,13a). Vậy dựa trên trình thuật Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn mạc khải điều gì cho các môn đệ?

Chắc hẳn “sự thật toàn vẹn” mà Đức Giêsu muốn mạc khải nhờ Thần Khí không phải là một chân lý mới mà là chân lý toàn vẹn về Chúa Cha, về thánh ý và kế hoạch cứu độ của Chúa Cha; về cuộc đời, con người, sứ mạng và nguồn gốc thần linh của chính Đấng mạc khải, là Đức Giêsu Kitô; đồng thời Đức Giêsu cũng muốn cho các môn đệ hiểu rằng chính Người là sự mạc khải của Chúa Cha và là Lời của Thiên Chúa (x. Ga 1,1.14.18). Do đó, Thần Khí sự thật sẽ dẫn các môn đệ tới “sự thật toàn vẹn” (x. Ga 16,13), nghĩa là giúp các ông đạt tới một sự hiểu biết đầy đủ về các mầu nhiệm của Thiên Chúa trong hành trình đức tin và đời sống ơn gọi làm môn đệ của Chúa. Và muốn hiểu được “sự thật toàn vẹn” này một cách tròn nghĩa thì chỉ sau khi Đức Giêsu phục sinh vinh hiển và được rước lên cõi trời cao. Bởi, sau khi Đấng Phục Sinh về trời thì Đấng Bảo Trợ mới được sai đến với các môn đệ. Đấng ấy chính là Thần Khí sự thật.

Đấng trước chân lý mạc khải của Thiên Chúa là những mầu nhiệm thiên giới, vượt quá sức hiểu của con người, nên chúng ta là những Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô muốn hiểu về các mầu nhiệm của Chúa tự sức mình chúng ta không thể nếu không có ơn Chúa và không có Thần Khí của Người soi sáng, hướng dẫn. Bởi thế, chúng ta nại vào quyền năng, sức mạnh, ân sủng của Chúa Thánh Thần để Người giúp ta thông hiểu tường tận hơn về chân lý và mạc khải của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ chậm tin trước những mạc khải và mầu nhiệm của Chúa, xin Người ban Thần Khí sự thật đến khai mở và đổi mới tâm trí chúng con và dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Amen.

 

SỰ THẬT TOÀN VẸN ( Tu sĩ G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Chúa Giêsu hứa ban Thần Khí sự thật, Đấng sẽ dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn. Thế nào là sự thật toàn vẹn?

Thần Khí không mang đến những mặc khải mới, mà chỉ nói lại những gì đã nghe (x. Ga 16,13b). Vai trò của Thần Khí là làm sáng tỏ những gì Chúa Giêsu đã mặc khải, là dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn (x. Ga 16,13a). Bản văn Hy Lạp sử dụng cách nói “tất cả sự thật”, nghĩa là trọn vẹn mặc khải về Chúa Giêsu, điều mà cho đến lúc này các môn đệ chưa có khả năng lãnh hội hết được, vì sự giới hạn của người đón nhận, chứ không phải do sự giới hạn của mặc khải. Vì thế, cần có ơn Thần Khí để tiếp tục soi sáng, kiên nhẫn chờ đợi sự chậm chạp của các môn đệ, và thêm sự can đảm để các ông có thể hiểu và đón nhận mặc khải đầy đủ về mầu nhiệm Giêsu, một mầu nhiệm phải qua thập giá mới bước vào vinh quang.

Hiểu rõ con đường yêu thương cứu độ của Chúa Giêsu không quá khó khăn, nhưng cảm nếm sâu xa giá trị của con đường yêu thương đó bằng tất cả con tim, biến nó thành lý tưởng sống của đời mình, và mạnh dạn rao giảng về Tin Mừng yêu thương đó bằng chính cách sống của mình là một tiến trình dài lâu và lắm thử thách. Nó đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân bằng những hy sinh, từ bỏ và trao ban tình thương cách vô điều kiện. Con người khó có thể đạt tới sự hoàn thiện đó nếu không có sự trợ giúp của Thần Khí, là Đấng sẽ bù đắp cho những bất toàn và giúp người ta mở lòng ra với Chúa và với nhau.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở trí chúng con để hiểu về sự thật toàn vẹn là con đường cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa, mở lòng để đón nhận và mở đôi tay để thực thi trong cuộc sống hằng ngày.