Ngày 24/6 – MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

0
135

Trong Tin Mừng Luca, chúng ta có thể nhận ra Chúa Thánh Thần đã hành động như thế nào trong Gioan Tẩy Giả. Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị dần dần cho sứ vụ của thánh nhân. Sức mạnh của ngài sẽ được thể hiện qua sự can đảm trong lời rao giảng của ngài, cho dù điều đó dẫn ngài đến cái chết. Và cuộc sống trong sa mạc của ngài cho thấy toàn bộ cuộc sống của ngài đã hoàn toàn thuận theo ý Thiên Chúa. Gioan muốn mình chỉ dành riêng cho Thiên Chúa và sa mạc đã là biểu tượng của sự dâng hiến đó. Một người đã dâng mình ngay từ khi còn trong lòng mẹ bởi tác động của Thánh Thần (Lc 1,15; 1,41) thì không thể nào cưỡng lại ước muốn trao ban trọn vẹn.

Từ nơi sa mạc, Gioan Tẩy giả đã sống trong sự dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và nơi đó, Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị cho Ngài. Sa mạc trong Kinh thánh là nơi của sự gặp gỡ với Thần Khí, bởi vì không có thứ gì khác có thể làm sao lãng hoặc làm mê hoặc con người và như thế, nơi đó họ có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói vào tận trái tim. Trên thực tế, tiên tri Hôsê trình bày sa mạc là nơi quyến rũ thiêng liêng, nơi Đức Chúa dẫn dắt dân Ngài đến gặp gỡ riêng với Ngài và điều đó quyến rũ tâm can (Hs 2,16).

Trong sa mạc, Gioan đã chú ý đến Chúa Thánh Thần, đã được nuôi dưỡng và được nên phong phú trong sự gặp gỡ với Ngài, đã được đón nhận lời lẽ của sự khôn ngoan. Chính vì vậy, khi rời sa mạc, ngài đã có thể loan báo những gì ngài đã được lãnh nhận là lời loan báo về ơn cứu độ. Gioan rời sa mạc và dâng hiến cuộc sống để dọn đường cho Chúa Giêsu. Điều đó chỉ có thể có được do hành động của Thánh Linh.

Do đó, trong thực tế, chỉ có hành động của ân sủng mới có thể chữa lành sự hoài nghi và nản lòng của chúng ta, đi vào trong sự thâm sâu của những động lực và năng lượng của con người, để chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh đã được giao phó, đến độ hiến dâng mạng sống mình cho sứ vụ đó. Đó là lý do tại sao mỗi ngày ta cần kêu cầu hành động của Thánh Thần, xin Ngài tăng cường sức mạnh nội tâm, nhờ đó Ngài có thể tăng cường sinh lực, sự can đảm, niềm vui vô tận của việc chu toàn những gì mà Thiên Chúa, do tình yêu của Ngài, đã trao phó cho chúng ta.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.