THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA (Lễ trọng, 1/1, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh)

0
241

Tin Mừng: Lc 2,16-21

Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

—– o0o —–

Suy niệm

MẸ THIÊN CHÚA (Tu sĩ G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Trên đời này, ai trong chúng ta đều có người mẹ hay nói cách khác, làm người ai cũng cần có mẹ. Chúa Giêsu cũng không nằm ngoại lệ với định luật tất yếu này. Và mẹ của Người chính là Đức Maria, Đấng mà hôm nay Hội Thánh tôn kính với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa.

Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria quả thật là huyền nhiệm và thật khó có thể hiểu được bằng lý trí hay giác quan con người. Nó chỉ có thể cảm được qua việc suy gẫm, chiêm niệm trong thinh lặng cùng với sự soi sáng, nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Khi nghe thiên thần truyền tin, Mẹ đã bất ngờ với danh hiệu “Đấng đầy ân phúc” và với lời “xin vâng”, Mẹ phó thác tất cả nơi Thiên Chúa. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, khi nghe các mục đồng tường thuật, Mẹ ngạc nhiên. Và cũng như lần truyền tin, Mẹ tiếp tục xin vâng và “suy đi nghĩ lại

trong lòng” để thánh ý Thiên Chúa được thực thi. Từ thái độ khiêm nhường và phó thác, tin tưởng tuyệt đối, Mẹ chính thức trở thành mẹ Chúa Giêsu cùng với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã luôn “cưu mang” Chúa Giêsu trong cung lòng. Ngay cả sau khi “mãn nguyệt khai hoa”, Mẹ vẫn tiếp tục cưu mang Lời Hằng Sống, Lời mà Mẹ hằng ghi tâm, gẫm suy trong suốt cuộc đời mình. Và nhờ sự “cưu mang” này, mối dây liên kết giữa Mẹ và Chúa Con càng trở nên thắm thiết và dần trở nên một.

Sống ở thời đại công nghệ phát triển vượt bậc cùng với vòng xoáy của cuộc sống hối hả, tất bật đôi lúc khiến ta xa cách Thiên Chúa, không nhớ đến sự hiện diện của Người. Do đó, việc “cưu mang” Chúa Giêsu trong tâm hồn là điều cần thiết cho mỗi người. Để từ đó, chúng ta có cơ hội gần gũi với Thiên Chúa, nhận ra tình yêu cùng với sự hướng dẫn chở che của Người trước những sóng gió của cuộc đời. Mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta noi gương Mẹ, biết “cưu mang” và “suy đi nghĩ lại trong lòng” Lời Hằng Sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Lời Hằng Sống, để ngày ngày chúng con biết gẫm suy và đem Lời Chúa ra thực hành. Amen.


 

MẸ BÌNH AN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

0MẪU GƯƠNG TRỌN HẢO (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)

Trong thời đại mà người ta ưa chuộng lối sống thực dụng, thậm chí cả trong vấn đề đức tin, thì thật là đáng để mỗi người chúng ta cùng nhau suy gẫm về cuộc đời của Mẹ Maria và niềm tin Mẹ đặt nơi Thiên  Chúa

Ngay từ lúc được sứ thần Chúa truyền tin về sứ mạng cưu mang Đấng Cứu Độ nhân loại, dù còn nhiều bối rối, Mẹ vẫn thưa “Xin Vâng” và tin tưởng hoàn toàn vào chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Đến lúc Con của Mẹ chịu treo trên thập giá, Mẹ vẫn giữ niềm tin ấy dù lòng Mẹ đau đớn và chưa thể hiểu rõ được kế hoạch cứu độ của Đấng Tối Cao. Quả vậy, trong suốt cuộc đời của mình, dù có những sự việc vượt trên trí hiểu của Mẹ, Mẹ vẫn không một lời trách móc hay than thở, nhưng vẫn khiêm nhu và kiên nhẫn “ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng.”

Sống trong thời đại công nghệ tân tiến và phương tiện sinh sống ngày càng hiện đại, cùng với đó là cuộc sống bận rộn trong vòng xoay cơm, áo, gạo, tiền, tham vọng quyền lực, đam mê trụy lạc, thú vui hưởng thụ thân xác,… ta dễ trở nên xa cách Thiên Chúa và lãng quên tình yêu của Người dành cho ta. Những bận rộn và đam mê trần thế khiến ta chẳng còn thời gian để tìm hiểu thánh ý Chúa qua những sự kiện và biến cố trong cuộc đời.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một mẫu gương trọn hảo là Đức Maria. Xin Chúa ban ơn soi sáng để chúng con biết nhận ra những dấu chỉ của thời đại; để từ đó được trở nên giống như Mẹ Maria, chúng con cũng biết nhận ra thánh ý Chúa và đem ra thực hành một cách triệt để trong đời sống. Amen.