AI CAO HƠN AI? (4/6, Thứ Sáu Tuần IX TN)

0
107

Tu sĩ Antôn Chu Văn Nhật, SVD

Tin Mừng: Mc 12,35-37

Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít? Chính vua Đavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú.

Suy niệm

Đoạn trích Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc tranh luận xảy ra giữa các  kinh sư và Chúa Giêsu về vị thế của Đấng Kitô: Người là Con vua Đavít hay Người có một vị thế trổi vượt hơn Vua Đavít?

Trong khi những người kinh sư chỉ biết về nguồn gốc trần thế của Đấng Kitô, mà không được mặc khải về nguồn gốc thần linh của Người. Do đó, họ đã kết luận rằng: Đấng Kitô là Con vua Đavít, vì xuất thân từ dòng dõi của vua Đavít. Đức Giêsu đã dùng chính lời của Sách Thánh là Thánh Vịnh 110 để mở mắt cho họ thấy vị thế đích thực của Đấng Kitô, đồng thời cho mọi người biết lập luận của các kinh sư là hoàn toàn sai. Thánh Vịnh 110 cho thấy, khi vua Đavít được Thần Khí soi sáng đã gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng: “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con” (Tv 110). Như thế, Đấng Kitô là Chúa của vua Đavít.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường tranh luận với nhau về nguồn gốc, xuất thân hay xuất xứ của một ai đó. Chúng ta dựa vào cái nhìn chủ quan và óc thành kiến để đánh giá và xếp hạng anh em mình. Chính vì thế mà trong cuộc sống luôn có những quan niệm về người này người kia là: cao – thấp; sang – hèn; quan trọng – kém quan trọng… Điều này, đôi lúc vô tình chúng ta làm tổn thương nhau. Đây cũng là lối nhìn của các kinh sư, vì thế họ đã không nhận ra Đấng Kitô là Chúa Thượng, là Con Thiên Chúa. Chúng ta nhớ rằng, trước mặt Chúa, mỗi người là một nhân vị, chỉ có Chúa mới biết rõ từng người, chúng ta là ai mà dám đi xét đoán, xếp hạng người khác.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhường để nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết dẹp bỏ óc thành kiến, để có thể nhận ra sự thiện hảo của người khác, để từ đó biết tôn trọng nhau. Amen.