GIÁ TRỊ CỦA SỰ CẮT TỈA (Thứ Tư, Tuần V Phục Sinh)

0
82

GIÁ TRỊ CỦA SỰ CẮT TỈA

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD

Tin Mừng: Ga 15,1-8

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. […].

Suy niệm

Cứ sau mỗi mùa thu hoạch, chủ vườn đều cắt bỏ bớt những cành nho già, kém năng suất để ươm những chồi non mới với mục đích là có được năng suất tốt hơn trong vụ mùa kế tiếp. Cũng vậy, trên con đường tiến tới sự hoàn hảo, mỗi Kitô hữu phải không ngừng loại bỏ dần những thói hư tật xấu để ngày càng hoàn thiệnchính mình hơn.

Chúa Cha là người trồng nho, Chúa Giêsu là cây nho và chúng ta là cành nho. Để có thể trổ sinh được nhiều hoa trái, chúng ta phải để cho Chủ vườn chăm sóc và cắt tỉa.

Bản chất của sự cắt tỉa chính là quá trình chúng ta loại trừ dần những giá trị không phù hợp, để biết hướng đến những giá trị cao đẹp hơn. Dù rằng, cắt tỉa thì đau đớn, nhưng cắt tỉa mà không đau đớn thì sự cắt tỉa đó không có giá trị.

Sách Gương Phúc dạy rằng: lửa thử vàng, gian nan thử đức. Như lửa loại bỏ những tạp chất để vàng trở nên tinh ròng hơn thế nào, thì sự cắt tỉa cũng là quá trình chúng ta tôi luyện mình để trở nên một con người có ích và tốt đẹp như thế.

Thật vậy, muốn sống có ích cho tha nhân, cho môi trường mình đang sống và thuộc về. Chúng ta cần can đảm buông bỏ những giá trị bất cập, những tư tưởng không phù hợp, để cùng nhau hướng đến cái chung, cái đại đồng và hơn hết là sự hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa luôn đồng hành với chúng con. Vì theo Chúa là đi ngược lại với lời mời gọi của thế gian; là chọn đi trên con đường hẹp; là chấp nhận bị cắt tỉa để trổ sinh được nhiều hoa trái hơn; là chấp nhận bị tôi luyện như lửa thử vàng để trở nên tinh ròng hơn… nhờ đó chúng con sẽ ngày càng thuộc trọn về Chúa hơn. Amen.