TRỞ THÀNH NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO VUI TƯƠI HƠN

0
466

Nhìn lại con đường canh tân và biến đổi
của Tổng Tu Nghị thứ XVIII (2018-2024) của Dòng Ngôi Lời

Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden và Ban Lãnh Đạo

Khi chúng ta sắp kết thúc chặng đường sáu năm 2018-2024, việc suy ngẫm về quá trình đổi mới được thúc đẩy bởi Tổng Tu Nghị lần thứ 18 năm 2018 (TTN18) là điều phù hợp. Tu nghị này có chủ đề: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta (2 Cor 5:14): cắm rễ vào Lời Chúa, dấn thân cho sứ vụ của Ngài”, có mục đích chính là “cổ vũ tất cả các tu sĩ và cộng đoàn tham gia vào quá trình đổi mới và biến đổi thiêng liêng của cuộc sống và những cơ cấu của chúng ta , đặc biệt là khuôn khổ tinh thần, để giải quyết những thách thức hiện tại của sứ vụ và đáp ứng những dấu chỉ của thời đại” (18TTN #3). Đồng thời chủ đề này “là bàn đạp để động viên chúng ta tái khám phá các nền tảng thiêng liêng đã nuôi dưỡng và duy trì cuộc sống và sứ mạng của chúng ta với tư cách cá nhân, cộng đoàn, và với tư cách là một Hội Dòng” (18TTN #3).

Trong nỗ lực để đánh giá hành trình đổi mới và biến đổi thiêng liêng, chúng ta có thể có một vài câu hỏi định hướng: Chúng ta đã đạt được mục tiêu này với tư cách cá nhân và cộng đoàn chưa? Chúng ta đã tham gia ở mức độ nào trong quá trình biến đổi này? Có những ân sủng hoặc dấu hiệu nào của sự đổi mới và biến đổi của chúng ta? Với sự trợ giúp của những câu hỏi này, chúng ta có thể tập trung vào ba đối tượng đổi mới đã được đề cập: cá nhân, cộng đoàn và Hội Dòng.

Ở cấp độ cá nhân. Mỗi tu sĩ có thể suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong đời sống thiêng liêng và tham gia sứ mạng của mình liên quan đến việc đổi mới và biến đổi. Nếu một người cởi mở với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, khám phá lại giá trị của việc đọc và suy niệm hàng ngày về Lời Chúa và cố gắng đáp lại những thách thức sứ vụ bằng lòng quảng đại và tình yêu, chắc chắn người đó sẽ nhận thấy nhiều ân sủng và phúc lành đã nhận được. Biết rằng sự biến đổi thường xảy ra dần dần và tiệm tiến, người ta có thể chắc chắn rằng một số thành quả chỉ có thể xuất hiện sau này nếu quá trình đổi mới này tiếp tục được nuôi dưỡng và trau dồi bằng cách liên tục rút ra từ các nguồn thiêng liêng.

Ở cấp độ cộng đoàn. Mặc dù sự biến đổi thực sự xảy ra bên trong một con người – trong khuôn khổ thiêng liêng và cõi lòng của cá nhân đó – sự thật là những dấu hiệu bên ngoài luôn chứng tỏ sự thay đổi bên trong này. Nếu sự biến đổi như vậy nơi một con người diễn ra, các tu sĩ sống trong cộng đoàn sẽ chú ý đến điều đó và – sau chính người đó – họ trở thành những người được hưởng lợi từ sự biến đổi đó. Tuyên bố của Tu Nghị chỉ ra một dấu hiệu cụ thể của sự biến đổi đó là: chúng ta phải trở thành “những nhà truyền giáo vui tươi hơn” (18TTN #52). Khi hoa trái của Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta, niềm vui chắc chắn là một dấu hiệu quan trọng của sự đổi mới, nhưng không phải là dấu hiệu duy nhất. Trung thành tham gia đời sống cầu nguyện cộng đoàn, chia sẻ Kinh Thánh, và bí tích Thánh Thể, sẵn sàng tha thứ và hòa giải, xây dựng các mối quan hệ mang lại sự sống trong giao thoa cộng đồng văn hóa, làm việc nhóm, lòng hiếu khách, niềm đam mê sứ vụ và tiếp cận những người nghèo hoặc những người kém may mắn cũng là những dấu hiệu đánh dấu một quá trình trưởng thành và đổi mới. Trong suốt sáu năm đi tổng kinh lý bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, không chỉ các thành viên của hội đồng tổng quyền mà còn cả các ban ngành từ tổng quyền và một số anh em khác đã tiến hành thăm viếng cộng đoàn của chúng ta. Những chuyến thăm này đã bộc lộ những dấu hiệu đáng chú ý trong nhiều cộng đoàn của chúng ta, như được ghi lại trong báo cáo kinh lý. Quả thực, những thách đố và những vết thương cũng hiện diện trong cộng đoàn mà chúng ta không thể phủ nhận chúng. Tuy nhiên, mặt khác, cũng có một sự sẵn sàng để đối mặt và giải quyết những thách đố và vết thương đó trong nhiều trường hợp, chính điều đó mang lại cho chúng ta niềm hy vọng.

