LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 5 Phục Sinh)

0
499

Tin Mừng: Ga 15,9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.


 

Suy niệm: 

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY (Tu sĩ  Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)

Với Kitô hữu, yêu thương là điều răn quan trọng nhất. Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa và hết thảy mọi người kể cả kẻ thù? Để có thể thi hành lệnh truyền này, qua Tin Mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Ngài.

Trước hết, chúng ta cần ở lại trong tình yêu của Ngài để có thể cảm nhận được rằng Thiên Chúa hằng luôn yêu thương và ban tràn muôn ân sủng cho chúng ta. Thật vậy, vì yêu nên Ngài đã tạo dựng, cứu chuộc và cho ta được thông hiệp vào tình yêu cũng như chia sẻ vinh quang của Ngài. Đây là một đặc ân mà chẳng có loài thụ tạo nào được lãnh nhận ngoại trừ chúng ta.

Thứ đến, tình yêu luôn có mãnh lực cảm hóa. Điều này có nghĩa là khi ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu, chúng ta đang được chính tình yêu của Ngài cảm hóa. Một khi đã được cảm hóa bởi tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ nỗ lực vượt lên trên bản tính yếu đuối vốn có để không bị sa vào cám dỗ phạm tội, không làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa nơi bản thân cũng như không xúc phạm đến Chúa. Lúc này, chúng ta sẽ luôn duy trì được mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa là Đấng luôn ban ân sủng, sự sống, tình yêu, niềm hoan lạc và hạnh phúc viên mãn cho chúng ta.

Cuối cùng, về bản chất, tình yêu là cho đi và trao hiến. Khi chúng ta thực sự cảm nhận và được cảm hóa bởi tình yêu của Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ noi gương Ngài mà yêu thương và trao hiến như cách mà chính Ngài đã hiến dâng cho tha nhân dù cho người đó là ai. Như thế, một khi cảm nếm được tình yêu và biết yêu như Chúa đã yêu thì niềm vui của chúng ta mới có ý nghĩa cũng như thực sự trở nên trọn vẹn.

Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để chúng con tách ra khỏi tình yêu của Ngài. Amen.


SỰ TRUNG THÀNH (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Trong tương quan tình yêu, một khi người ta đã cảm nếm được  vị  ngọn ngào của tình yêu thương thì họ sẽ sẵn sàng mời gọi người bạn của mình hãy ở lại trong tình yêu.

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho ta thấy được tình yêu thương mà Ngài dành cho các môn đệ. Ngài mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (c. 9). Ở lại lâu dài hay không thì điều này phụ thuộc vào sự trung thành của người môn đệ “nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (c. 10). Có thể nói, tình yêu mà Chúa Cha dành cho Đức Giêsu thế nào thì nay tình yêu của Đức Giêsu cũng dành cho các môn đệ y như vậy; Ngài nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (c. 9). Yêu mến và ở lại trong tình thương của Thầy Giêsu chính là khi ta tuân giữ các giới răn của Thầy truyền dạy; giới răn mà Thầy truyền dạy chính là “anh em hay yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng thế, muốn được ở lại trong tình yêu của Chúa thì điều cần là tuân giữ các giới răn yêu thương mà chính Chúa truyền dạy cho chúng ta. Một khi ta sống công chính thánh thiện, yêu thương đồng loại và sẻ chia cho người cần sự giúp đỡ… Đó chính là cách thức thực thi giới luật yêu thương mà Thầy Giêsu truyền dạy.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có nơi Ngài tình yêu mới nên hoàn thiện. Xin cho chúng con biết dùng tình yêu đáp lại tình yêu và đáp lại cả hận thù nữa. Và xin cho chúng con biết giữ các giới răn Chúa truyền để chúng con được ở lại trong tình thương của Chúa. Amen.


 

YÊU & ĐƯỢC YÊU (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

Ở LẠI (Tu sĩ G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Khi yêu một người, ta thường mong muốn người đó luôn ở bên cạnh ta, cùng ta vượt qua gian khó, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Ta muốn người đó ở lại với ta để ta có thể quan tâm, chăm sóc, yêu thương và che chở. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn vậy nên Người mời gọi các Tông Đồ cũng như mỗi người chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Người.

Lời mời gọi “ở lại” tha thiết của Chúa Giêsu xuất phát từ chính tình yêu của Người. Chúa Giêsu biết rằng khi ở trong tình yêu của Người, các môn đệ mới có sức mạnh vượt qua những cám dỗ; ở lại trong tình yêu để Người có thể che chở, yêu thương, chăm sóc. Và khi ở lại trong tình yêu của Người, các môn đệ mới học biết tình yêu để có thể trở nên tình yêu và mang tình yêu đến cho muôn người.

Làm sao ta có thể ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đã chỉ dẫn và nêu gương: tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa. Đó chính là điều răn mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ “Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương anh em”. Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu và tình yêu này đã được Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ. Và nay, Người muốn các ông tiếp tục trao tình yêu nhưng không đó cho muôn dân để tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa khắp cùng trái đất. Và một khi trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho muôn người chính là lúc các môn đệ đáp trả lại lời mời gọi tha thiết của Thầy Chí Thánh “ở lại trong Tình yêu của Thầy”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm đến và ở lại trong tình yêu của Người mỗi khi gặp những biến cố vui buồn trong cuộc sống và rồi từ biển tình của Chúa chúng con kín múc được sức mạnh để trở thành chứng nhân tình yêu của Chúa giữa cuộc sống hôm nay. Amen.


 

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA (Tu sĩ Phêrô Kỳ Khắc Chí, SVD)

Lẽ thường, khi yêu thương ai thì ta luôn muốn làm cho người đó cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và muốn ở bên cạnh họ. Cũng thế, Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa.

Chúa Giêsu đã mạc khải cho ta thấy Chúa Cha là nguồn mạch của yêu thương. Đức Kitô đã yêu mến Chúa Cha, đã vâng theo Thánh ý của Cha để hằng ở lại trong Cha. Ngay cả khi gần đến cái chết, trong vườn cây dầu, Đức Kitô vẫn từ bỏ ý riêng mà vâng theo ý Cha (Mt 26, 39). Tuy nhiên, Người đón nhận và thực thi tròn sứ vụ của mình, vì Người biết Chúa Cha hằng yêu thương Người và luôn ở cùng Người trong từng biến cố.

Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng hết mực yêu thương các môn đệ. Người nói: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”. Điều răn Người đưa ra là hãy yêu thương nhau. Để được ở lại trong Thầy của mình, các môn đệ đòi buộc phải lắng nghe Lời Người, thực thi giới răn của Người. Giới luật yêu thương không dừng lại ở việc yêu thương những người yêu thương mình, mà còn phải yêu cả kẻ thù của mình nữa (x. Mt 5, 44).

Thật vậy, muốn trở nên môn đệ của Đức Kitô, ta cần thực thi các giới răn của Người trong yêu thương và ở lại trong Lời của Người. Một khi đã yêu rồi thì ta dễ dàng chấp nhận tất cả mà không kêu ca, phản kháng. Cũng vậy, khi ta đã ở lại trong Người, kết hợp mật thiết với Người, ta mới có thể hút lấy nguồn ân sủng từ nơi Người để sinh hoa kết quả, nghĩa là trở nên chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa trong chính đời mình.

Lạy Chúa, tình yêu thương của Ngài thật tuyệt hảo. Xin cho con được ở lại trong tình yêu thương ấy để con đón nhận và thực thi ý Ngài cách trọn vẹn. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 5 Phục Sinh)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (3/5, Thánh Philipphê và Giacôbê TĐ, Lễ kính)