SỐNG TÂM TÌNH XIN VÂNG (8/12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng)

0
127
L Annonciation Ecole de Louis de Boullogne, fin du XVIIe siècle. Huile sur toile, H. 190 x l. 300 cm.

Các bài đọc: St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38

 

Tin mừng: Lc 1, 26-38

 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

BÀI GIẢNG

SỐNG TÂM TÌNH XIN VÂNG (Lm. Antôn Chu Văn Nhật, SVD)

Trong truyền thống đạo đức của Giáo Hội, Đức Maria được gọi với nhiều danh xưng, nhiều tước hiệu khác nhau. Nhiều Kitô hữu gọi Người một cách trừu mến là Đức Mẹ, số khác lại thưa với Người là Đức Trinh Nữ Maria hay ngắn gọn hơn là Đức Trinh Nữ… Qua nhiều thế kỷ, các tín hữu đã dâng kính Đức Maria vô số tước hiệu để tỏ lòng sùng kính. Người ta đã liệt kê được hơn sáu ngàn tước hiệu: Từ Hòm Bia Giao Ước Mới đến Đức Trinh Nữ Dịu Hiền; từ Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia đến Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima… Giáo Hội Việt Nam chúng ta cũng có những danh xưng dành cho Đức Mẹ thật gần gũi, để chúng ta dễ dàng cầu nguyện và tỏ lòng sùng kính Mẹ như: Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ Măng Đen hay Đức Mẹ Trà Kiệu … Sự nở rộ của các danh xưng và tước hiệu này minh chứng những cách thế đa dạng trong tương quan giữa nhân loại với Đức Maria. Đồng thời, những tước hiệu này cũng diễn tả được phần nào các phẩm tính cao quý của Mẹ. Nhìn vào truyền thống đức tin của Hội Thánh, Đức Maria được thượng phong là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Hội Thánh và là Mẹ của mỗi Kitô hữu chúng ta. Mẹ Maria có một chỗ đứng đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, trong lòng Hội Thánh và trong tâm hồn các tín hữu. Vì thế, chúng ta có thể biểu lộ lòng sùng kính bằng cách xưng tụng Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội hay Đấng Toàn Thánh.

Hôm nay, Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là cơ hội thuận tiện để chúng ta nhìn lại đời sống nhân đức, đồng thời nhận ra đâu là vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thật vậy, ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã tặng thưởng cho Mẹ.

Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đấng Cứu Thế, vì thế Thiên Chúa đã dành cho Mẹ đặc ân cao quý này ngay khi Người còn trong cung lòng bà thánh Anna. Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ, giữ Mẹ nguyên tuyền, trinh trắng, không mang tì vết của tội tổ tông truyền, đó chính là đặc ân Vô Nhiễm. Các bài đọc trong phụng vụ Thánh Lễ hôm nay đã làm nổi bật vai trò của Đức Maria qua việc dẫn đưa chúng ta đi vào các giai đoạn quan trọng của lịch sử ơn cứu độ. Từ đầu vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Người, ban cho con người được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, được làm con của Thiên Chúa và gọi Người là Cha. Hai ông bà Nguyên tổ sống thân tình với Thiên Chúa và tràn trào hạnh phúc trong Vườn Địa Đàng. Nhưng một tai họa đã xảy ra: hai ông bà Nguyên tổ nghe theo lời dụ dỗ của con rắn, bất tuân lệnh Chúa. Tội lỗi đã bắt đầu có mặt trong lịch sử của con người, và đã đưa cả nhân loại đi vào một khúc quanh đen tối: đánh mất tất cả, mất sự sống siêu nhiên, mất các đặc ân khỏi đau khổ và khỏi chết, con người trở thành yếu đuối và ở dưới quyền lực của ác thần.

Như thế, chương trình ban đầu của Thiên Chúa đã bị con người phá vỡ vì tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình yêu, Ngài không bỏ rơi con người, nhưng đã muốn thiết lập một chương trình để giải phóng con người khỏi tội lỗi. Bài sách Sáng Thế Ký đã hé mở một chân trời hy vọng khi Thiên Chúa loan báo: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15). Truyền thống của Hội Thánh cho phép chúng ta nhìn thấy hình bóng một người nữ, trinh trong, không ở dưới quyền lực của satan, đã chiến thắng ma quỉ: đó chính là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hình ảnh nầy ngày càng được rõ nét hơn qua các ngôn sứ, nhất là khi ngôn sứ Isaia loan báo: “Nầy đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Emmanuen” (Is 7,14). Để chuẩn bị cho người nữ được tuyển chọn nầy xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai, Thiên Chúa đã không từ chối trang điểm cho Mẹ mọi đặc ân cao quí, nhất là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là đặc ân đầu tiên và là nền tảng cho các đặc ân khác.