Ở cấp độ Hội Dòng. Ban điều hành của tổng quyền hiện tại đã tiên phong trong quá trình đổi mới. Lấy cảm hứng từ phương châm “Trung thành với Lời Chúa và hiệp nhất với mọi người” và được hướng dẫn bởi sự phân định trong cầu nguyện, ban điều hành đã thực hiện nhiều sáng kiến khác nhau để cổ vũ toàn thể Hội Dòng và giúp mọi người tập trung vào mục tiêu. Chúng ta hãy đề cập đến một vài hành động cụ thể.

– Giới thiệu việc thực hành chia sẻ Kinh Thánh. Lời kêu gọi “cắm rễ sâu vào Lời Chúa” được thể hiện qua việc đưa việc thực hành chia sẻ Kinh Thánh vào chương trình nghị sự của các buổi họp mặt của chúng ta. Theo hình mẫu của TTN thứ 18, việc thực hành nuôi dưỡng mối quan hệ mật thiết này với Lời Chúa được tiến hành trong tất cả các cuộc họp chính thức, ví dụ: Các cuộc họp họp kín, Hội thảo dành cho Bề trên mới, các hội nghị và tu nghị của các Tỉnh dòng, Miền dòng, và Giáo điểm.

– Thành lập văn phòng điều phối viên của tổng tổng quyền về cổ vũ thiêng liêng. Văn phòng này được thành lập vào năm 2018 để thực hiện và điều phối nhiều sáng kiến khác nhau và nỗ lực trên hành trình đổi mới và biến đổi. Trong số những thành tựu chính của văn phòng này có thể có thể kể đến hai dự án: Một loạt suy ngẫm và video về Thông điệp của Tổng Tu Nghị thứ 18 và “Hướng dẫn suy ngẫm để làm phong phú lẫn nhau về mặt linh đạo,” một loại sổ tay về linh đạo và liên văn hóa với sự cộng tác của Dòng SSpS và Cộng tác viên giáo dân.

  – Tạo trang web Vivat Deus về linh đạo. Trang web vivatdeus.org là sự hợp tác của SVD, SSpS và SSpSAP, ra mắt vào năm 2020. Mục đích chính của trang web là cung cấp cho các thành viên của những Hội Dòng này với các tài liệu nguồn cho việc cổ vũ và huấn luyện thiêng liêng. Trang web này cũng cung cấp một nền tảng cho những suy tư hiện nay về linh đạo Arnoldus và tổ chức các hội thảo trực tuyến trên Zoom hàng tháng về linh đạo của chúng ta. Và chúng ta phải thừa nhận rằng mặc dù việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số này cho việc việc thúc đẩy thiêng liêng của chúng ta đã bắt đầu vào năm 2020, một số người vẫn còn cần được hưởng lợi từ nó.

 – Định hình lại cấu trúc của việc cổ vũ thiêng liêng. Trung tâm Linh Đạo Arnold Janssen trước đây, tồn tại từ năm 1990 và làm cổ vũ các thành viên của Gia đình Arnoldus ( SVD, SSpS, SSpSAP và Cộng tác viên Giáo Dân), được mở cửa trở lại vào năm 2021 với tên mới: Mạng Lưới Linh Đạo Arnold Janssen (AJSN) để đáp ứng tốt hơn những sự phát triển và các thách đố mới. Bên cạnh đội ngũ cốt lõi của nó (2 SVD và 2 SSpS), AJSN có một đội (nhóm) mở rộng đại diện cho từng khu vực. Hiện nay, quá trình thành lập các đội địa phương để cổ vũ thiêng liêng đang được tiến hành. Một dấu hiệu đổi mới đầy hứa hẹn cũng là mối quan tâm của nhiều tín hữu trẻ đối với linh đạo của Arnoldus.

