Ngày 23/06 – THỜ PHƯỢNG CHÚA TRONG THẦN KHÍ VÀ SỰ THẬT

0
108

Khi Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samari bên giếng của người Samari (x. Ga 4), Người làm cho bà ta khám phá ra rằng để thờ phượng Thiên Chúa không nhất thiết phải có nơi chốn, nhưng là để mình được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Điều quan trọng của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa là được một sự thúc đẩy thánh thiêng trong tâm hồn nhờ Thần Khí. Bà ấy đã có thể gặp gỡ với Thiên Chúa sống động, Đấng đến để cứu bà và giải cơn khát rất sâu thẳm của bà. Chính vì thế Chúa Giêsu đã nói với bà rằng phải thờ phượng Thiên Chúa “trong Thần Khí và trong sự thật”.

Thờ phượng Người “trong Thần Khí” không  ám chỉ một sự thờ phượng đơn thuần nội tâm, không có những dấu chỉ bề ngoài, nhưng là một sự thờ phượng trổ sinh từ một trái tim vâng theo Chúa Thánh Thần, Thánh Thần này thúc đẩy chúng ta kêu lên “Abba! Cha ơi” (Rm 8,15).

Thờ phượng Thiên Chúa “trong sự thật” có nghĩa là thờ phượng Thiên Chúa chân thật, Đấng là Cha yêu thương và giàu lòng thương xót đã mạc khải cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Giêsu tuôn đổ trong chúng ta nước sự sống của Chúa Thánh Thần, để nhờ đó chúng ta học cách thờ phượng:

“Lạy Chúa, xin hãy nói trong trái tim con, ngồi cùng bên giếng nước với con và quyến rũ con bằng Lời của Ngài. Xin tuôn đổ trong cuộc sống của con Chúa Thánh Thần, vì con đang khát khao Ngài, và chỉ có nước hằng sống của Ngài mới có thể giải cơn khát sâu thẳm nhất trong nội tâm con. Xin ban cho con được uống Ngài để con không bao giờ khát nữa.”

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.