LỜI SỐNG (Thứ Hai trước Lễ Hiển Linh)

0
166

Tin mừngGa 1, 19-28

19 Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai? 

20 Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. 21 Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” – Gioan đáp: “Không phải”.

22 Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

23 Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

24 Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

25 Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”

26 Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết.

27 Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

28 Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Suy niệm

SỨ MỆNH CUỘC ĐỜI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)

Sống trong cuộc đời này, có lẽ ai cũng đã từng đặt những câu  hỏi  cho  bản thân như: Ý nghĩa của cuộc đời này là gì? Tại sao tôi được sinh ra trong thời đại này mà không phải là thời đại khác?… Có thể nói, sứ mệnh cuộc đời là điều mà mỗi người luôn trăn trở và cố gắng tìm kiếm trong từng ngày sống.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một số tư tế và các thầy Lêvi đã đến điều tra xem Gioan Tẩy Giả là ai. Thánh nhân đã khẳng định rằng ngài không phải là đấng Mêsia, cũng chẳng phải Êlia hay một vị ngôn sứ nào cả. Và khi đứng trước câu hỏi “Ông là ai? Ông nói gì về chính ông?” (Ga 1,22) thánh nhân đã không ngần ngại nhận rằng “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn đường cho thẳng để Đức Chúa đi”(Ga 1,23). Một sự thật là lúc bấy giờ thánh Gioan rất nổi danh, chỉ cần ngài nhận mình là đấng Mêsia hay ngôn sứ Êlia hay ít nhất là một vị ngôn sứ nào đó của Thiên Chúa, hẳn thánh nhân sẽ được mọi người ca tụng và tôn thờ. Tuy nhiên, thánh nhân đã nói lên sự thật rằng ngài chẳng là ai cả, thậm chí bản thân còn không đáng cởi quai dép cho Đấng đến sau ngài. Nói đúng hơn, ngài đã biết sứ mệnh đời mình trong ý định của Thiên Chúa. Nhìn vào cuộc sống hiện tại, biết bao người vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa đời mình. Đôi khi vòng xoáy nhộn nhịp và hối hả của cuộc đời làm ta chỉ đi tìm những gì là bên ngoài như vật chất, danh tiếng, địa vị mà quên mất những điều quý giá bên trong: Sứ mệnh và ý nghĩa đời mình.

Là Kitô hữu, nhiều khi tôi cũng có cảm giác bản thân như lạc vào vòng xoáy của những giá trị hữu hạn bên ngoài mà quên đi sứ mệnh cao trọng Chúa đã ban ngay từ lúc tôi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đó là sống chứng tá tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời này.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tình yêu dạt dào để con loan truyền tình yêu Ngài giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.