– Linh hoạt trong thời kỳ đại dịch. Là một Hội Dòng, chúng ta cũng không thoát khỏi cuộc tàn phá của COVID-19. Dấn thân truyền giáo của chúng ta rất cần thiết trong cơn đại dịch đã gây ra nhiều bất ổn và đau khổ này. Có hai điều đáng được đề cập trong vấn đề này. Trước hết, Cha Bề Trên Tổng Quyền và Ban lãnh đạo đã đồng hành cùng toàn Hội Dòng với những lá thư và thông điệp, đồng thời cung cấp cho các anh em sự hỗ trợ và lời cầu nguyện, khuyến khích họ hướng đến người khác. Chúng ta hãy nhớ lại một trong những thông điệp: “Anh em rất thân mến, tôi cám ơn tất cả anh em, vì thái độ hỗ trợ đầy đức tin và những cử chỉ liên đới tại nơi làm việc của các anh em… Trong cuộc khủng hoảng này, khi nhiều người cảm thấy nản lòng, sợ hãi và bối rối khi nói về Thiên Chúa và làm chứng cho tình yêu của Ngài dành cho thế giới, chúng ta nói: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi”. Thứ hai, chứng kiến các anh em của chúng ta không lãng phí thời gian để tìm ra những cách thức và phương tiện để ứng phó với hoàn cảnh là điều thật phi thường. Chuyện xảy ra là một mục sư hệ phái Báp-tít người gia nhập một nhóm tu sĩ của chúng ta đã rất ấn tượng trước sự dấn thân và gần gũi của anh em với mọi người đến nỗi ông đã viết một bài báo trên tờ báo địa phương đầy những thông tin khen ngợi và ngưỡng mộ.

– Tham gia vào các chương trình của Giáo hội hoàn vũ như Chương trình hành động Laudato SiThượng hội đồng về [Giáo hội] Hiệp hành. Mỗi dòng tu được mời gọi tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội hoàn vũ và làm phong phú Giáo hội bằng đặc sủng riêng của mình. Vì vậy, Hội Dòng của chúng ta đã tham gia vào các sáng kiến này của Giáo hội như một phản ứng cụ thể đối với tình yêu của Chúa Kitô, thúc đẩy chúng ta đáp lại tiếng kêu của trái đất, vươn tay ra và bước đi, cùng nhau thực hiện sứ mạng của mình. Những sáng kiến này và nhiều sáng kiến khác là dấu hiệu cho thấy phản ứng sáng tạo của ban điều hành tổng quyền hiện tại nhằm thực hiện lời kêu gọi đổi mới và biến đổi của TTN 18. Vì vậy, nếu chúng ta quay lại câu hỏi: “Chúng ta đã đã đạt được mục tiêu của TTN lần thứ 18 chưa?” chúng ta có thể nói: Vâng, đã đạt được với một mức độ nào đó. Chúng ta biết sự thật trong câu ngạn ngữ Latinh: “Ec clesia semper Reformanda est – Giáo hội luôn cần cải cách.” Điều này cũng có giá trị đối với mỗi Hội Dòng. Hiến pháp của chúng ta thể hiện ý tưởng này một cách rõ ràng: “Tất cả mọi người nên ý thức rằng cuộc đời cũng như ơn gọi của chúng ta cần được phát triển và trưởng thành luôn. Không bao giờ chúng ta đạt tới mục tiêu, nhưng luôn ở trên đường đi tới” (HP. 523). Do đó, chúng ta hãy xem xét chủ đề của TTN thứ 19 sắp tới, “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ (Mt 5:16): Các môn đệ trung thành và sáng tạo trong một thế giới bị tổn thương” như một bước tiếp theo trong nỗ lực đổi mới không ngừng của chúng ta và cầu nguyện với lòng tin tưởng rằng “Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm.” (Pl 1,6).

 – Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden và Ban Lãnh Đạo

____________________________

(Tu sĩ Giuse Hồ Xuân Hương chuyển ngữ; Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD hiệu đính bản dịch. Nguồn: Arnoldus Nota, April 2024, tr. 1-2).

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần Bát Nhật Phục Sinh)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh)