CÁC ÔNG LẦM TO (2/6, Thứ Tư, Tuần IX TN)

0
93

Tu sĩ Phêrô Đỗ Văn Năng, SVD

Tin Mừng: Mc 12,18-27

Có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết.[…].

Suy niệm

ự sống lại của con người là vấn đề gây nhiều tranh cãi không chỉ vào thời Chúa Giêsu nhưng cả với con người thời đại hôm nay. Ngày xưa những người Xađốc đã phủ nhận sự phục sinh của thân xác loài người; ngày nay nhiều người vô tín cũng cho rằng đó là điều huyễn hoặc. Còn Chúa Giêsu nói thế nào về sự sống lại?

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người thuộc phái Xađốc. Vì không tin vào sự sống lại, nên họ đã đưa ra một câu chuyện mang tính tưởng tượng hòng làm khó Chúa Giêsu. Họ đặt vấn đề dựa trên những lời dạy của ông Môsê về việc anh em trong gia đình phải có trách nhiệm lấy người vợ của anh hoặc em mình khi người đó qua đời mà không để lại con nối dòng. Họ kết luận bằng một câu hỏi dành cho Chúa Giêsu: Nếu có sự sống lại, thì sau này người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai?

Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh để trả lời cho những người này về sự sống lại và về Thiên Chúa. Người khẳng định những người Xađốc đã lầm to khi phủ nhận sự sống lại. Vì, Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, nghĩa là trong ngày sau hết mọi người sẽ được sống lại để được làm con Thiên Chúa. Hơn nữa, khi sống lại người ta sẽ không còn lấy vợ lấy chồng nữa, nhưng sống như các thiên thần.

Đức tin của chúng ta xác quyết rằng sự sống của con người không chỉ diễn ra ở đời này, nhưng còn hướng về một cuộc sống đích thực nơi Thiên Đàng. Ở đó, chúng ta sẽ được kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa và hiệp thông với mọi người. Ở đó, không còn sự phân biệt, không còn thù hằn ghen ghét. Vậy nên, ước mong sao mỗi người sống chân thành với nhau để không phải thẹn thùng khi ở cùng nhau trong Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống ý thức mình là con cái của Chúa và là anh chị em của nhau. Amen.