KHÔNG LÀM TÔI TIỀN CỦA (19/6, Thứ Bảy Tuần XI TN)

0
110

Tu sĩ Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD

Tin Mừng: Mt 6,24-34

“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? […].

Suy niệm

Tục ngữ Pháp có câu: “tiền bạc là tên đầy tớ tốt và là ông chủ xấu”. Thật ra, nó tốt hay xấu là tùy vào người sử dụng. Tuy nhiên, con người thường bị tiền bạc vật chất chi phối và để nó sai khiến. Chúa Giêsu biết rõ tác hại của nó và nhiều lần Ngài đưa ra lời cảnh tỉnh đối với những ai đang làm tôi tiền của mà quên mất Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu với câu: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”. Câu mở đầu này giúp chúng ta hiểu được ý Chúa Giêsu muốn nói gì: Người muốn chúng ta tháo cởi những mối lo toan để phụng sự Thiên Chúa. Kinh Thánh đã từng dạy phải biết chọn lựa giữa Thiên Chúa và các tà thần. Nay Chúa Giêsu tuyên bố rằng tiền tài cũng là một tà thần, bởi vì nó thường hứa hẹn một tương lai hạnh phúc và an toàn nhưng chính nó lại làm cho ta đánh mất phần tài sản đích thực của mình là sống tương quan với Chúa ngay giây phút hiện tại. Dẫu biết rằng tiền của là phương tiện để có tất cả những thứ khác, và hơn nữa đó là cái mà người ta để dành một bên để bảo đảm tương lai. Nhưng “làm tôi tiền của” tức là quá cậy vào nó để bảo tồn mạng sống chóng qua trong hiện tại, ích kỷ mà quên đi giá trị trong các mối tương quan: tương quan hiếu thảo với Chúa, tương quan với anh em, với tha nhân, và tương quan hài hòa với chính mình.

Tiền của có thể trở thành phương tiện giúp ta đạt tới cùng đích là Nước Trời, nhưng cũng có nguy cơ đẩy ta ra xa Chúa để tìm kiếm những hưởng thụ của thế gian. Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ mỗi người Kitô hữu hãy can đảm nói không với tinh thần duy vật, chủ nghĩa hưởng thụ, để có thể làm tôi Thiên Chúa. “Vì nếu người ta được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì” (Mt 16, 26).

Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp đời con, và cho con luôn có tinh thần siêu thoát với của cải. Amen