LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 32 TN)

0
176

Tin Mừng: Lc 17,7-10

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

—– o0o —–

 

Suy niệm

CHU TOÀN BỔN PHẬN (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


TINH THẦN PHỤC VỤ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Trung Tâm, SVD)

Lời khuyên của Thầy Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nghe có vẻ lạ tai, và trái ngược với những suy nghĩ của loài người. Tại sao Người lại khuyên chúng ta hãy tự nhận mình là những đầy tớ vô dụng, và hãy khiêm tốn phục vụ?

Ngang qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn nhận những thiếu sót của mình, qua cách sống cũng như lối hành xử thường nhật của chúng ta với mọi người. Đồng thời qua đó, Người cũng mời gọi chúng ta hãy noi gương bắt chước hình ảnh của Đấng phục vụ chính là Thầy Giêsu, Người đã sống khiêm tốn phục vụ và phục vụ hết mình chỉ vì yêu thương và muốn cứu độ con người. Tin Mừng dùng hình ảnh người đầy tớ phục vụ ông chủ mình để mời gọi chúng ta sống tương quan thân thiết giữa con người với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Một khi chúng ta có tương quan thân thiết với Thiên Chúa như đầy tớ phục vụ ông chủ mình, thì tương quan giữa con người với nhau cũng trở nên ngày càng gắn kết và thân thiết hơn. Khi đó, tất cả những gì ta làm cho nhau chỉ với mục đích “phục vụ tha nhân để làm sáng danh Chúa, tất cả là tinh thần phục vụ trong khiêm tốn

Thầy Giêsu đã trở nên khuôn mẫu tuyệt hảo về tinh thần phục vụ trong khiêm nhường và yêu thương cho chúng ta. Hình ảnh đó cũng được hoạ lại một cách sống động nơi đời sống khiêm nhường phục vụ của Mẹ Têrêsa Calcutta. Mẹ đã yêu thương và phục vụ mọi người như một người đầy tớ, và mẹ coi hành động phục vụ đó như là để tôn vinh Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh, lòng nhiệt thành, và sự khiêm tốn, để chúng con biết phục vụ với tinh thần kh-iêm nhường, yêu mến và vô vị lợi. Amen.