Năm Mầu Nhiệm Sứ Vụ [Kinh Mân Côi truyền giáo]

0
385

Tháng Mười được biết đến là tháng Mân Côi, và cũng là tháng có Chúa Nhật Truyền Giáo. Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời (SVD) xin chia sẻ Năm Mầu Nhiệm Sứ Vụ để cầu nguyện đặc biệt cho công cuộc truyền giáo được soạn theo sách kinh của Dòng Ngôi Lời (tức là quyển SVD Vademecum, bản tiếng Anh trang 315) và kèm theo các câu Lời Chúa để Quý vị tùy nghi sử dụng khi muốn thay đổi “hương kinh” Mân Côi.

Chú ý: đây là bản dùng tạm thời trong một vài dịp đặc biệt mà thôi, xin quý vị cân nhắc khi sử dụng, và tốt nhất là nên hỏi ý kiến những người có trách nhiệm nếu muốn sử dụng cho nhóm hoặc cộng đoàn của Quý vị. Xin Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa cho Quý Ông Bà Anh Chị Em. Amen.

Mầu Nhiệm Sứ Vụ      (Soạn theo Vademecum SVD trang 315)    

 
Thứ nhất thì ngắm: Ngôi Lời đã nhập thể, và cư ngụ giữa chúng ta. – Ta hãy xin cho được cộng tác hăng say với sứ vụ của Người.
Thứ hai thì ngắm: Chúa Hiển Linh tỏ mình ra cho các dân tộc. – Ta hãy xin cho được đến với muôn dân theo ánh sáng soi đường của Chúa.
Thứ ba thì ngắm: Chúa Giêsu chọn gọi Nhóm Mười Hai. – Ta hãy xin cho được trở nên những người môn đệ truyền giáo trung thành của Ngôi Lời.
Thứ tư thì ngắm: Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. – Ta hãy xin cho được tinh thần hy sinh, phục vụ và yêu thương của Tin Mừng.
Thứ năm thì ngắm: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng. – Ta hãy xin cho được làm chứng nhân cho niềm hy vọng và cuộc sống mới.

 

Phiên bản có hình màu sau đây, quý vị tùy nghi tải về và in ra cho cộng đoàn của mình. Không được sử dụng với mục đích thương mại. Biên tập và trình bày: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD

Bài trướcVái tứ phương 
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm C (Lc 17,11-19)