Kinh cầu cho Tổng Tu Nghị thứ 19 của Dòng Ngôi Lời

0
585

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16)
Những môn đệ trung thành và sáng tạo trong một thế giới bị tổn thương

KINH CẦU CHO TỔNG TU NGHỊ XIX (2024)

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa.
Vì Chúa là ánh sáng, là khởi nguồn ánh sáng và là Đấng ban ánh sáng cho chúng con.
Cùng với Cha Thánh Arnold Janssen,
chúng con chiêm ngắm lòng từ bi vô biên của Chúa,
vì Chúa đã mở mắt cho chúng con thấy ánh sáng diệu kỳ của Chúa,
xin cho chúng con cũng biết đem ánh sáng Chúa đến với mọi người.

Xin soi sáng cho chúng con nhận ra những tổn thương đang cần được chữa lành,
xin giúp chúng con luôn trung thành với ơn gọi thánh hiến
và trở thành những môn đệ sáng tạo trong sứ vụ truyền giáo.

Trong khi chúng con đang chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị thứ 19,
Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con và chúc phúc cho mọi thành viên
trong đại gia đình Thánh Arnold chúng con.

Lạy Mẹ Maria đầy ơn phúc – Mẹ Ngôi Lời
xin giúp chúng con biết hăng say dấn thân dõi bước theo Đức Kitô con Mẹ,
là Đấng đã mời gọi chúng con trở thành ánh sáng chiếu soi cho mọi người. Amen.

____________________________________

*Tải file PDF (in 1 tờ giấy A4 được 2 bản A5): https://ngoiloivn.net/wp-content/uploads/2023/07/Kinh-cau-cho-TTN-19-in-2-trang-1-mat-A4.pdf

* File nhạc có nốt PDF (in 1 tờ giấy A4 được 2 bản A5): https://ngoiloivn.net/wp-content/uploads/2023/08/tu-nghi-19-2-trang.pdf

*Tải file ảnh chất lượng cao (02 MB; khổ A5):

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 13 TN)
Bài tiếp theoHỏa ngục là…