LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 32 TN)

0
219

Tin Mừng: Lc 17,11-19

Khi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

       o0o      

 Suy niệm

 

 


 

TẠI SAO CẦN TẠ ƠN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

LÒNG BIẾT ƠN (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Người khôn ngoan, có nhân bản là người luôn biết xin lỗi về những điều sai sót, lỗi phạm và luôn biết cảm ơn về những ơn lành mình nhận được.

“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (c.17). Ngày nay, Chúa Giêsu đang hỏi chính mỗi người chúng ta câu hỏi đó. Chúng ta thuộc nhóm chín người kia hay là người quay lại tạ ơn Thiên Chúa?

Chúng ta là những người đã được nhận lãnh rất nhiều ơn lành từ Thiên Chúa: sự sống, sức khỏe, sự giúp đỡ của người khác… Thế mà, lắm lúc chúng ta trở thành người vô ơn, mỗi khi chúng ta để cho ơn Chúa trở nên vô hiệu, và đời sống của mình ra cằn cỗi, không sinh hoa trái. Những lúc như thế chính là khi chúng ta đánh mất ơn lành của Chúa.

Frank A. Clark, luật sư và chính trị gia người Mỹ, từng nói: “Nếu một người không biết ơn những gì anh ta đang có, thì anh ta cũng sẽ không có cơ hội để được biết ơn những gì sẽ nhận được”. Quả thật, “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12).

Việc sinh nhiều hoa trái là một dấu chỉ về lòng biết ơn đối với Chúa (Ga 15, 8). Thiết tưởng, mỗi người chúng ta hãy làm cho những nén bạc Chúa trao được sinh lợi dồi dào. Điều này được cụ thể hóa qua tâm tình biết ơn Chúa và những điều ích lợi mà mình làm cho tha nhân trong khả năng của chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết ý thức về những ơn lành Chúa đã ban, để chúng con biết dâng lên Chúa lời tạ ơn và làm sinh lợi những ơn lành ấy. Nhờ đó, đời sống của chúng con trở nên phong phú và sinh ích lợi hơn cho nhiều người. Amen.