LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần XII TN)

0
47

(Bài đọc và chia sẻ theo ngày thường)

Bài đọc: 2V 24,8-17

Tin Mừng: Mt 7,21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

—– SUY NIỆM —–

NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Trong cuộc sống nhiều người vẫn thương noi vơi nhau răng: khoang cach xa nhât không phai la tư điêm nay tơi điêm kia, nhưng la tư miêng đên tay. Bơi noi thi dê, nghe thi dê nhưng thưc hanh lai la điêu rât kho.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta về việc lắng nghe và thực hành lời của Người. Người nói:“ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá, còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát” (Mt 7,24,26). Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh cụ thể trong đời sống đó là người khôn ngoan và kẻ ngu dại qua can cân la nghe va thưc hanh Lơi Chua. Qua đo, Chúa Giêsu cho ta thây đê co ngôi nha đưc tin vưng chăc thi nghe thôi la chưa đu, nhưng con cân đem Lơi Chua ra thưc hanh.

Cung vây, trong môt gia đinh, nêu các thành viên biêt nghe va thưc hanh Lơi Chua moi nơi thì lúc đó đời sống gia đình se luôn âm êm, cho dù có những lời nói dèm pha cũng không lay chuyên, bơi đa co Chua la điêm tưa cho moi sư. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa, là phương thế tốt nhất để ta xây dựng tương quan với Chúa, từ đo ta đi tới tương quan tốt với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội, sống bác ái và khiêm nhường với moi ngươi ta găp gơ, đó là cách thức ta mang Lơi Chua đên cho ngươi khac. Me Maria chinh la mẫu gương cua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chung ta hay noi gương băt chươc Me đê trong cuôc sông ta không chi nghe nhưng con biêt thưc hanh Lơi Chua môi ngay.

Lay Chua, xin cho chung con không chi biêt lăng nghe Lơi Chua nhưng con biêt đem Lơi Chua ra thưc hanh trong cuộc sống thương ngay cua chung con. Amen.