ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám Mục Norbert Hans Christoph Foerster, SVD

0
134

Vào ngày 2/12/2020, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Norbert Hans Christoph Foerster, SVD làm Tân Giám Mục Giáo phận Ji-Paraná (Brazil).
Tiểu sử Đức Cha Norbert Foerster:
+ 09/07/1960: sinh tại Bonn (Đức).
+ 02/10/1983: vào Tập viện tại St. Paul
+ 04/10/1985: khấn lần đầu tại St. Augustine
+ Hoàn tất học Triết học và Thần học tại Münster (Đức) và được thuyên chuyển sang Brazil
+ Giữ bằng Baccalaureate về Thần học tại Trung tâm Đào tạo Cao cấp Juiz de Fora, tiểu bang Minas Gerais
+ Giữ Chứng chỉ Khoa học Tôn giáo tại Đại học Giáo hoàng Công giáo São Paulo và bằng Tiến sĩ tại Đại học Metodista de São Paulo, São Bernardo.
+ 10/12/1989: Tuyên khấn trọn đời tại São Paulo, Brazil
+ 10/12/1989: Thụ phong Linh mục
Các chức vụ đã phục vụ:
+ 1990-1995: Linh mục Phụ tá của Giáo xứ São Francisco de Assis tại Valo Velho, Giáo phận Campo Limpo
+ 1996-2000: Cổ vũ Ơn gọi và Nhà Đào tạo tại Chủng viện Giáo phận Registry
+ 1996-2001: Thành viên Hội đồng Tỉnh Dòng Miền Trung Brazil (BRC)
+ 2001-2005: Nhà Đào tạo và Giáo sư Thần học tại  Jardim Míriam
+ 2006-2012: Linh mục Phụ tá Giáo xứ Nossa Senhora Aparecida, Giáo phận Santo Amaro
+ 2013-2015: Tổng Đại diện Giáo phận Humaitá và Quản trị Nhà thờ Chính tòa
+ 2016-2020: Quản trị Truyền giáo Beiradão Coastal Mission
+ Hiện nay: Giáo sư thần học tại Đại Chủng viện Thánh Gioan XXIII, tại Porto Velho, và Thành viên Hội đồng Tỉnh Dòng Miền Trung Brazil (BRC)
Giáo phận Ji-Paraná
Giáo phận Ji-Paraná nằm trong thành phố Ji-Paraná, thuộc tỉnh Porto Velho, Brazil. Giáo phận Ji-Paraná được chính thức thành lập ngày 19/02/1983. Số người Công giáo của Giáo phận là 506.000 người (2018). Hiện trạng Giáo phận: 24 giáo xứ, 1.281 giáo điểm, 58 linh mục (28 linh mục triều, 30 linh mục dòng), 1 phó tế, 70 tu sĩ (33 thầy tu, 37 nữ tu), 16 chủng sinh (2018).
Roma ngày 2/12/2020
Paulus Budi Kleden, SVD
Bề trên Tổng quyền
_________________________________
Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD (lược dịch) từ trang: http://www.svdcuria.org/public/infonews/bishops/202012nhcf/index.htm