LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 12 TN)

0
192

(Bài đọc và chia sẻ theo ngày thường)

Bài đọc: 2V 24,8-17

Tin Mừng: Mt 7,21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

—– SUY NIỆM —–

THỰC HÀNH ĐẠO LÝ CHÚA DẠY (Tu sĩ  Giuse Hoàng Văn Bình, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên một dụ ngôn gồm hai phần đối nghịch nhau. Xây nhà trên đá hay trên cát cho thấy ai dại, ai khôn. Vậy, với người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, đâu là nền tảng để chúng ta xây dựng cuộc đời mình?

Với hai hạng người được đề cập trong dụ ngôn, ở nơi họ có sự khác biệt. Xoay quanh sự kiện họ thực hành hay không thực hành những đạo lý mà họ đã được nghe. “Ngôi nhà” ở đây diễn tả chính cuộc sống của con người. Sự thành công đích thực trong cuộc đời của người môn đệ không hệ tại ở chỗ hiểu những gì Đức Giêsu dạy, cho bằng thi hành những lời dạy đó. Bởi lẽ, đạo lý của Đức Giêsu là nguồn đem lại sự sống vĩnh cửu. Sự hiểu biết đạo lý đó, tự nó, chưa đủ để người ta đứng vững trước án xử chung thẩm của Thiên Chúa. Chính việc thực hành mới có giá trị quyết định. Đối với người môn đệ, cuộc đời họ được xây dựng trên nền tảng là những lời Đức Giêsu dạy. “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành” (Mt 7,24). Nghe và thực hành, có nghĩa, không chỉ bằng lòng với một đời sống đạo tối thiểu cầm chừng, nhưng là phục tùng và tuân theo mọi chương trình và ý muốn của Thiên Chúa. Thực hành Lời Chúa liên quan đến thực hành sống đạo. Do đó, khi sống Lời Chúa, người môn đệ đã thi hành trọn vẹn ý của Thiên Chúa Cha, và xứng đáng được ân thưởng trong Nước Trời.

Tuy thế, trong đời sống thường nhật, người môn đệ lắm lúc phải đối diện với những sóng gió, bão tố làm cho “căn nhà” đức tin bị chao đảo. Nếu như nền tảng đức tin yếu, thì thách đố càng nhiều. Cho nên, Mẹ Giáo Hội tha thiết gọi mời con cái mình không ngừng xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Ngài soi sáng và hướng dẫn chúng ta trung thành thực thi lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con chú tâm hơn trong việc lắng nghe và mau lẹ thực thi lời Ngài chỉ dạy bằng thái độ tin yêu, bền chí của người môn đệ. Amen.


 

NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Trong cuộc sống nhiều người vẫn thương noi vơi nhau răng: khoang cach xa nhât không phai la tư điêm nay tơi điêm kia, nhưng la tư miêng đên tay. Bơi noi thi dê, nghe thi dê nhưng thưc hanh lai la điêu rât kho.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta về việc lắng nghe và thực hành lời của Người. Người nói:“ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá, còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát” (Mt 7,24,26). Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh cụ thể trong đời sống đó là người khôn ngoan và kẻ ngu dại qua can cân la nghe va thưc hanh Lơi Chua. Qua đo, Chúa Giêsu cho ta thây đê co ngôi nha đưc tin vưng chăc thi nghe thôi la chưa đu, nhưng con cân đem Lơi Chua ra thưc hanh.

Cung vây, trong môt gia đinh, nêu các thành viên biêt nghe va thưc hanh Lơi Chua moi nơi thì lúc đó đời sống gia đình se luôn âm êm, cho dù có những lời nói dèm pha cũng không lay chuyên, bơi đa co Chua la điêm tưa cho moi sư. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa, là phương thế tốt nhất để ta xây dựng tương quan với Chúa, từ đo ta đi tới tương quan tốt với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội, sống bác ái và khiêm nhường với moi ngươi ta găp gơ, đó là cách thức ta mang Lơi Chua đên cho ngươi khac. Me Maria chinh la mẫu gương cua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chung ta hay noi gương băt chươc Me đê trong cuôc sông ta không chi nghe nhưng con biêt thưc hanh Lơi Chua môi ngay.

Lay Chua, xin cho chung con không chi biêt lăng nghe Lơi Chua nhưng con biêt đem Lơi Chua ra thưc hanh trong cuộc sống thương ngay cua chung con. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 12 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 12 TN)