Thời gian chuẩn bị cho chương trình cứu độ kéo dài hằng chục thế kỷ, đó là một mùa vọng dài của dân Do Thái. Ngày ngày họ chắp tay khẩn nài: “Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất mở ra đi cho nảy mầm ơn cứu độ” (Is 45,8). Khi giờ đã điểm, Thiên Chúa muốn có sự đóng góp của con người trong chương trình cứu độ của Người. Người sai thiên sứ Gabrien đến mời Đức Trinh Nữ Maria cộng tác trong vai trò làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã khiêm tốn và phó thác nói lên hai tiếng XIN VÂNG: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,28). Thái độ suy phục của Đức Maria trước thánh ý Thiên Chúa trong giờ phút truyền tin quả thật đầy diễm phúc, diễm phúc cho Mẹ và diễm phúc cho nhân loại. Bởi vì giả như không có sự cộng tác của Mẹ, phải chăng chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã bị đình trệ. Tâm tình và thái độ đón nhận của Mẹ cũng không phải bộc phát, nhưng là kết quả của một tâm hồn hiến dâng từ khi còn thơ bé trong đền thánh, một tâm hồn luôn kết hiệp cầu nguyện liên lỉ, một tâm hồn đầy tràn khát vọng của một thiếu nữ Sion chờ mong Đấng Thiên Sai đến giải thoát nhân loại. Khi thưa lên hai tiếng XIN VÂNG, Mẹ cũng đã sẵn sàng thuận theo ý Thiên Chúa bất chấp mọi cảnh huống của một cuộc lữ hành đi về phía trước, kể cả đau khổ và thập giá. Thật vậy, xét dưới chiều kích nhân loại, khi nhìn vào cuộc đời của Mẹ từ lúc cưu mang Đấng Cứu Thế, dường như không êm ả, bình yên chút nào. Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội Lumen Gentium số 59 khẳng định rằng: Ðức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con Một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra. Số 61 của Hiến Chế còn diễn tả thêm: từ muôn đời, Ðức Nữ Trinh đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian Người đã trở nên Mẹ cao trọng của Ðấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Mẹ là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa. Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Ðức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Ðấng Cứu Thế, Người đã cùng chịu đau khổ dữ dằn với Con mình, và đã kết hợp với hy lễ của Con mình với tâm tình người mẹ, vui lòng chấp nhận sự sát tế của hy lễ do mình sinh ra.

Lễ Mẹ Vô Nhiễm được mừng vào những ngày đầu của Mùa Vọng cũng là một lời mời gọi chúng ta bắt chước Mẹ, mặc lấy những tâm tình của Mẹ trong ngày truyền tin: đó là một đáp ứng quảng đại, một lời thưa xin vâng tận đáy lòng, một khát vọng chờ mong Chúa đến và nhất là một tâm hồn trong sạch chuẩn bị đón Chúa Hài Đồng trong Mùa Giáng Sinh. Mẹ Maria là khuôn mẫu tuyệt vời cho đời sống của mỗi người tín hữu chúng ta, cho một Mùa Vọng của Giáo Hội hôm nay: đó là đón nhận Chúa, thánh hoá bản thân, sống chứng nhân niềm tin và trao ban Chúa cho người khác. Mẹ là mẫu gương nhân đức tuyệt hảo và mẫu gương đức tin mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta. Khi chiêm ngưỡng các đặc ân cao trọng của Mẹ, chúng ta không lấy làm lạ bởi đó là hệ quả tất yếu của một thiếu nữ Sion luôn biết lắng nghe Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và biết đem lời ấy ra thực hành một cách vẹn toàn trong đời sống. Chúng ta cảm ơn Mẹ bởi vì Mẹ đã luôn đi trước chúng ta trong cuộc lữ hành sự sống và đức tin. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu nhưng đồng thời cũng là môn đệ đầu tiên của Con mình. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ gìn giữ và nâng đỡ chúng ta, để chúng ta có một đức tin mạnh mẽ, vui tươi và nhân ái như Mẹ. Chúng ta hãy thường xuyên chạy đến bên Mẹ, tâm sự với Mẹ và cầu xin Mẹ giúp chúng ta sống thánh thiện, ngõ hầu một ngày kia cũng được gặp Mẹ trên Thiên Đàng.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, trong những ngày đầu của Năm Phụng Vụ mới, với khởi đầu là Mùa Vọng, chúng con chạy đến để chiêm ngắm Mẹ, mẫu gương tuyệt vời của một đời dâng hiến trinh trong, luôn sẵn sàng thi hành thánh ý Thiên Chúa, quảng đại trao ban với tinh thần phục vụ và yêu thương. Xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ, để cùng với toàn thể Giáo Hội Việt Nam, sống tinh thần cảm tạ, hiến dâng và trao ban. Xin Mẹ dạy chúng con biết biến cuộc đời mình thành dấu chỉ có sức thu hút và mời gọi những người thiện chí trở về với Chúa, bằng cuộc sống chứng nhân yêu thương và phục vụ. Xin Mẹ thương đồng hành và thúc đẩy chúng con sống tốt hơn mỗi ngày, chuẩn bị một tâm hồn trong sạch để xứng đáng đón nhận Chúa Hài Đồng trong Mùa Giáng Sinh sắp tới.