Chúc mừng Bổn mạng Tập Viện Ngôi Lời Việt Nam!

0
441

Please pray for SVD-VIE Novices on their Patron Saint Day, St. Therese the Child of Jesus / Xin cầu nguyện cho các Tập Sinh Dòng Ngôi Lời nhân ngày Bổn mạng (01/10) để họ quảng đại đáp lại tiếng Chúa với lòng yêu mến và trung thành. Chân thành cảm ơn Quý vị.