MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI (3/6, Thứ Năm Tuần IX TN)

0
90

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Thanh, SVD

Tin Mừng: Mc 12,28b-34

Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. […].

 Suy niệm

Theo tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay, từ Mười Điều Răn, Đức Giêsu đã tóm lại cho chúng ta hai điều trọng yếu nhất, đó là mến Chúa và yêu người.

Thứ nhất, “yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự” tức là đặt Chúa lên trên hết, dành ưu tiên số một cho Chúa, coi Chúa là tất cả và để Chúa chiếm trọn đời ta. Tuy nhiên, một cách nghiêm túc và thẳng thắn, ta hãy nhìn vào bản thân mình và tự hỏi: “Tôi có thường xuyên nhớ đến Chúa? Tôi có tìm gặp Chúa qua các giờ kinh nguyện mỗi ngày? Tôi có trung thành giữ các giờ kinh hay thu xếp thời gian cầu nguyện đều đặn mỗi ngày?” Mối tương quan với Chúa là yếu tố quyết định để ta có thể xây dựng mối tương quan với các thụ tạo khác. Vì thế, lời mời gọi “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tâm hồn và hết sức lực” vẫn luôn là điều mà ta cần để tâm suy gẫm.

Thứ hai, “yêu người thân cận như chính mình” là điều  răn  bắt  nguồn  từ điều răn thứ nhất, tức là nếu ta yêu Chúa thì ta cũng phải yêu thương những người thân cận với ta. Thế thì chúng ta hãy tự vấn mình xem “tôi đã yêu mến gia đình, cộng đoàn mình nhiều hay ít? Tôi đã làm gì để bày tỏ tình yêu, sự quan tâm của mình cho những người tôi gặp gỡ? Tôi đã quan tâm và ân cần đối với những ai cần đến mình hay chưa?” Đây là một loạt câu hỏi mà tôi nghĩ rằng Thầy Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự vấn mỗi ngày. Ước gì mỗi giây phút chúng ta gặp gỡ Chúa cũng chính là khoảng thời gian giúp chúng ta nhận thức được việc cần phải làm cho anh chị em chung quanh mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự và luôn mở rộng cõi lòng mình ra để đón nhận và chia sẻ với người khác tất cả những gì chúng con có thể. Amen.